Glosari Laporan Ketelusan
1 Januari 2023 – 30 Jun 2023

Di bawah ini kami menyertakan definisi terma, dasar dan amalan operasi yang biasa digunakan yang dibincangkan dalam laporan ketelusan kami.

Kandungan Eksplisit Seksual: Merujuk kepada promosi atau pengedaran kebogelan seksual, pornografi atau tawaran perkhidmatan seksual. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Kandungan Seksual kami.

Gangguan dan Pembulian: Merujuk kepada sebarang tingkah laku yang tidak diingini yang boleh menyebabkan orang biasa mengalami tekanan emosi, seperti penderaan lisan, gangguan seksual atau perhatian seksual yang tidak diingini. Kategori ini juga termasuk perkongsian atau penerimaan imejan intim bukan konsensual (NCII). Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan tentang Gangguan & Pembulian kami.

Ugutan & Keganasan: Rujuk kepada kandungan yang menyatakan niat untuk menyebabkan kecederaan fizikal atau emosi yang serius. Keganasan merujuk kepada sebarang kandungan yang cuba menghasut, memuliakan atau menggambarkan keganasan manusia, penderaan haiwan, gore atau imejan grafik. Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Ancaman, Keganasan dan Kemudaratan kami.

Mencederakan Diri & Membunuh Diri: Merujuk kepada pemujaan mencederakan diri sendiri, termasuk penggalakkan kecederaan diri, bunuh diri atau gangguan makan. Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Ancaman, Keganasan dan Kemudaratan kami.

Maklumat Palsu: Maklumat Palsu termasuk kandungan palsu atau mengelirukan yang menyebabkan kemudaratan atau berniat jahat, seperti menafikan kewujudan kejadian tragis, tuntutan perubatan yang tidak berasas atau menjejaskan integriti proses sivik, atau memanipulasi kandungan untuk tujuan yang palsu atau mengelirukan. Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan tentang Maklumat Palsu atau Mengelirukan yang Memudaratkan kami.

Penyamaran: Berlaku apabila akaun palsu dikaitkan dengan orang atau jenama lain secara palsu. Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan tentang Maklumat Palsu atau Mengelirukan yang Memudaratkan kami.

Spam: Spam merujuk kepada mesej yang tidak diminta atau kandungan kongsi yang tidak berkaitan yang mungkin menyebabkan kekeliruan yang berbahaya atau sebaliknya menimbulkan risiko atau gangguan kepada pengguna yang sah. Untuk maklumat lanjut, sila semak penjelasan tentang Maklumat Palsu atau Mengelirukan yang Memudaratkan kami.

Dadah: Dadah merujuk kepada pengedaran dan penggunaan dadah yang melanggar undang-undang (termasuk pil tiruan) dan aktiviti haram lain yang melibatkan dadah. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Aktiviti Haram atau Terkawal kami.

Senjata: Rujuk kepada alat yang direka atau digunakan untuk menyebabkan kematian, kecederaan badan atau kerosakan harta benda. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Aktiviti Haram atau Terkawal kami.

Barangan Terkawal Lain: Merujuk kepada promosi barangan atau industri terkawal, termasuk perjudian haram, produk tembakau dan alkohol. Kategori ini juga termasuk aktiviti yang melanggar undang-undang atau berbahaya, yang mungkin mempromosi atau menggalakkan tingkah laku yang mungkin termasuk tingkah laku jenayah atau menimbulkan risiko serius kepada kehidupan, keselamatan atau kesejahteraan individu. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Aktiviti Haram atau Terkawal kami.

Ucapan Kebencian: Kandungan yang merendahkan, atau menggalakkan diskriminasi terhadap, individu atau kumpulan individu atas dasar bangsa, warna kulit, kasta, etnik, asal usul negara, agama, orientasi seksual, identiti jantina, kecacatan, status veteran, status imigresen, status sosio-ekonomi, umur, berat badan, atau status kehamilan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan kami mengenai Kandungan Kebencian, Keganasan dan Keganasan Ekstremisme.

