Maklumat untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Penguatkuasaan Undang-undang dan Komuniti Snap

Di Snap, kami mengambil serius komitken kami untuk melindungi Snapchatter daripada penyalahgunaan platform kami. Sebagai sebahagiannya, kami bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang dan agensi-agensi kerajaan untuk mempromosikan keselamatan di platform kami.

Snap berkomited untuk membantu penguatkuasaan undang-undang sambil menghormati privasi dan hak pengguna kami. Sebaik sahaja kami menerima dan memastikan kesahan permintaan undang-undang untuk rekod akaun Snapchat, kami memberi respons dengan menurut keperluan undang-undang dan privasi yang berkenaan.

Maklumat Am untuk Penguatkuasaan Undang-undang

Garis panduan operasi ini disediakan untuk pegawai penguatkuasa undang-undang dan kerajaan yang ingin mendapatkan rekod akaun Snapchat (misalnya, data pengguna Snapchat) daripada Snap. Maklumat tambahan yang berkaitan dengan permintaan penguatkuasaan undang-undang boleh didapati dalam Panduan Penguatkuasaan Undang-undang kami, di mana anda akan menemui butiran mengenai kemungkinan ketersediaan rekod akaun Snapchat dan jenis proses undang-undang yang diperlukan untuk memaksa pendedahan data tersebut.

Proses Undang-undang Amerika Syarikat

Sebagai sebuah syarikat Amerika Syarikat, Snap memerlukan penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan Amerika Syarikat menurut undang-undang Amerika Syarikat untuk Snap mendedahkan sebarang rekod akaun Snapchat.

Keupayaan kami untuk mendedahkan rekod akaun Snapchat secara umumnya ditadbir oleh Akta Komunikasi Tersimpan, 18 U.S.C. § 2701, et seq. SCA menetapkan agar kami mendedahkan rekod akaun Snapchat tertentu hanya sebagai respons kepada jenis proses undang-undang yang spesifik, termasuk sepina, perintah mahkamah, dan waran geledah.

Bukan A.S. Proses Undang-undang

Penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan bukan Amerika Syarikat secara umumnya perlu bergantung kepada mekanisme Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik atau proses rogatori surat untuk meminta rekod akaun Snapchat daripada Snap. Sebagai penghormatan kepada penguatkuasa undang-undang bukan Amerika Syarikat, kami akan meninjau dan memberi respons kepada permintaan pemeliharaan yang telah diserahkan dengan tepat sementara MLAT atau proses rogatori surat dijalankan.

Snap boleh, mengikut budi bicaranya, memberikan rekod akaun Snapchat terhad kepada penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan di luar A.S. sebagai tindak balas kepada proses undang-undang yang diberi kuasa sewajarnya di negara yang meminta dan yang mencari maklumat bukan kandungan seperti maklumat pelanggan asas dan data IP.

Permintaan Pendedahan Kecemasan

Selaras dengan 18 U.S.C. §§ 2702(b)(8) dan 2702(c)(4), kami berupaya untuk mendedahkan rekod akaun Snapchat secara sukarela apabila kami percaya atas niat baik bahawa adanya kecemasan yang melibatkan ancaman nyawa ataupun kecederaan badan serius yang memerlukan pendedahan rekod tersebut dengan segera.

Maklumat mengenai penguatkuasaan undang-undang tentang bagaimana untuk menyerahkan Permintaan Pendedahan Kecemasan kepada Snap bolehdi dapati di Panduan Penguatkuasaan Undang-undang kami. Permintaan Pendedahan Kecemasan kepada Snap harus dikemukakan oleh pegawai penguatkuasa undang-undang yang telah bersumpah dan harus datang daripada domain e-mel pegawai penguatkuasa undang-undang yang rasmi (atau kerajaan).

Tempoh Pengekalan Data

Maklumat semasa tentang dasar pengekalan data untuk Snaps, Chats dan Stories, serta maklumat berguna lain, boleh didapati di Tapak Sokongan.

