Privacy and Safety Hub

Notis Privasi EEA dan UK

Berkuat kuasa: 6 November 2023

Notis ini menyediakan maklumat tambahan untuk pengguna di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) dan United Kingdom (UK). Pengguna di EEA dan UK mempunyai hak privasi tertentu seperti yang dinyatakan di bawah undang-undang EU dan UK, termasuk Peraturan-Peraturan Perlindungan Data Am (GDPR) dan Akta Perlindungan Data UK 2018. Prinsip-prinsip Privasi Kami dan kawalan privasi yang kami tawarkan kepada semua pengguna adalah sejajar dengan undang-undang ini—notis in memastikan kami meliputi keperluan khusus di EEA dan UK. Sebagai contoh, semua pengguna boleh meminta salinan data mereka, meminta pemadaman dan mengawal seting privasi mereka dalam aplikasi. Untuk gambaran penuh, lihat Dasar Privasi kami.

Pengawal Data

Jika anda pengguna di EEA dan UK, anda perlu tahu bahawa Snap Inc. adalah pengawal maklumat peribadi anda.

Hak untuk Mengakses, Pemadaman, Pembetulan dan Mudah alih

Anda boleh melaksanakan hak anda untuk mengakses, memadam, memperbetulkan dan memudah alih seperti yang dijelaskan di dalam bahagian Kawalan Ke atas Maklumat Anda daripada Dasar Privasi.

Dasar Penggunaan Maklumat Anda

Negara anda hanya membenarkan kami menggunakan maklumat peribadi anda apabila syarat tertentu dikenakan. Syarat ini disebut “dasar perundangan” dan, di Snap, biasanya kami bergantung pada salah satu daripada empat:
  • Kontrak. Salah satu sebab kami mungkin menggunakan maklumat anda adalah kerana anda telah membuat perjanjian dengan kami. Sebagai contoh, apabila anda membeli PenapisGeo Atas Permintaan dan menerima Terma Peralatan Kreatif Tersuai kami, kami perlu menggunakan sesetengah maklumat anda untuk mengutip bayaran dan memastikan kami memaparkan Penapis Geo anda kepada orang yang tepat di tempat dan pada masa yang tepat.
  • Kepentingan sah. Sebab lain kami mungkin menggunakan maklumat anda adalah kerana kami - atau pihak ketiga mempunyai - kepentingan yang sah untuk melakukannya. Sebagai contoh, kami perlu menggunakan maklumat anda untuk menyediakan dan memperbaik perkhidmatan kami, termasuk melindungi akaun anda, menyampaikan Snaps anda, memberikan sokongan pelanggan, dan membantu anda mencari rakan dan kandungan yang kami rasa anda ingini. Oleh sebab kebanyakan perkhidmatan kami adalah percuma, kami juga menggunakan sesetengah maklumat tentang anda untuk mencuba dan memaparkan iklan yang anda akan dapati menarik. Perkara penting untuk memahami kepentingan sah adalah bahawa kepentingan kami tidak melebihi hak anda untuk privasi, jadi kami hanya bergantung pada kepentingan yang sah ketika kami menganggap cara kami menggunakan data anda tidak mempengaruhi privasi anda atau dijangkakan oleh anda, atau ada sebab yang kuat untuk melakukannya. Kami menerangkan sebab perniagaan kami yang sah untuk menggunakan maklumat anda dengan lebih terperinci di sini.
  • Persetujuan. Dalam sesetengah kes, kami akan meminta persetujuan untuk menggunakan maklumat anda untuk tujuan tertentu. Sekiranya kami berbuat demikian, kami akan memastikan anda boleh menarik balik persetujuan anda dalam perkhidmatan kami atau melalui kebenaran peranti anda. Walaupun kami tidak bergantung pada persetujuan untuk menggunakan maklumat anda, kami mungkin meminta kebenaran anda untuk mengakses data seperti kenalan dan lokasi.
  • Kewajipan perundangan. Kami mungkin diminta untuk mengguna maklumat peribadi anda untuk mematuhi undang-undang, seperti apabila kami respon kepada proses undang-undang yang sah atau perlu mengambil tindakan untuk melindungi pengguna kami. Dasar kami adalah untuk memberitahu Snapchatter apabila kami menerima proses undang-undang meminta maklumat akaun mereka, dengan beberapa pengecualian. Ketahui lebih lanjut di sini.

