Privacy and Safety Hub

Statlige forespørsler og beskjeder om fjerning av innhold som bryter med opphavsrettigheter
1. juli 2022 til 31. desember 2022
En kritisk del av arbeidet vårt er å gjøre Snapchat tryggere. Vi samarbeider med rettshåndhevelse og offentlige etater for å oppfylle gyldige forespørsler om informasjon for å hjelpe til med etterforskning. Vi jobber også med å proaktivt eskalere alt innhold som kan innebære overhengende trusler mot livet.
Selv om det meste av innhold på Snapchat slettes som standard, jobber vi for å bevare og gi informasjon om kontoer til offentlige etater i samsvar med gjeldende lov. Når vi har mottatt og etablert gyldigheten av en juridisk forespørsel om oppføringer av Snapchat-kontoer som er viktig for å verifisere forespørselen som blir gjort av et legitimt politibyrå eller statlig byrå, og ikke en dårlig aktør, svarer vi i samsvar med gjeldende lover og personvernskrav.
Diagrammet nedenfor viser de typer forespørsler vi bidrar med fra politimyndigheter og offentlige etater, inkludert rettstevninger og innkallinger, rettskjennelser, ransakingsordre og nødsforespørsler om utlevering av informasjon.

Informasjonsforespørsler fra amerikanske myndigheter

Forespørsler om brukerinformasjon fra amerikanske statlige enheter.

Informasjonsforespørsler fra internasjonale myndigheter

Forespørsler om brukerinformasjon fra offentlige etater utenfor USA.
* "Kontoidentifikatorer" viser til antall identifikatorer (f.eks. brukernavn, e-postadresse og telefonnummer) som tilhører en enkelt konto som angitt av håndhevingsapparater ved rettsprosesser for anmodning om brukerinformasjon. Noen rettsprosesser kan omfatte mer enn én identifikator. I noen tilfeller kan flere identifikatorer identifisere en enkelt konto. I tilfeller der en enkel identifikator er spesifisert i flere forespørsler, blir hvert tilfelle inkludert.

Amerikanske rettsanmodninger angående nasjonal sikkerhet

Forespørsler om brukerinformasjon i henhold til amerikansk rettsprosess relatert til nasjonal sikkerhet. Følgende inkluderer National Security Letters (NSLs) og Foreign Intelligence (FISA) rettsordre og direktiver.

Statlige forespørsler om fjerning

Denne kategorien identifiserer krav som stilles av en offentlig enhet om å fjerne innhold som ellers ville vært tillatt i henhold til våre Tjenestevilkår eller Samfunnsretningslinjer.
Merknad: Selv om vi ikke formelt sporer når vi fjerner innholdet som bryter med våre retningslinjer når en anmodning har blitt fremsatt av en offentlig etat, mener vi dette er en ekstremt sjelden forekomst. Når vi mener det er nødvendig å begrense innhold som er ansett som ulovlig i et bestemt land, men som på ingen andre måter bryter med våre retningslinjer, prøver vi å begrense tilgangen til dette geografisk når det er mulig, heller enn å fjerne det globalt.

Meddelelser om fjerning av opphavsrettbeskyttet innhold (DMCA)

Denne kategorien viser alle gyldige meddelelser om fjerning vi har mottatt under Digital Millennium Copyright-loven.