Ulovlige eller regulerede aktiviteter

Forklaringsserie om Fællesskabets retningslinjer

Opdateret: januar 2023

  • Du må ikke bruge Snapchat til ulovlige aktiviteter. Dette omfatter fremme, muliggørelse eller deltagelse i kriminelle aktiviteter, f.eks. køb, salg, udveksling eller fremme af salg af ulovlige eller lovregulerede stoffer, smuglergods (f.eks. billeder af seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse af børn), våben eller forfalskede varer eller dokumenter. Det omfatter også at fremme eller muliggørelse af enhver form for udnyttelse, herunder menneskehandel eller sexhandel.

  • Vi forbyder ulovlig promovering af regulerede varer eller industrier, herunder uautoriseret promovering af gambling, tobaksprodukter og alkohol.Oversigt

Vores forbud mod ulovlige og regulerede aktiviteter afspejler vores faste engagement i sikkerhed på hele Snapchat. Overholdelse af disse regler er ikke kun med til at sikre, at vores platform ikke misbruges til ulovlige formål, men er også med til at beskytte Snapchattere mod risikoen for alvorlig skade. For at bidrage til at fremme disse mål samarbejder vi i vid udstrækning med sikkerhedsinteressenter, NGO'er og retshåndhævende organisationer for at give vores fællesskab uddannelsesressourcer og generelt fremme den offentlige sikkerhed. 


Hvad du skal forvente

Selv om love og regler er forskellige i forskellige jurisdiktioner i hele verden - og Snapchat er et mere globalt fællesskab - kan bruger forvente, at vi vil gribe ind over for enhver aktivitet, der underminerer den offentlige sikkerhed eller krænker menneskerettighederne, lovgivningen i USA eller lovgivningen i det land, hvor brugeren befinder sig. 

I alle tilfælde vil forbudte ulovlige aktiviteter omfatte fremme af kriminelle aktiviteter, fremme eller deltagelse i cyberkriminalitet samt køb, salg eller muliggørelse af salg af ulovlige eller regulerede stoffer, smuglergods, våben og forfalskede varer eller dokumenter. 

Vores regler forbyder også brug af vores platform til uautoriseret salg eller promovering af varer eller aktiviteter, der er reguleret af offentlige myndigheder på måder, der kræver særlig licens eller anden administrativ overholdelse for at kunne købes, sælges eller bruges lovligt. Eksempler på regulerede aktiviteter, der kræver forudgående godkendelse fra Snap, omfatter facilitering af onlinespil, salg af alkoholholdige drikkevarer og fremme af THC-virksomheder. Virksomheder opfordres til at høre denne ressource for at få vejledning om hensigtsmæssige handels- og reklameaktiviteter på Snapchat.

Vi er forpligtet til at sikre, at Snapchattere har så mange oplysninger som muligt om de typer af onlineadfærd og -aktiviteter, der kan være i strid med loven og udgøre en alvorlig risiko for deres sikkerhed. Gennem partnerskaber med nonprofitorganisationer og samarbejde med forskellige sikkerhedsinteressenter er vi forpligtet til at øge bevidstheden om højrisikoaktiviteter og måder, hvorpå Snapchattere kan forblive sikre. Dette omfatter ressourcer i appen, som Here for You og Heads Up, samt eksterne partnerskaber med interessenter som AdCouncil og Det Hvide Hus. Vi samarbejder også med de retshåndhævende myndigheder som svar på gyldige juridiske procedurer vedrørende aktiviteter på Snapchat, der kan være beviser for en forbrydelse.


Hvordan vi håndhæver disse politikker

Indhold, der overtræder vores regler mod ulovlige eller regulerede aktiviteter, vil blive fjernet. I mange tilfælde vil brugere, der deler, promoverer eller distribuerer ulovligt indhold, modtage en advarsel, og brugere, der gentagne gange overtræder disse politikker, vil få begrænset deres kontoadgang. Der er dog visse ulovlige aktiviteter - som f.eks. narkohandel eller menneskehandel - som vi har nultolerance over for; disse overtrædelser vil resultere i tab af konto privilegier efter blot en enkelt overtrædelse. 

En vigtig måde at hjælpe os med at holde Snapchat sikkert på er ved straks at rapportere ulovlige aktiviteter ved hjælp af vores rapporteringsværktøj i appen. Når vi modtager en rapport, kan vores Trust & Safety-teams hurtigt træffe foranstaltninger for at afhjælpe skaden på passende vis.  På vores overflader med stor rækkevidde, som Spotlight og Discover, har vi en meget proaktiv tilgang til at moderere indhold og fremme informationsintegritet, men det er stadig enormt værdifuldt at modtage brugerrapporter om skadeligt indhold, som du måtte støde på på disse overflader; de hjælper med at advare os om eventuelle fejl i vores processer til at holde disse områder fri for ulovlige eller usikre aktiviteter.


Takeaway

At gøre vores del for at fremme den offentlige sikkerhed og beskytte Snapchattere mod skadelige eller ulovlige aktiviteter er et ansvar, som vi tager meget alvorligt.

I takt med at vi fortsætter disse bestræbelser, er vi forpligtet til at give gennemsigtig indsigt i effektiviteten af vores tilgang. Gennem vores gennemsigtighedsrapporter giver vi oplysninger på landsplan om vores håndhævelse af ulovlige eller regulerede aktiviteter. For at give yderligere detaljeringsgrad i forbindelse med denne indsats har vi opdelt vores rapporterings- og håndhævelsesdata for narkotikarelaterede og våbenrelaterede overtrædelser i vores gennemsigtighedsrapport, og vi planlægger at give mere detaljerede gennemgange af disse overtrædelser i vores fremtidige rapporter.

Vi opfordrer brugere til at rapportere tilfælde af ulovlig aktivitet for at hjælpe med at holde Snapchat et sikkert og inkluderende sted for alle. Vi er altid på udkig efter muligheder for at forbedre vores evne til at håndtere skadeligt indhold eller skadelig adfærd, og vi er forpligtet til at samarbejde med forskellige ledere fra hele sikkerhedsfællesskabet for at sikre, at vi fremmer disse mål på en ansvarlig måde. Du kan få flere oplysninger om vores sikkerhedsindsats på vores Hub for privatliv og sikkerhed