Privacy and Safety Hub

Permintaan Kerajaan dan Permintaan Memansuhkan Harta Intelek 

Permintaan Kerajaan dan Notis Penghapusan Kandungan Hak Cipta
1 Januari 2023 – 30 Jun 2023
Bahagian penting dalam kerja kami untuk menjadikan Snapchat lebih selamat ialah bekerjasama dengan penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan untuk memenuhi permintaan maklumat yang sah untuk dalam membantu penyiasatan. Kami juga berusaha secara proaktif untuk melaporkan sebarang kandungan yang boleh mendatangkan ancaman nyawa dan kecederaan pada tubuh.
Walaupun kebanyakan kandungan pada Snapchat dipadamkan secara lalai, kami berusaha untuk mengekalkan dan memberikan maklumat akaun kepada agensi kerajaan mengikut undang-undang yang terpakai. Sebaik sahaja kami menerima dan menentukan kesahihan permintaan perundangan untuk rekod akaun Snapchat - yang penting untuk mengesahkan bahawa permintaan tersebut dibuat oleh agensi penguatkuasaan undang-undang atau agensi kerajaan yang sah dan bukannya oleh pelaku yang jahat - kami akan memberikan respons yang mematuhi undang-undang dan keperluan privasi yang berkenaan.
Carta di bawah ini memperincikan jenis permintaan sokongan yang datangnya daripada penguatkuasa undang-undang dan agensi kerajaan, termasuk sepina dan saman, perintah mahkamah, waran geledah dan permintaan pendedahan kecemasan.
Juga, peratus permintaan yang mana sesetengah data yang dikeluarkan dikira daripada tarikh penerbitan, berdasarkan permintaan yang diterima dalam tempoh pelaporan. Dalam keadaan yang jarang terjadi di mana telah ditentukan bahawa terdapat kekurangan pada permintaan -- menyebabkan Snap tidak menghasilkan data -- dan penguatkuasaan undang-undang kemudiannya mengemukakan permintaan sah yang telah dipinda selepas Laporan Ketelusan diterbitkan, penghasilan data kemudian daripada itu tidak akan ditunjukkan dalam tempoh pelaporan asal atau berikutnya.

Permintaan Maklumat Kerajaan Amerika Syarikat

Permintaan untuk Maklumat Pengguna daripada entiti kerajaan A.S.

Permintaan Maklumat Kerajaan Antarabangsa

Permintaan terhadap Maklumat Pengguna daripada entiti kerajaan di luar Amerika Syarikat.
* "Pengecam Akaun" mencerminkan bilangan pengecam (cthnya., nama pengguna, alamat e-mel dan nombor telefon) yang dimiliki oleh satu akaun yang ditentukan oleh penguatkuasaan undang-undang dalam proses undang-undang apabila meminta maklumat pengguna. Sesetengah proses undang-undang mungkin merangkumi lebih daripada satu pengecam. Dalam sesetengah contoh, pelbagai pengecam dapat mengenal pasti satu akaun. Dalam keadaan di mana satu pengecam ditentukan dalam beberapa permintaan, setiap contoh disertakan.

Permintaan Keselamatan Nasional Amerika Syarikat

Permintaan Maklumat Pengguna menurut proses perundangan keselamatan kebangsaan Amerika Syarikat. Yang berikut termasuk Surat Keselamatan Kebangsaan (NSL) dan Perintah/Arahan Mahkamah Pengawasan Perisikan Asing (FISA).

Permintaan Pemadaman Kandungan Kerajaan

Kategori ini mengenal pasti permintaan yang dikeluarkan oleh sesebuah entiti kerajaan untuk memadamkan kandungan yang sebaliknya dibenarkan di bawah Syarat Perkhidmatan atau Garis Panduan Komuniti.
Nota: Walaupun kami tidak mengesan secara rasmi apabila kami memadamkan kandungan yang melanggar dasar kami apabila permintaan dibuat oleh entiti kerajaan, kami percaya ia adalah satu kejadian yang amat jarang berlaku. Apabila kami percaya bahawa terdapat keperluan untuk menyekat kandungan yang dianggap menyalahi undang-undang di negara tertentu, tetapi tidak melanggar dasar kami, kami akan berusaha untuk menyekat akses terhadapnya secara geografi sebaik mungkin, dan tidak memadamkannya di seluruh dunia.
Sebagai catatan tambahan, pasukan kami telah mula meningkatkan lagi operasi penghapusan oleh pihak kerajaan, untuk menjejaki maklumat yang perlu didedahkan di bawah Akta Perkhidmatan Digital. Dalam laporan akan datang, kami akan melancarkan titik data baharu dalam kategori ini.

Notis Pelanggaran Hak Cipta

Kategori ini menggambarkan sebarang permintaan sah untuk mengeluarkan kandungan yang didakwa melanggar hak cipta.