EMP ja UK privaatsusteade

Jõustunud: 6. november, 2023

Käesolev teade sisaldab lisateavet Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Ühendkuningriigi (UK) kasutajatele. EMP ja UK kasutajatel on ELi ja UK õigusaktides, sealhulgas isikuandmete kaitse üldmääruses (GDPR) ja UK 2018. aasta andmekaitseseaduses sätestatud teatud privaatsusõigused. Meie Privaatsuse põhimõtted ja kõigile kasutajatele pakutav privaatsuskontroll on kooskõlas nende seadustega - käesoleva teatega tagame, et katame EMP ja UK spetsiifilised nõuded. Näiteks saavad kõik kasutajad taotleda oma andmete koopiat, taotleda andmete kustutamist ja kontrollida oma privaatsusseadeid rakenduses. Täieliku pildi saamiseks vaadake meie Privaatsuspoliitikat.

Andmetöötleja

Kui olete kasutaja EMPs või Ühendkuningriigis, peaksite teadma, et Snap Inc. on teie isikuandmete töötleja.

Juurdepääsu, kustutamise, parandamise ja teisaldamise õigused

Saate kasutada oma juurdepääsu, kustutamise, parandamise ja teisaldamise õigusi, nagu on kirjeldatud Privaatsuspoliitika jaotises "Kontroll oma andmete üle".

Teie teabe kasutamise alused

Teie riik lubab meil kasutada teie isikuandmeid ainult teatud tingimustel. Neid tingimusi nimetatakse "õiguslikeks alusteks" ja Snapis me tugineme tavaliselt ühele neljast:

  • Leping. Üks põhjus, miks me võime teie andmeid kasutada, on see, et olete meiega lepingu sõlminud. Näiteks kui ostate tellitava Geofiltri ja nõustute meie kohandatud loominguliste vahendite Tingimustega, peame kasutama mõningaid teie andmeid, et koguda makseid ja veenduda, et näitame teie Geofiltrit õigetele inimestele õiges kohas ja õigel ajal.

  • Õigustatud huvi.  Teine põhjus, miks me võime teie andmeid kasutada, on see, et meil või kolmandal osapoolel on selleks õigustatud huvi. Näiteks peame kasutama teie andmeid, et pakkuda ja parandada meie teenuseid, sealhulgas kaitsta teie kontot, edastada teie Snappe, pakkuda kliendituge ning aidata teil leida sõpru ja sisu, mis meie arvates teile meeldib. Kuna enamik meie teenustest on tasuta, kasutame ka mõningaid andmeid teie kohta, et püüda näidata teile huvipakkuvaid reklaame. Õigustatud huvi puhul on oluline mõista, et meie huvid ei kaalu üles teie õigust eraelu puutumatusele, seega tugineme õigustatud huvile ainult siis, kui arvame, et viis, kuidas me teie andmeid kasutame, ei mõjuta märkimisväärselt teie eraelu puutumatust või see oleks teie poolt oodatud, või kui selleks on kaalukas põhjus. Me selgitame oma õiguspäraseid ärilisi põhjusi teie andmete kasutamiseks üksikasjalikumalt siin.

  • Nõusolek. Mõnel juhul küsime nõusolekut teie andmete kasutamiseks konkreetsetel eesmärkidel. Kui me seda teeme, siis tagame, et saate oma nõusoleku meie teenustes või seadme lubade kaudu tagasi võtta. Isegi kui me ei tugine teie andmete kasutamiseks nõusolekule, võime küsida teilt luba juurdepääsuks sellistele andmetele nagu kontaktid ja asukoht.

  • Seaduslik kohustus.  Me võime olla kohustatud kasutama teie isikuandmeid, et täita seadust, näiteks kui me vastame kehtivale kohtumenetlusele või peame võtma meetmeid oma kasutajate kaitsmiseks. Meie põhimõte on teatada Snapchatteritele, kui me saame õigusliku menetluse, milles nõutakse nende kontoandmeid, välja arvatud mõned erandid. Lisateave siin.

