Snapchati modereerimine, jõustamine ja kaebused

Kogukonna suuniste selgitav sari

Uuendatud: mai 2024

Kogu Snapchati ulatuses oleme pühendunud turvalisuse edendamisele, austades samal ajal meie kogukonna privaatsushuvisid. Me kasutame tasakaalustatud, riskipõhist lähenemisviisi kahjude vastu võitlemisel - kombineerime läbipaistva sisu modereerimise tavasid, järjepidevat ja õiglast jõustamist ning selget teabevahetust, et vastutada meie põhimõtete õiglase kohaldamise eest.


Sisu modereerimine


Me oleme Snapchati kujundanud ohutust silmas pidades ja see kujundus on võtmetähtsusega, et vältida kahjuliku sisu levikut. Snapchat ei paku avatud uudisvoogu, kus kontrollimata kirjastajatel või üksikisikutel on võimalus edastada vihkamist, valeinformatsiooni või vägivaldset sisu. 

Lisaks nendele kaitsemeetmetele kasutame oma avalike sisupindade (nagu Spotlight, Public Stories ja Maps) modereerimiseks automatiseeritud vahendite ja inimkontrolli kombinatsiooni - sealhulgas masinõppe vahendeid ja reaalsetest inimestest koosnevaid meeskondi -, et vaadata läbi potentsiaalselt sobimatu sisu avalikes postitustes. 

Näiteks Spotlightis, kus sisuloojad saavad esitada loomingulisi ja meelelahutuslikke videoid, mida jagada laiema Snapchati kogukonnaga, vaatab tehisintellekt kogu sisu enne levitamist automaatselt läbi. Kui sisu saavutab suurema vaatajaskonna, vaadatakse see inimmoderaatorite poolt läbi, enne kui sellele antakse võimalus jõuda suure publikuni. Selline mitmekihiline lähenemine Spotlight'i sisu modereerimisele vähendab väärinfo, vihakõne või muu potentsiaalselt kahjuliku sisu levitamise ohtu, edendades lisaks sellele lõbusat, positiivset ja turvalist kogemust kõigi jaoks. 

Samamoodi kohaldatakse meediaettevõtete poolt toodetud toimetuse sisu, näiteks Publisher Stories või Shows, suhtes sisusuuniseid, mis keelavad väärinfo, vihakõne, vandenõuteooriate, vägivalla ja paljude teiste kahjulike sisukategooriate levitamise, pidades neid partnereid kõrgemate ohutus- ja terviklikkuse standardite järgi. Lisaks kasutame proaktiivset kahju tuvastamise tehnoloogiat muudel avalikel või suure nähtavusega pindadel - näiteks Stories -, et aidata tuvastada kahjulikku sisu, ning kasutame märksõnafiltreerimist, et vältida kahjuliku sisu (näiteks kontod, mis üritavad reklaamida ebaseaduslikke uimasteid või muud ebaseaduslikku sisu) tagasipöördumist otsingutulemustesse.  

Kõikidel meie tootepindadel saavad kasutajad teatada kontodest ja sisust meie kogukonna suuniste võimalike rikkumiste pärast. Me teeme Snapchatterite jaoks lihtsaks konfidentsiaalse teate saatmise otse meie usalduse ja ohutuse meeskonnale, kes on koolitatud hindama aruannet, võtma kasutusele asjakohaseid meetmeid vastavalt meie põhimõtetele ja teavitama teatajat tulemustest - tavaliselt mõne tunni jooksul. Lisateavet kahjulikust sisust või käitumisest teatamise kohta leiate meie tugisaidi sellest allikast. Lisateavet kahjuliku sisu tuvastamiseks ja mahavõtmiseks ning heaolu ja turvalisuse edendamiseks Snapchatis saate ka siit.

Palun ärge kuritarvitage Snapi teavituskanaleid, esitades korduvaid, põhjendamatuid teateid teiste sisu või kontode kohta või teatades korduvalt sisust või kontodest, mis on meie Kogukonna suuniste kohaselt lubatud. Kui teete siin korduvaid teavitusi ja käitute vastavalt, teeme esimese sammuna hoiatuse, kuid tegevuse jätkamise korral peatame teie esitatud teavituste läbivaatamise 90 päevaks.

