Átláthatósági jelentés glosszárium
2023. január 1. - 2023. június 30.

Az alábbiakban felsoroljuk az átláthatósági jelentésünkben gyakran használt feltételek, iránymutatások és működési gyakorlatok meghatározásait. 

Szexuális tartalom: Ez a kifejezés utal a szexuális meztelenség, pornográfia és kereskedelmi szexuális szolgáltatások népszerűsítésére vagy terjesztésére. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a szexuális tartalomról.

Zaklatás és bántalmazás: Ez a kifejezés utal bármilyen olyan nem kívánt viselkedésre, mely az átlagos személy számára érzelmi zalkalottságot okoz, például a szóbeli bántalmazás, szexuális zaklatás vagy nem kívánt szexuális figyelem. Ez a kategória magában folalja a nem konszenzuson alapuló intim képek megosztását vagy megkapását (NCII) is. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a zaklatásról és bántalmazásról.

Fenyegetés és erőszak: Ez a kifejezés olyan tartalomra utal, amely súlyos fizikai vagy érzelmi sérülés okozására való szándékot mutat be. Az erőszak minden olyan tartalomra utal, amely megkíséreli felbújtani, felmagasztalni vagy ábrázolni az emberi erőszakot, az állatok bántalmazását, a borzalmakat vagy a grafikus képi ábrázolásokat. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a fenyegetésekről, erszőszakról és sérülések okozásáról.

Önkárosítás és öngyilkosság: Ez a kifejezés olyan tartalomra utal, amely dicsőíti az önkárosítást (ide értve a saját részre okozott sérüléseket), az öngyilkosságot vagy a táplálkoztási rendellenességeket. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a fenyegetésekről, erszőszakról és sérülések okozásáról.

Hamis információk: A hamis információk közé tartoznak a hamis vagy félrevezető tartalmak, melyek károkat okoznak vagy rosszindulatúak, például a tragikus események tagadása, az alátámasztás nélküli orvosi állítások, a civil folyamatok integritásának aláásása, vagy a tartalom olyan célú manipulálása, hogy az hamis vagy félrevezető legyen. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a káros, hamis vagy megtévesztő információkról.

Megszemélyesítés: Akkor fordul elő, amikor egy fiók hamisan azt állítja, hogy egy másik személyhez vagy márkanévhez tartozik. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a káros, hamis vagy megtévesztő információkról.

Spam: A spam olyan nem kívánt üzenetekre vagy nem kapcsolódó megosztott tartalomra utal, mely nagy valószínűséggel okoz káros félreértést vagy más módon veszélyezteti a valódi felhasználókat, illetve kellemetlenségeket okoz nekik. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a káros, hamis vagy megtévesztő információkról.

Drogok: A drogok az illegális drogok (ide értve a hamisított tablettákat is) terjesztésére és használatára utalnak, illetve egyéb olyan illegális tevékenységekre, melyek drogokkal kapcsolatosak. További információkért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat az illegális és szabályozott tevékenységekről.

Fegyverek: Olyan eszközökre utal, melyeket halál, testi sérülés vagy vagyoni kár okozására terveztek vagy használnak. További információkért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat az illegális és szabályozott tevékenységekről.

Egyéb szabályozás alá eső termékek: Az olyan szabályozás alá eső termékekre vagy iparágakra utal, mint például az illegális szerencsejáték, dohánytermékek, egyéb termékek és alkohol. Ebbe a kategóriába tartoznak még az illegális vagy a veszélyes tevékenységek, melyek olyan magatartást promotálnak vagy bátorítanak, mely magában foglalhatja a bűncselekményeket, vagy komoly kockázatot jelenthet egy egyén életére, biztonságára vagy jólétére. További információkért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat az illegális és szabályozott tevékenységekről.

Gyűlöletbeszéd: Az olyan tartalom, mely megaláz vagy a diszkriminációt promotálja egy személy vagy emberek csoportja ellen azok rassza, bőrszíne, kasztja, etnikuma, nemzetisége, vallása, szexuális orientációja, nemi identitása, fogyatékossága, veterán státusza, bevándorlási státusza, társadalmi-gazdasági állapota, kora, súlya vagy terhességi állapota alapján. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a gyűlöletteli tartalomról, a terrorizmusról és az szélsőséges erőszakról.

Gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása: A gyermekek szexuális kizsákmányolása és bántalmazása olyan tartalmat jelent, amely kiskorúakról készült szexuális tartalmú képeket tartalmaz, illetve bármilyen gyermekek szexuális kizsákmányolását és bántalmazását megjelenítő képet (CSEAI), illetve kiskorúak elcsábítását vagy befolyásolását bármilyen szexuális célból. A gyermekek szexuális kizsákmányolásának és bántalmazásának összes esetét jelentjük a hatóságok számára. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a szexuális tartalomról.

Terrorizmus és szélsőséges erőszak: Olyan tartalmakra utal, melyek terrorizmust vagy más erőszakos, bűnyügyi tevékenységeket promotálnak vagy támogatnak, melyeket személyek és/vagy csoportok követnek el az ideológiai céljaik eléréséért, ide értve a politikai, vallási, közösségi, faji vagy környezeti célokat is. Ez magában foglal minden olyan tartalmat, mely bármelyik külföldi terrorista szervezetet vagy szélsőségesen erőszakos gyűlületcsoportot promotál vagy támogat, valamint az olyan tartalmat, mely elősegíti a toborzást az ilyen szervezetekhez vagy szélsőségesen erőszakos cselekményekhez. További információért kérjük, tekintsd át a magyarázatunkat a gyűlöletteli tartalomról, a terrorizmusról és az szélsőséges erőszakról.

Tartalom és fiók jelentések: A Snap számára az alkalmazásban található jelentés menüvel elküldött bejelentett tartalmak és bejelentett fiókok teljes száma.

Érvényesítés (intézkedés alá vonás): Olyan művelet, mely egy tartalom vagy fiók ellen került végrehajtásra (pl. törlés, figyelmeztetés, zárolás). Megjegyzés: a bejelentett tartalomsértések ellen emberi ügyfélszolgálatosok vagy automatizmusok (ahol a nagy pontosságú automatizálás lehetséges) is felléphetnek.

Összes intézkedés alá vont tartalom: A Snapchat-en lévő összes olyan tartalom (pl. Snap-ek, Történetek), mely ellen fellépésre volt szükség. 

Összes intézkedés alá vont egyedi fiók: A Snapchat-en lévő összes olyan egyedi fiók, mely ellen fellépésre volt szükség. Például, ha egyetlen fiók ellen különféle okok miatt (pl. a felhasználó hamis információk közzé tétele miatt figyelmeztetésben részesült, majd később törölve lett egy másik felhasználó zaklatása miatt) több alkalommal is szükség volt intézkedésre, akkor ebbe a mérőszámba csak egyetlen alkalommal kerül beszámításra. Azonban mindkét intézkedés bekerülne a "Tartalmi és fiók jogsértések áttekintése" táblázatunkba, egy különálló fiókintézkedésként a "Hamis információknál", illetve egy különálló fiókintézkedésként a "Zaklatás és bántalmazásnál".

Összes intézkedés alá vont tartalom %-a: Ez az érték megmutatja, hogy az intézkedés alá vont tartalom a kategórián belül százalékos arányban hogyan viszonyul az összes intézkedés alá vont tartalomhoz képest. Ez a statisztika kiemeli a Közösségi iránymutatásaink érvényesítésének eloszlását. 

Válaszadási idő: Ez az időtartam telik el aközött, amikor a Bizalom és biztonság csapatunk először megkapja a bejelentést (általában akkor, amikor a jelentést beküldik) és amikor az utolsó fellépés megtörténik. Ha több fordulóban történik a felülvizsgálat, akkor a végső időnél az utolsó művelet időpontja kerül felhasználásra.

Jogsértő megtekintési arány (VVR): A VVR az összes Történet és Snap megtekintések azon százaláka a teljes Snapchat-en, amikor a Történet és Snap megtekintések jogsértő tartalmat tartalmaztak. Például, ha a VVR-ünk 0,03%, akkor az azt jelenti, hogy a Snapchaten minden 10 000 Snap és Történet megtekintésből 3 tartalmazott az irányelveinket sértő tartalmat. Ez a mérőeszköz lehetővé teszi annak megértését a számunkra, hogy a Snapchat megtekintések mekkora százaléka származott a Közösségi iránymutatásinkat megsértő tartalomból (akár jelentésre került, akár proaktívan fel lett ellene lépve).