Ebaseaduslikud või reguleeritud tegevused

Kogukonna suuniste selgitav sari

Uuendatud: jaanuar 2024

  • Ära kasuta Snapchatti ebaseaduslikuks tegevuseks. See hõlmab kuritegeliku tegevuse edendamist, hõlbustamist või selles osalemist, näiteks ebaseaduslike või reguleeritud uimastite, salakauba (näiteks laste seksuaalse kuritarvitamise või ärakasutamise kujutiste), relvade või võltsitud kaupade või dokumentide ostmist, müümist, vahetamist või müügi hõlbustamist. See hõlmab ka igasuguse ärakasutamise, sealhulgas inim- või seksikaubanduse edendamist või hõlbustamist.

  • Me keelame reguleeritud kaupade või tööstusharude ebaseadusliku reklaamimise, sealhulgas hasartmängude, tubakatoodete ja alkoholi lubamatu reklaamimise.Ülevaade

Meie keeld ebaseaduslikele ja reguleeritud tegevustele peegeldab meie kindlat pühendumust turvalisusele kogu Snapchatis. Nende reeglite järgimine ei aita mitte ainult tagada, et meie platvormi ei kasutata ebaseaduslikel eesmärkidel, vaid aitab ka kaitsta Snapchattereid tõsise kahju tekkimise ohu eest. Nende eesmärkide edendamiseks teeme ulatuslikke partnerlussuhteid ohutusalaste sidusrühmade, valitsusväliste organisatsioonide ja õiguskaitseorganisatsioonidega, et pakkuda oma kogukonnale haridusressursse ja üldiselt edendada avalikku turvalisust. 


Mida peaksite ootama

Ehkki seadused ja eeskirjad on maailma eri jurisdiktsioonides erinevad - ja Snapchat on üha enam globaalne kogukond -, võivad kasutajad oodata, et me võtame meetmeid igasuguse tegevuse vastu, mis kahjustab avalikku turvalisust või rikub inimõigusi, Ameerika Ühendriikide seadusi või kasutaja asukohariigi seadusi. 

Kõigil juhtudel hõlmab keelatud ebaseaduslik tegevus kuritegevuse edendamist, küberkuritegevusele kaasaaitamist või selles osalemist ning ebaseaduslike või reguleeritud uimastite, salakauba, relvade ja võltsitud kaupade või dokumentide ostmist, müüki või müügi hõlbustamist. 

Meie eeskirjad keelavad ka meie platvormi kasutamise selliste kaupade või tegevuste omavoliliseks müügiks või reklaamimiseks, mida valitsusasutused reguleerivad viisil, mis nõuab spetsiaalset litsentseerimist või muid haldusnõudeid, et neid saaks seaduslikult osta, müüa või kasutada. Näiteid reguleeritud tegevustest, mis nõuavad Snapi eelnevat luba, on näiteks interneti hasartmängude vahendamine;  alkohoolsete jookide, tubaka või veip-toodete müük ja THC-ettevõtete edendamine. Ettevõtetel soovitatakse konsulteerida selle allikaga, et saada juhiseid sobiva kaubanduse ja reklaamitegevuse kohta Snapchatis. 

Oleme võtnud endale kohustuse tagada, et Snapchatteritel oleks võimalikult palju teavet selle kohta, millist tüüpi käitumine ja tegevus internetis võib rikkuda seadust ja kujutada endast tõsist ohtu nende turvalisusele. Partnerluse kaudu mittetulundusühingutega ja koostöös erinevate ohutusega seotud sidusrühmadega oleme pühendunud teadlikkuse tõstmisele ohtlikest tegevustest ja viisidest, kuidas Snapchatterid saavad turvaliselt tegutseda. See hõlmab nii rakendusesiseseid ressursse, nagu "Here for You" ja "Meeldetuletus", kui ka väliseid partnerlussuhteid selliste sidusrühmadega nagu AdCouncil ja Valge Maja. Samuti teeme koostööd õiguskaitseasutustega vastuseks kehtivale õiguslikule menetlusele seoses Snapchati tegevusega, mis võib anda tõendeid kuriteo kohta.


Kuidas me neid põhimõtteid jõustame

Sisu, mis rikub meie reegleid ebaseaduslike või reguleeritud tegevuste vastu, eemaldatakse. Paljudel juhtudel saavad kasutajad, kes jagavad, reklaamivad või levitavad eeskirju rikkuvat sisu, hoiatusteate ning kasutajate, kes neid eeskirju korduvalt rikuvad, juurdepääsu kontole piiratakse. Siiski on olemas teatud ebaseaduslikud tegevused - näiteks uimasti- või inimkaubandus -, mille suhtes on meil tõesti nulltolerants; nende rikkumiste korral kaotatakse konto privileegid isegi ühe rikkumise järel. 

Oluline viis, kuidas aidata meil Snapchati turvalisust hoida, on teatada viivitamatult ebaseaduslikust tegevusest, kasutades meie rakendusesisest teatamisvahendit. Kui me saame teate, saavad meie usaldus- ja ohutusmeeskonnad võtta kiiresti kasutusele meetmeid, et kahju korralikult kõrvaldada.  Meie suure levikuga pindadel, nagu Rambivalgus ja Avasta, kasutame väga ennetavat lähenemisviisi sisu modereerimiseks ja teabe terviklikkuse edendamiseks, kuid on siiski väga väärtuslik saada kasutajate teateid mis tahes kahjuliku sisu kohta, mida võite nendel pindadel kohata; nad aitavad meid hoiatada mis tahes häiretest meie protsessides, mis hoiavad need ruumid vabana ebaseaduslikust või ohtlikust tegevusest.


Kokkuvõte

Me võtame väga tõsiselt oma kohustust edendada avalikku turvalisust ja kaitsta Snapchattereid kahjulike või ebaseaduslike tegevuste eest.

Kuna me jätkame neid jõupingutusi, oleme võtnud endale kohustuse anda läbipaistev ülevaade meie lähenemisviisi tõhususest. Läbipaistvusaruannete kaudu esitame riigi tasandil teavet meie jõustamiste kohta ebaseadusliku või reguleeritud tegevuse vastu. Nende jõupingutuste täpsustamiseks oleme oma läbipaistvusaruandes jaotanud aruandlus- ja jõustamisandmed narkootikumidega ja relvadega seotud rikkumiste kohta ning plaanime esitada nende rikkumiste üksikasjalikuma jaotuse oma tulevastes aruannetes.

Me julgustame kasutajaid teatama ebaseaduslikust tegevusest, et aidata hoida Snapchat turvaline ja kaasav ruum kõigile. Me otsime alati võimalusi, kuidas parandada oma võimet tegeleda kahjuliku sisu või käitumisega, ning oleme pühendunud koostööle erinevate juhtidega üle kogu ohutuskogukonna, et tagada nende eesmärkide vastutustundlik saavutamine. Lisateavet meie ohutusalaste jõupingutuste kohta leiate meie Privaatsuse ja Ohutuse Keskusest