 

Permintaan Pemeliharaan

Kami memenuhi permintaan rasmi daripada penguatkuasa undang-undang untuk mengekalkan maklumat mengikut 18 U.S.C. § 2703(f). Setelah menerima permintaan sedemikian, kami akan cuba untuk mengekalkan sebarang rekod akaun Snapchat tersedia yang dikaitkan dengan mana-mana pengguna Snapchat yang dikenal pasti dengan betul dan yang berada dalam julat tarikh yang dinyatakan dalam permintaan. Kami akan mengekalkan sebarang rekod yang disimpan sedemikian dalam fail luar talian sehingga 90 hari, dan akan melanjutkan pemeliharaan itu untuk satu tempoh tambahan 90 hari dengan satu permintaan lanjutan rasmi. Sila lihat Bahagian IV Panduan Penguatkuasaan Undang-undang kami tentang pengesanan akaun Snapchat dengan tepat.

Sebagai ihsan untuk penguatkuasaan undang-undang bukan A.S., Snap boleh, mengikut budi bicaranya, mengekalkan rekod akaun Snapchat yang tersedia sehingga setahun sementara proses rogatori MLAT atau surat dijalankan. Atas budi bicaranya, Snap boleh melanjutkan pemeliharaan sedemikian untuk satu tempoh enam bulan tambahan dengan satu permintaan lanjutan rasmi.

Kebimbangan Keselamatan Kanak-kanak

Dalam situasi di mana kami dimaklumkan tentang potensi isi kandungan eksploitasi kanak-kanak di platform kami, pasukan Kepercayaan & Keselamatan kami akan menyemak dakwaan ini, dan jika bersesuaian, melaporkan situasi sebegini kepada Pusat Kebangsaan bagi Kanak-Kanak Hilang dan Dieksploitasi (NCMEC). NCMEC kemudiannya akan menyemak laporan tersebut dan menyelaraskan dengan kedua-dua agensi penguatkuasaan undang-undang global.

Persetujuan Pengguna

Snap tidak mendedahkan data pengguna berdasarkan persetujuan pengguna semata-mata. Pengguna yang ingin memuat turun data mereka sendiri boleh mencari maklumat tambahan dalamTapak Sokongan kami.

Dasar Notis Pengguna

Dasar Snap adalah untuk memberi notis kepada pengguna kami ketika kami menerima proses undang-undang yang meminta pendedahan rekod mereka. Kami mengiktiraf dua pengecualian daripada dasar ini. Pertama, kami tidak akan memberi notis kepada pengguna tentang proses undang-undang di mana pemberian notis dilarang oleh perintah mahkamah yang dikeluarkan di bawah 18 U.S.C. § 2705(b) atau oleh pihak berkuasa undang-undang yang lain. Kedua, di mana kami, atas budi bicara tunggal kami, percaya bahawa adanya situasi yang dikecualikan — contohnya kes yang melibatkan eksploitasi kanak-kanak, penjualan dadah yang boleh membawa maut atau ancaman kepada nyawa atau kecederaan badan yang serius — kami berhak untuk melepaskan keperluan notis kepada pengguna.

Testimoni

Pendedahan rekod yang dibuat kepada penguatkuasa undang-undang A.S. akan disertakan dengan Sijil Ketulenan yang ditandatangani, yang sepatutnya menghapuskan keperluan untuk keterangan satu penjaga rekod. Sekiranya anda percaya bahawa satu penjagaan rekod masih diperlukan untuk memberikan keterangan, kami memerlukan penyerahan semua sepina negeri menurut Akta Seragam untuk Menjamin Kehadiran seorang Saksi dari Tanpa satu Negeri dalam Prosiding Jenayah, Cal. Kanun Keseksaan § 1334, dan seterusnya.

Snap tidak dapat memberikan keterangan saksi pakar atau keterangan di luar Amerika Syarikat.

Bagaimana Menyerahkan Permintaan

Pegawai penguatkuasa undang-undang harus mengajukan permintaan mereka kepada Snap Inc. Sila mengenal pasti nama pengguna Snapchat untuk akaun Snapchat yang diminta. Jika anda tidak dapat mengesan nama pengguna tersebut, kami boleh cuba — dengan peratusan kejayaan yang berlainan — untuk mengesan akaun tersebut dengan nombor telefon, alamat e-mel, atau ID Pengguna heksadesimal. Sila lihat Bahagian IV Panduan Penguatkuasaan Undang-undang kami tentang pengesanan akaun Snapchat dengan tepat.

Penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan yang mempunyai akses ke Tapak Perkhidmatan Penguatkuasaan Undang-undang (LESS) Snap harus menyerahkan proses undang-undang dan permintaan pemeliharaan kepada Snap melalui portal LESS di: less.snapchat.com. Dalam LESS, ahli penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan boleh membuat satu akaun untuk tujuan menyerahkan permintaan dan menyemak status penyerahan.

Kami juga menerima permintaan pemeliharaan, perkhidmatan proses undang-undang, dan soalan am daripada penguatkuasa undang-undang melalui e-mel di lawenforcement@snapchat.com.

Penerimaan permintaan penguatkuasaan undang-undang melalui cara ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mengetepikan sebarang bantahan atau hak undang-undang Snap atau penggunanya.

Permintaan daripada Badan Bukan Kerajaan

Sila ambil perhatian bahawa kaedah di atas hanya sesuai untuk pegawai penguatkuasa undang-undang.

Jika anda menghubungi Snap bagi pihak entiti yang tidak dikaitkan dengan penguatkuasaan undang-undang dan ingin memenuhi tuntutan penemuan pembelaan jenayah, sila ambil perhatian bahawa proses undang-undang tersebut mesti disampaikan secara peribadi di Snap atau ejen pihak ketiga yang ditetapkan kami (melainkan dikeluarkan atau dijinakkan dalam California). Permintaan penemuan pertahanan jenayah di luar negeri mesti dijinakkan di California seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Jika anda ingin menyampaikan permintaan penemuan sivil, sila ambil perhatian bahawa Snap tidak menerima perkhidmatan proses undang-undang tersebut melalui e-mel; tuntutan penemuan sivil mesti disampaikan secara peribadi di Snap atau ejen pihak ketiga kami yang ditetapkan. Permintaan penemuan sivil di luar negeri mesti terus dijinakkan di California.

Penguatkuasaan Undang-undang dan Komuniti Snap

Panduan untuk Pengguna, Ibu Bapa dan Pendidik

Di Snap, kami mengambil serius komitken kami untuk melindungi Snapchatter daripada penyalahgunaan platform kami. Sebagai sebahagiannya, kami bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang dan agensi-agensi kerajaan untuk mempromosikan keselamatan di platform kami.

Panduan Berkenaan Kebimbangan Privasi Pengguna

Snap berkomited untuk membantu penguatkuasaan undang-undang sambil menghormati privasi dan hak pengguna kami. Sebaik sahaja kami menerima dan memastikan kesahan permintaan undang-undang untuk rekod akaun Snapchat, kami memberi respons dengan menurut keperluan undang-undang dan privasi yang berkenaan.

Bagaimana untuk Mempromosikan Keselamatan

Walaupun ia benar bahawa kami menghargai kewujudan sementara maklumat, sebahagian maklumat akaun boleh didapati oleh penguatkuasa undang-undang melalui proses undang-undang yang sah. Kadang kala, ini mungkin bermakna memberi bantuan kepada penguatkuasa undang-undang untuk mencegah aktiviti haram dan mengambil tindakan ke atas akaun atas pelanggaran Syarat Perkhidmatan Snap. Kami juga membantu dengan situasi yang mendesak dan mengancam nyawa, contohnya ancaman tembakan di sekolah, ancaman bom dan kes orang hilang.

Berkongsilah dengan komuniti anda tentang cara mereka boleh melapor kepada Snap!

  • Pelaporan dalam Aplikasi: Anda boleh melaporkan isi kandungan yang tidak bersesuaian kepada kami terus dalam aplikasi ini! Hanya tekan dan tahan di Snap tersebut, kemudian ketik butang "️Lapor Snap". Beritahu kami apa yang sedang berlaku — kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu!

  • E-mel Kami: Anda juga boleh menghantar laporan kepada kami melalui e-mel dari laman Sokongan kami.

Permintaan Bantuan

Sekiranya anda ataupun seseorang yang anda kenal sedang berada dalam keadaan bahaya, sila hubungi pihak polis tempatan anda dengan secepat mungkin.

Laporan Ketelusan

Laporan Ketelusan Snapchat dikeluarkan dua kali setahun. Laporan ini memberikan gambaran penting tentang jumlah dan sifat permintaan kerajaan untuk maklumat akaun Snapchatter dan pemberitahuan undang-undang yang lain.

Kerjasama dengan Penguatkuasa Undang-undang