Poliitika jõustamine @ Snap

Meie jaoks Snapis on oluline, et meie poliitika edendaks järjepidevat ja õiglast jõustamist. Seetõttu arvestame kogukonna suuniste rikkumise eest kohaldatavate karistuste määramisel mitme teguri kombinatsiooni. Kõige olulisemad neist teguritest on kahju raskusaste ja Snapchatteri varasemate rikkumiste igasugune asjakohane ajalugu.

Me kohaldame riskipõhist lähenemist, et eristada kõige tõsisemat kahju muudest rikkumistest, mis ei pruugi olla sama tõsised. Teavet meie tõsiste kahjude jõustamise ja sellesse kategooriasse kuuluvate rikkumiste tüüpide kohta leiate sellest allikast.

Kontod, mille kohta me tuvastame, et neid kasutatakse peamiselt meie ühenduse suuniste rikkumiseks või tõsise kahju tekitamiseks, lülitatakse viivitamatult välja. Näidetena võib tuua kontod, mis tegelevad tõsise kiusamise või ahistamisega, kehastamisega, pettusega, äärmusliku või terroristliku tegevuse propageerimisega või kasutavad Snapi muul viisil ebaseaduslikuks tegevuseks.

Muude kogukonna suuniste rikkumiste puhul kohaldab Snap üldiselt kolmeosalist jõustamisprotsessi:

  • Esimene samm: rikkuv sisu eemaldatakse.

  • Teine samm: Snapchatter saab teate, mis näitab, et ta on rikkunud meie kogukonna suuniseid, et tema sisu on eemaldatud ja et korduvad rikkumised toovad kaasa täiendavaid jõustamismeetmeid, sealhulgas tema konto keelamise.

  • Kolmas samm: meie meeskond registreerib Snapchatteri konto vastu hoiatuse.

Hoiatus loob protokolli konkreetse Snapchatteri poolt toime pandud rikkumiste kohta. Iga hoiatusega kaasneb teade Snapchatterile; kui Snapchatterile koguneb teatud aja jooksul liiga palju hoiatusi, lülitatakse tema konto välja.

See hoiatuste süsteem tagab, et Snap kohaldab oma põhimõtteid järjepidevalt ja nii, et meie kogukonna suuniseid rikkuvaid kasutajaid hoiatatakse ja õpetatakse. Meie põhimõtete esmane eesmärk on tagada, et kõik saaksid Snapchati kasutada viisil, mis vastab meie väärtustele ja missioonile; oleme välja töötanud selle jõustamisraamistiku, et aidata seda eesmärki mastaapselt toetada.  


Teatamise ja kaebuste esitamise protsessid

Tagamaks, et Snapchatterid saaksid selgelt aru, miks nende konto vastu on võetud kasutusele meetmeid, ja et neil oleks võimalus sisuliselt vaidlustada jõustamise tulemus, oleme kehtestanud teatamis- ja kaebusprotsessid, mis kaitsevad meie kogukonna huve, kaitstes samal ajal Snapchatterite õigusi.

Et paremini mõista, miks on võetud kasutusele jõustamismeede, võtke arvesse, et me kohaldame meie kogukonna suuniseid ja kasutustingimusi, kui hindame, kas rakendada karistusi konto suhtes, ning kohaldame meie kogukonna suuniseid, kasutustingimusi ja soovituskõlbliku sisu suuniseid, et mõõdistada Discoverile ja Spotlight'ile postitatud klõpse.

Kui soovite teavet selle kohta, kuidas meie kaebuste menetlused toimivad, oleme koostanud tugiartiklid konto kaebuste ja sisu kaebustekohta.

Kui Snapchat rahuldab konto lukustuse edasikaebamise, taastatakse juurdepääs Snapchatteri kontole. Olenemata sellest, kas kaebus on edukas või mitte, teavitame kaebuse esitanud isikut õigeaegselt oma otsusest.