Statlige forespørsler og forespørsler om fjerning av åndsverksrettighet 

Statlige forespørsler og beskjeder om fjerning av innhold som bryter med opphavsrettigheter

1. januar 2023 – 30. juni 2023

En kritisk del av arbeidet vårt er å gjøre Snapchat tryggere. Vi samarbeider med politimyndigheter og offentlige etater for å oppfylle gyldige forespørsler om informasjon for å hjelpe til med etterforskning. Vi jobber også med å proaktivt eskalere alt innhold som kan innebære overhengende trusler mot liv eller kroppslig skade.

Selv om det meste av innhold på Snapchat slettes som standard, jobber vi for å bevare og gi informasjon om kontoer til offentlige etater i samsvar med gjeldende lov. Når vi har mottatt og etablert gyldigheten av en juridisk forespørsel om oppføringer av Snapchat-kontoer som er viktig for å verifisere forespørselen som blir gjort av et legitimt politibyrå eller statlig byrå, og ikke en dårlig aktør, svarer vi i samsvar med gjeldende lover og personvernskrav.

Diagrammene nedenfor viser de typene av forespørsler vi støtter politimyndigheter og offentlige etater med, inkludert stevninger og innkallinger, rettskjennelser, ransakingsordre og anmodninger om nødbehandling.

I tillegg er prosentandelen av forespørsler som noe av dataen er produsert for beregnet etter publiseringsdato, basert på forespørsler mottatt innenfor rapporteringsperioden. I sjeldne tilfeller der en forespørsel har blitt antatt for å inneholde en mangel, som fører til at Snap ikke produserer data, og politimyndighetene senere sender inn en utbedret, gyldig forespørsel etter publisering av åpenhetsrapporten, vil den senere produksjonen av data ikke gjenspeiles i de opprinnelige eller påfølgende rapporteringsperiodene.

Informasjonsforespørsler fra amerikanske myndigheter

Forespørsler om brukerinformasjon fra amerikanske statlige enheter.

Informasjonsforespørsler fra internasjonale myndigheter

Forespørsler om brukerinformasjon fra offentlige etater utenfor USA.

* "Kontoidentifikatorer" viser til antall identifikatorer (f.eks. brukernavn, e-postadresse og telefonnummer) som tilhører en enkelt konto som angitt av politimyndigheter ved rettsprosesser for anmodning om brukerinformasjon. Noen rettsprosesser kan omfatte mer enn én identifikator. I noen tilfeller kan flere identifikatorer identifisere en enkelt konto. I tilfeller der en enkel identifikator er spesifisert i flere forespørsler, blir hvert tilfelle inkludert.

**Figuren “Andre informasjonsforespørsler” som vises for Brasil har blitt oppdatert for å korrigere en tidligere feil med utilsiktet informasjon.

Amerikanske rettsanmodninger angående nasjonal sikkerhet

Forespørsler om brukerinformasjon i henhold til amerikansk rettsprosess relatert til nasjonal sikkerhet. Følgende inkluderer National Security Letters (NSLs) og Foreign Intelligence (FISA) rettsordre og direktiver.

Statlige forespørsler om fjerning

Denne kategorien identifiserer krav som stilles av en offentlig enhet om å fjerne innhold som ellers ville vært tillatt i henhold til våre Tjenestevilkår eller Samfunnsretningslinjer.

Merknad: Selv om vi ikke formelt sporer når vi fjerner innholdet som bryter med våre retningslinjer når en anmodning har blitt fremsatt av en offentlig etat, mener vi dette er en ekstremt sjelden forekomst. Når vi mener det er nødvendig å begrense innhold som er ansett som ulovlig i et bestemt land, men som på ingen andre måter bryter med våre retningslinjer, prøver vi å begrense tilgangen til dette geografisk når det er mulig, heller enn å fjerne det globalt.

I tillegg vil vi meddele at teamene våre har begynt å ytterligere forbedre statlige driftsmeldinger, for å spore informasjonen som kreves for å bli beskrevet under forordringen om digitale tjenester. I fremtidige rapporter vil vi lansere ny data i denne kategorien.

Varsler om brudd på opphavsrettighet

Denne kategorien gjenspeiler enhver gyldig forespørsel om å fjerne innhold som angivelig bryter med opphavsrettigheten.