Teie õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid teie andmete kasutamise kohta. Paljude andmetüüpide puhul oleme andnud teile võimaluse neid lihtsalt kustutada, kui te ei soovi, et me neid enam töötleksime. Muude andmetüüpide puhul oleme andnud teile võimaluse peatada teie andmete kasutamine, lülitades funktsiooni täielikult välja. Neid asju saate teha rakenduses. Kui on muud liiki teavet, mille töötlemisega te ei ole nõus, võite meiega ühendust võtta.

Rahvusvaheline andmeedastus

Me võime koguda teie isikuandmeid Ameerika Ühendriikidest ja teistest riikidest väljaspool teie elukohariiki, edastada neid sinna ning salvestada ja töödelda neid seal. Lisateavet kolmandate isikute kategooriate kohta, kellega me andmeid jagame, leiate siit.

Kui me jagame teavet kolmanda osapoolega väljaspool teie elukohta, veendume, et on olemas asjakohane edastamismehhanism (näiteks standardsed lepinguklauslid või ELi-USA /UK/Šveitsi andmeprivaatsuse raamistik).

EL-USA /UK/Šveitsi andmekaitseraamistik

Snap Inc. järgib EL-USA andmekaitseraamistikku (EL-USA AKR) ja selle UK Lisa EL-USA AKR-ile, ja Šveits-USA AKR (Šveits-USA AKR) vastavalt USA kaubandusministeeriumi poolt sätestatule.

Snap Inc. on kinnitanud USA kaubandusministeeriumile, et me:

a. järgime EL-USA andmekaitse raamistiku põhimõtteid Euroopa Liidust ja Ühendkuningriigist saadud isikuandmete töötlemisel vastavalt EL-USA andmekaitse raamistikule ja vastavale EL-USA UK-d puudutavale AKRi Lisale.

b. järgime Šveitsi-USA AKRi põhimõtteid Šveitsist saadud isikuandmete töötlemisel vastavalt Šveits-USA AKRi Lisale.

Kui ilmneb vastolu meie Privaatsuspoliitika tingimuste ja EL-USA andmekaitseraamistiku põhimõtete ja/või Šveits-USA andmekaitseraamistiku põhimõtete vahel, on AKR ülimuslik.  Andmekaitseraamistiku (AKR) programmi kohta lisateabe saamiseks ja meie sertifikaatidega tutvumiseks külastage veebisaiti https://www.dataprivacyframework.gov/.

Vastavalt DPF põhimõtetele jääb Snap vastutavaks DPF-i mittejärgimise eest, kui me jagame teie isikuandmeid edasiandmise põhimõtte alusel meie nimel töötavate kolmandate osapooltega (välja arvatud ebaõnnestumiste eest, mis ei ole meie vastutusalas).

Kooskõlas EL-USA andmekaitse raamistikule ja vastavale EL-USA UK-d puudutavale AKR-ile ning Šveitsi-USA AKR-iga, kohustub Snap Inc tegema koostööd ja järgima ELi andmekaitseasutuste (DPA-de) ja UK teabevoliniku büroo (ICO) ning Šveitsi andmekaitse- ja teabevoliniku (FDPIC) poolt moodustatud komisjoni nõuandeid seoses lahendamata kaebustega, mis puudutavad meie poolt EL-USA lepingute alusel saadud isikuandmete käitlemist. andmekaitse raamistikule ja vastavale EL-USA UK-d puudutavale AKR-ile ning Šveitsi-USA AKRi Lisale.

Meie poolt AKR-i põhimõtete täitmine on allutatud ka USA Föderaalse Kaubanduskomisjoni järelevalvele. Teatud tingimustel on teil õigus esitada vaidluse lahendamiseks kaebus arbitraažifoorumile, kui kaebust ei ole lahendatud muul viisil vastavalt Lisale IAKR-is.

Kui teil on kaebusi või küsimusi selle kohta, kuidas me järgime teie isikuandmete töötlemisel AKR-i põhimõtteid, esitage oma päringud allpool kirjeldatud viisil.

Esindaja

Snap Inc. on määranud Snap B.V. oma EMP esindajaks. Te võite võtta ühendust esindajaga siin või aadressil:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Holland