Läbipaistvus aruandluse teave
1. jaanuar 2023 - 30. juuni 2023

Toome käesolevas läbipaistvuse aruandes esile, kuidas me tagame turvalisuse ja privaatsuse kogu meie platvormil. Me pakume lisaks oma andmete esitamisele täiendavat konteksti ja ülevaadet meie turvalisuse põhimõtetest, eeskirjadest ja tavadest, samuti linke erinevatele turvalisuse ja privaatsuse ressurssidele.

Snapi läbipaistvuse aruannete ajalugu

Oleme 2015. aastast alates koostanud läbipaistvuse aruandeid, mis annavad olulise ülevaate valitsuse päringute mahust ja tüübist Snapchatterite kontoandmete ja muude juriidiliste teadete kohta.

Alates 2015. aasta novembrist on meie põhimõte olnud teavitada Snapchattereid, kui meilt küsitakse kohtumenetluse käigus nende kontoandmeid, välja arvatud juhtudel, kui meil on seadusega keelatud seda teha või kui me usume, et tegemist on erandolukorraga (nagu laste seksuaalne ekspluateerimine või kohene surma või tõsise kehavigastuse oht).

Me täiustasime 2020. aastal oma läbipaistvuse aruannet, et anda ülevaade meie teenustingimuste või kogukonna suuniste rikkumise tõttu Snapchatis teatatud kontode mahust ja tüübist. Lisasime ka riigipõhised jaotused, mis on kõikide riikide jaoks saadaval allalaaditavas CSV-vormingus. Me laiendasime 2021. aastal oma kategooriaid, et lisada väärinfo, kaubamärgiteatised ja rikkuvate vaatamiste määr.

Me oleme oma läbipaistvuse aruannet veelgi enam täiustamas kooskõlas digiteenuste määruse nõuetega. See teave täiendab teavet, mis on juba saadaval meie läbipaistvuse aruandes 2023. aasta esimese poolaasta kohta ja meie ELi läbipaistvuse lehel.

Täiendavad turvalisuse ja privaatsuse ressursid

Snap on pühendunud meie platvormil turvalise ökosüsteemi arendamisele. Siin on mõned lisaressursid, mis selgitavad ja tutvustavad meie eeskirju, tegevusi ja seisukohti turvalisuse ja läbipaistvuse suhtes.  

Snapi läbipaistvuse aruande selgitav juhend

Läbipaistvuse aruanded sisaldavad palju teavet, mille täielik mõistmine võib mõnikord olla keeruline lapsevanematele, hooldajatele ja teistele sidusrühmadele, kes hoolivad sügavalt meie kogukonna turvalisusest. See selgitav juhend on loodud selleks, et aidata teil paremini mõista meie viimast aruannet ja hõlpsalt võrrelda selle aasta uuendusi.

Turvakeskus

Snapchat on platvorm 13-aastastele ja vanematele teismelistele ning me tahame aidata nii kasutajatel kui ka nende vanematel mõista, kuidas meie rakendust turvaliselt kasutada ja millistest kriitilistest kaitsemeetmetest nad peaksid teadlikud olema. Meie turvakeskus sisaldab teavet meie turvaeeskirjade kohta, turvalisuse ressursside loendit, juhiseid selle kohta, kuidas Snapchatis muredest teatada, ning ressursse vanematele ja hooldajatele. Lisaks sisaldab see teavet Snapchati Perekeskuse, meie vanemliku järelevalve süsteemi kohta. 

Kogukonna suunised

Meie kogukonna suunised on meie turvalisuse põhimõtete alus ja nende eesmärk on teavitada kasutajaid Snapchati vastutustundlikust kasutamisest. Me hindame oma suuniseid regulaarselt, mis on vaid üks viis, kuidas aidata aktiivselt kaasa Snapchati turvalisuse tagamisele.

Rakendusesisene teatamine

Kuigi turvameeskonnad ja kaasaegne tehisintellekt töötavad Snapchati turvalisena hoidmiseks ööpäevaringselt, toetume ka kasutajatele, et nad muredest teataksid. Selleks pakume nii rakendusesiseseid kui ka veebipõhiseid vahendeid, et teatada meie eeskirje rikkuvast sisust ja isikutest.  

Perekeskus

Perekeskus on meie rakendusesisene vanemliku järelevalve tööriist, mis aitab vanematel saada rohkem teavet selle kohta, kellega nende teismelised Snapchatis sõbrad on ja kellega nad suhelnud on ilma nende vestluste sisu paljastamata.

Lapsevanema juhend

See juhend on loodud selleks, et aidata vanematel ja hooldajatel mõista, kuidas Snapchat töötab, milliseid peamisi kaitsemeetmeid me teismelistele pakume, kuidas kasutada meie vanemlikku järelevalvet ja vastata tavalistele küsimustele.

Here for You

Meie jaoks Snapis on kasutajate heaolu ja turvalisus esmatähtis. Oleme oma kasutajatele kaasahaaravate ja tõhusate ressursside pakkumiseks välja töötanud rakendusesisesed tööriistad, nagu Here for You, mis pakub ennetavat rakendusesisest tuge vaimse tervise või emotsionaalse kriisi all kannatavatele Snapchatteritele. 

Privaatsuskeskus

Meie Snapis peame teie privaatsust esmatähtsaks. Me püüame teenida teie usalduse iga kord, kui kasutate Snapchati või mõnda meie toodet - seepärast käsitleme teie andmeid erinevalt kui enamik teisi tehnoloogiaettevõtteid. Kuigi meie tooted arenevad pidevalt, jäävad meie privaatsuse põhimõtted ja tugev pühendumus kasutajate privaatsusele muutumatuks.

Õiguskaitsetöötajate juhend

See juhend annab teavet õiguskaitsetöötajatele, kes küsivad Snapilt Snapchati konto andmeid (st Snapchati kasutaja andmeid).

Turvalisuse ja mõju blogi

Meie 2021. aasta aprillis alustatud blogi eesmärk on olla kasulikuks allikaks paljudele sidusrühmadele ja toetajatele, kes on huvitatud sellest, kuidas me töötame Snapchati kogukonna turvalisuse, privaatsuse ja heaolu tagamiseks.