Eksploitasi dan Penderaan Seksual Kanak-Kanak: Eksploitasi dan Penderaan Seksual Kanak-kanak ditakrifkan sebagai kandungan yang mengandungi imej seksual kanak-kanak bawah umur dan semua bentuk imej eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak (CSEAI), serta dandanan atau antun kanak-kanak bawah umur untuk sebarang tujuan seksual. Kami melaporkan semua kejadian eksploitasi dan penderaan seksual kanak-kanak kepada pihak berkuasa. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Kandungan Seksual kami.

Keganasan & Ekstremisme Keganasan: Merujuk kepada kandungan yang menggalakkan atau menyokong keganasan atau tindakan jenayah ganas lain yang dilakukan oleh individu dan/atau kumpulan untuk tujuan ideologi selanjutnya, seperti yang bersifat politik, agama, sosial, perkauman atau alam sekitar. Ia termasuk mana-mana kandungan yang menggalakkan atau menyokong mana-mana organisasi pengganas asing atau kumpulan kebencian pelampau yang ganas, serta kandungan yang memajukan perekrutan untuk organisasi tersebut atau aktiviti pelampau ganas. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila semak penjelasan mengenai Kandungan Kebencian, Keganasan dan Keganasan Ekstremisme kami.

Laporan Kandungan & Akaun: Jumlah bilangan kandungan yang dilaporkan dan akaun yang dilaporkan kepada Snap melalui menu pelaporan dalam apl kami.

Penguatkuasaan (Dikuatkuasakan): Tindakan yang diambil terhadap bahagian kandungan atau akaun (cth. pemadaman, amaran, penguncian). Ambil perhatian bahawa pelanggaran kandungan yang dilaporkan mungkin diambil tindakan oleh ejen manusia atau automasi (di mana automasi berketepatan tinggi adalah mungkin).

Jumlah Kandungan Dikuatkuasakan: Jumlah bilangan bahagian kandungan (cth., Snaps, Cerita) yang dikuatkuasakan pada Snapchat.

Jumlah Akaun Unik Dikuatkuasakan: Jumlah akaun unik yang dikuatkuasakan pada Snapchat. Sebagai contoh, jika satu akaun telah dikuatkuasakan berbilang kali atas pelbagai sebab (cth., pengguna telah diberi amaran kerana menyiarkan maklumat palsu dan kemudian dipadamkan kerana mengganggu pengguna lain), hanya satu akaun akan dikira dalam metrik ini. Walau bagaimanapun, kedua-dua tindakan penguatkuasaan akan dimasukkan dalam jadual "Tinjauan Keseluruhan Kandungan dan Pelanggaran Akaun", dengan satu penguatkuasaan akaun unik untuk "Maklumat Palsu" dan satu penguatkuasaan akaun unik untuk "Gangguan dan Pembulian."

% Jumlah Kandungan Dikuatkuasakan: Nilai ini menunjukkan peratusan kandungan dikuatkuasakan dalam kategori dibahagikan dengan jumlah kandungan dikuatkuasakan. Statistik menyerlahkan taburan penguatkuasaan Garis panduan Komuniti kami.

Masa Pusing: Masa antara apabila pasukan Amanah & Keselamatan kami mula menerima laporan (biasanya apabila laporan diserahkan) ke cap masa tindakan penguatkuasaan terakhir. Jika beberapa pusingan semakan berlaku, masa akhir dikira pada tindakan terakhir yang diambil.

Kadar Tontonan Yang Melanggar (VVR): VVR ialah peratusan tontonan Cerita dan Snap yang mengandungi kandungan yang melanggar, perkadaran semua paparan Cerita dan Snap merentas Snapchat. Sebagai contoh, sekiranya VVR kami ialah 0.03%, ini bermakna daripada setiap 10,000 paparan Snap dan Cerita di Snapchat, 3 mengandungi kandungan yang melanggar dasar kami. Metrik ini membolehkan kami memahami peratusan tontonan pada Snapchat yang datang daripada kandungan yang melanggar Garis panduan Komuniti kami (telah dilaporkan atau dikuatkuasakan secara proaktif).