Teadlaste andmetele juurdepääsu juhised

Kui olete mittekaubanduslikel eesmärkidel tegutsev teadlane ja soovite taotleda juurdepääsu Snapi avalikult kättesaadavatele andmetele vastavalt digitaalteenuste seadusele (DSA), võite esitada oma teadusuuringute taotluse aadressil DSA-Researcher-Access[at]snapchat.com koos järgmise teabega:

  • Teie nimi ja seotud teadusasutuse nimi

  • Üksikasjalik kirjeldus andmete kohta, millele soovite juurdepääsu saada 

  • Andmete taotlemise eesmärgi üksikasjalik kirjeldus

  • Kavandatava uurimistegevuse ja metoodika üksikasjalik kirjeldus

  • Üksikasjad teie poolt läbiviidava uuringu rahastamisallikate kohta

  • Kinnitus, et teie teadusuuringud on mittekaubanduslikel eesmärkidel

  • Üksikasjad taotletud andmete esitamise aja kohta

Pärast taotluse saamist vaatame teie taotluse kõlblikkuse ja seadustele vastavuse osas läbi ning võtame teiega ühendust.