Hak Anda Untuk Membantah

Anda berhak untuk membantah penggunaan maklumat anda oleh kami. Dengan banyak jenis data, kami membekalkan anda kemampuan untuk memadamkannya jika anda tidak mahu kami memprosesnya lagi. Untuk jenis data yang lain, kami memberi anda kemampuan untuk menghentikan penggunaan data anda dengan menyahaktifkan ciri sama sekali. Anda boleh melakukan perkara ini dalam aplikasi. Jika terdapat jenis maklumat lain yang anda tidak bersetuju dengan pemprosesan kami, anda boleh menghubungi kami.

Pemindahan Data Antarabangsa

Kami boleh mengumpul maklumat peribadi anda dari, memindahkannya ke dan menyimpan serta memprosesnya di Amerika Syarikat dan negara lain di luar tempat tinggal anda. Anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat tentang kategori pihak ketiga dengan siapa kami kongsi maklumat di sini.
Setiap kali kami berkongsi maklumat dengan pihak ketiga di luar tempat tinggal anda, kami memastikan mekanisme pemindahan yang mencukupi disediakan (seperti Klausa Kontrak Standard atau Rangka Kerja Privasi EU-A.S. /UK/Swiss).

EU-A.S. Rangka Kerja Privasi Data /UK/Swiss

Snap Inc. mematuhi EU-A.S. Rangka Kerja Privasi Data (EU-U.S. DPF) dan Sambungan UK kepada EU-U.S. DPF dan Swiss-U.S. Rangka Kerja Privasi Data (Swiss-U.S. DPF) sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Perdagangan A.S..
Snap Inc. telah memperakui Jabatan Perdagangan A.S. bahawa ia:
a. berpegang kepada EU-U.S. Prinsip DPF berkenaan pemprosesan data peribadi yang diterima daripada Kesatuan Eropah dan United Kingdom bergantung pada EU-A.S. Sambungan DPF dan UK ke EU-A.S. DPF.
b. berpegang kepada Swiss-A.S. Prinsip DPF berkenaan dengan pemprosesan data peribadi yang diterima daripada Switzerland bergantung pada Swiss-U.S. DPF.
Jika terdapat sebarang percanggahan antara terma dalam Dasar Privasi kami dan EU-A.S. Prinsip DPF dan/atau Swiss-U.S. Prinsip DPF, Prinsip-prinsip itu akan ditadbir. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang Program Rangka Kerja Privasi Data (DPF) dan untuk melihat pensijilan kami, sila lawati https://www.dataprivacyframework.gov/.
Selaras dengan prinsip DPF, Snap tetap bertanggungan atas kegagalan untuk mematuhi DPF apabila kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang bekerja bagi pihak kami di bawah Prinsip Pemindahan Seterusnya (kecuali untuk kegagalan yang bukan tanggungjawab kami).
Selaras dengan EU-A.S. Sambungan DPF dan UK ke EU-A.S. DPF dan Swiss-U.S. DPF, Snap Inc komited untuk bekerjasama dan mematuhi nasihat panel yang ditubuhkan oleh pihak berkuasa perlindungan data EU (DPA) dan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat UK (ICO) dan Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan Switzerland (FDPIC) berkaitan aduan yang tidak diselesaikan berkenaan pengendalian data peribadi kami yang diterima bergantung kepada EU-A.S. Sambungan DPF dan UK ke EU-A.S. DPF dan Swiss-U.S. DPF.
Pematuhan kami dengan prinsip DPF juga tertakluk kepada kuasa penyiasatan dan penguatkuasaan Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan AS. Dalam keadaan tertentu, anda mempunyai hak untuk menggunakan penimbangtaraan yang mengikat untuk menyelesaikan aduan yang tidak diselesaikan dengan cara lain, seperti yang diterangkan dalam Lampiran I daripada Rangka Kerja DPF.
Jika anda ada aduan atau soalan tentang cara kami mematuhi prinsip DPF semasa mengendalikan maklumat peribadi anda, sila hantar pertanyaan anda seperti yang dijelaskan di bawah.

Wakil

Snap Inc. telah melantik Snap B.V. sebagai wakil EEA. Anda boleh menghubungi wakil tersebut di sini atau di:
Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Belanda