EØS og Storbritannia Personvernerklæring

Effektiv: 6. november 2023

Denne erklæringen gir ytterligere informasjon for brukere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og i Storbritannia. Brukere i EØS og Storbritannia har visse personvernsrettigheter som spesifisert i lovene i EØS og Storbritannia, inkludert personvernforordningen (GDPR) og UK Data Protection Act 2018. Våre Personvernprinsipper og personvernskontrollene vi tilbyr til alle brukere er i tråd med disse lovene – denne erklæringen sikrer at vi dekker kravene spesifikt knyttet til EØS og Storbritannia. For eksempel kan alle brukere anmode om en kopi av deres data, forespørre om sletting og kontrollere deres personverninnstillinger i appen. For et fullstendig innblikk, kan du sjekke ut våre Personvernbetingelser.

Behandlingsansvarlig

Om du er en bruker i EØS eller Storbritannia, bør du vite at Snap Inc. er behandlingsansvarlig for din personlige informasjon.

Rettigheter til tilgang, sletting, rettelser og overførbarhet

Du kan utøve dine rettigheter til innsyn, sletting, rettelser og overførbarhet som beskrevet i seksjonen Kontroll over informasjonen din i Personvernbetingelsene.

Grunnlag for bruk av informasjonen din

Ditt land lar oss kun bruke din personlige informasjon når visse vilkår er gjeldende. Disse vilkårene kalles for "juridisk grunnlag" og ved Snap utgjør dette typisk en av fire former for grunnlag:

  • Kontrakt. En av årsakene til at vi kan bruke informasjonen din er fordi du har inngått en avtale med oss. For eksempel, når du kjøper et On-Demand Geofilter og aksepterer våre Vilkår for Tilpassede Kreative verktøy, må vi bruke noe av din informasjon for å motta betalingen din og sørge for at vi viser ditt Geofilter til riktig folk, på rett sted og til riktig tid.

  • Legitim interesse. En annen grunn til at vi kanskje bruker din informasjon, er fordi vi har – eller en tredjepart har – en legitim interesse av å gjøre sådan. For eksempel må vi bruke informasjonen din for å tilby og forbedre våre tjenester, inkludert å beskytte kontoen din, levere dine Snapper, tilby kundestøtte og hjelpe deg med å finne venner og innhold vi tror du vil like. Fordi de fleste av våre tjenester er gratis, bruker vi også noe informasjon om deg for å prøve å vise deg annonser som er av interesse. Et viktig poeng å forstå om legitim interesse er at våre interesser ikke overgår din rett til personvern. Det betyr at vi kun bruker legitim interesse når vi mener måten vi bruker din data på ikke har noen vesentlig innvirkning på ditt personvern eller som forventes av deg, eller det er en tungtveiende grunn til å gjøre så. Vi forklarer våre legitime forretningsgrunner til å bruke din informasjon her.

  • Samtykke. I noen tilfeller vil vi be om samtykke for å bruke informasjonen din for spesifikke formål. Hvis vi gjør det, vil vi forsikre oss om at du kan tilbakekalle samtykket ditt i våre tjenester eller gjennom tillatelsene på din enhet. Selv om vi ikke er avhengige av samtykket for å bruke din informasjon, kan vi be deg om tillatelse for å få tilgang til data slik som kontakter og beliggenheter.

  • Juridisk forpliktelse. Vi kan bli pålagt om å bruke din personlige informasjon for å samsvare med loven, slik som når vi responderer på berettigede juridiske prosesser eller må iverksette tiltak for å beskytte våre brukere. Vår policy er å varsle Snapchattere når vi mottar juridiske prosesser som søker deres kontoinformasjon, med noen unntak. Lær mer her.

Din rett til å bestride

Du har retten til å bestride vår bruk av din informasjon. Med mange typer data, har vi gitt deg muligheten til å simpelthen slette den hvis du ikke ønsker at vi skal behandle den lenger. For andre typer data, har vi gitt deg muligheten til å stanse bruken av din data ved å slå av funksjonen helt. Du kan gjøre disse tingene i appen. Hvis det er andre typer informasjon du ikke samtykker til at vi behandler, kan du kontakte oss.

Internasjonale dataoverføringer

Vi kan samle inn din personlige informasjon fra, overføre den til, og lagre og behandle den i USA og andre land utenfor landet du bor. Du kan finne mer informasjon om kategoriene av tredjeparter vi deler informasjon med her.

Når vi deler informasjon med en tredjepart utenfor der du bor, sørger vi for at en tilstrekkelig overføringsmekanisme er på plass (som f.eks. Standard kontraktuelle klausuler eller EU-U.S. /UK/Swiss Data Privacy Framework).

EU-U.S. /Storbritannia/Sveitsisk rammeverk for datapersonvern

Snap Inc. retter seg etter EU-U.S. rammeverk for datapersonvern (EU-U.S. DPF) og den britiske utvidelsen til EU-U.S. DPF, og Sveitsisk-U.S. rammeverk for datapersonvern (Sveitsisk-U.S. DPF) som fastsatt av det amerikanske handelsdepartementet (Department of Commerce).

Snap Inc. har sertifisert overfor det amerikanske handelsdepartementet at det:

a. overholder EU-U.S. DPF-prinsipper med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra EU og Storbritannia i avhengighet av EU-U.S. DPF og den britiske utvidelsen til EU-U.S. DPF.

b. overholder sveitsisk-U.S. DPF-prinsipper med hensyn til behandling av personopplysninger mottatt fra Sveits i avhengighet av sveitsisk-U.S. DPF.

Hvis det er noen konflikt mellom vilkårene i våre Personvernbetingelser og EU-U.S. DPF-prinsipper og/eller sveitsisk-U.S. DPF-prinsipper, skal prinsippene styre.  For å lære mer om programmet for rammeverket for datapersonvern (DPF), og for å se sertifiseringen vår, besøk https://www.dataprivacyframework.gov/.

I henhold til DPF-prinsipper, forblir Snap ansvarlig for mangel på overholdelse med DPF når vi deler din personlige informasjon med tredjeparter som arbeider på våre vegne under Onward Transfer Principle (med unntak av feil som ikke er vårt ansvar).

I samsvar med EU-U.S. DPF og den britiske utvidelsen til EU-U.S. DPF og sveitsisk-U.S. DPF, forplikter Snap Inc. seg til å samarbeide og følge rådene fra panelet etablert av EUs datavernmyndighet (DPA-er) og Storbritannias informasjonskommissærens kontor (ICO) og den sveitsiske føderale databeskyttelses- og informasjonskommissæren (FDPIC) med hensyn til uløste klager angående vår håndtering av personopplysninger mottatt i avhengighet av EU-U.S. DPF og den britiske utvidelsen til EU-U.S. DPF og sveitsisk-U.S. DPF.

Vår overholdelse av DPF sine prinsipper er underlagt den undersøkende og håndhevende myndigheten til USAs føderale handelskommisjon (US Federal Trade Commission). Under visse omstendigheter har du rett til å påberope deg bindende voldgift for å løse klager som ikke løses på andre måter, som beskrevet i vedlegg I til DPF-rammeverket.

Hvis du har klager eller spørsmål om hvordan vi oppfyller DPF sine prinsipper ved håndtering av din personlige informasjon, send inn dine forespørsler som forklart nedenfor.

Representant

Snap Inc. har utnevnt Snap B.V. som sin EØS-representant. Du kan kontakte representanten her eller ved:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nederland