Zpráva o transparentnosti
1. ledna 2023 – 30. června 2023

Vydáno:

25. října 2023

Aktualizováno:

13. prosince 2023

Dvakrát ročně zveřejňujeme zprávy o transparentnosti, abychom poskytli vhled do úsilí společnosti Snap Inc. v oblasti bezpečnosti a do povahy a objemu obsahu nahlášeného na naší platformě. Zavazujeme se, že tyto zprávy budeme nadále připravovat tak, aby byly komplexní a informativní pro mnoho zúčastněných stran, kterým záleží na našich postupech moderování obsahu a vymáhání práva, jakož i na blahu naší komunity. 

Tato zpráva o transparentnosti se týká první poloviny roku 2023 (1. ledna – 30. června). Stejně jako v našich předchozích zprávách poskytujeme údaje o celkovém počtu přijatých hlášení o obsahu v aplikaci a o účtech, která jsme řešili napříč konkrétními kategoriemi porušení zásad, a o tom, jak jsme odpověděli na žádosti od orgánů činných v trestním řízení a vlád; a o našich opatřeních k prosazování pravidel, rozdělených podle zemí.

V rámci našeho pokračujícího závazku neustále zlepšovat naše zprávy o transparentnosti v tomto vydání představujeme několik nových prvků. Přidali jsme další údaje o našich postupech v oblasti reklamy a moderování, jakož i o odvoláních týkajících se obsahu a účtů. V souladu se zákonem EU o digitálních službách jsme také přidali nové kontextové informace týkající se naší činnosti v členských státech EU, například počet moderátorů obsahu a měsíční počet aktivních uživatelů (MPAU) v dané oblasti. Mnoho těchto informací naleznete v celé zprávě a na stránce našeho centra transparentnosti věnované Evropské unii.

Nakonec jsme doplnili náš Slovníček pojmů o odkazy na naše vysvětlivky Pokynů pro komunitu, které poskytují další kontext týkající se našich zásad a úsilí v oblasti provozu platformy. 

Další informace o našich zásadách boje proti poškozování na internetu a plánech na další rozvoj našich postupů při nahlašování naleznete na našem nedávném blogu o bezpečnosti a dopadu, který se týká této zprávy o transparentnosti. 

Další prostředky pro bezpečnost a soukromí na Snapchatu naleznete na kartě O podávání zpráv o transparentnosti v dolní části stránky.

Upozorňujeme, že nejaktuálnější verze této zprávy o transparentnosti je k dispozici v en-US lokalizaci.

Souhrn porušení pravidel pro obsah a účty

V období od 1. ledna do 30. června 2023 společnost Snap Inc. globálně omezila 6 216 118 kusů obsahu, který porušoval naše zásady.

Během sledovaného období jsme zaznamenali míru porušení pravidel (MPP) 0,02 procenta, což znamená, že byl zjištěn obsah porušující naše zásady u 2 z každých 10 000 zobrazení Snapů a příběhů na Snapchatu.

*Správné a důsledné prosazování zásad v souvislosti s nepravdivými informacemi je dynamický proces, který vyžaduje aktuální kontext a řádnou péči.  Jelikož se snažíme neustále zlepšovat přesnost prosazování zásad v této oblasti ze strany našich zástupců, od 1. pololetí 2022 jsme se rozhodli, že budeme uvádět údaje v kategoriích „omezený obsah“ a „omezené jedinečné účty“, které jsou odhadem založeným na důkladném průzkumu kontroly kvality statisticky významné části prosazování zásad v souvislosti s nepravdivými informacemi. Konkrétně vybíráme statisticky významnou část případů prosazování zásad v souvislosti s nepravdivými informacemi v jednotlivých zemích a kontrolujeme kvalitu rozhodnutí o omezení. Tato ověřená omezení pak používáme k tomu, abychom určili míru omezení s 95% intervalem spolehlivosti (chyba v rozsahu +/-5 %), a tu poté použijeme k vypočtení případů prosazování zásad v souvislosti s nepravdivými informacemi, které jsou uvedeny ve zprávě o transparentnosti. 

Analýza porušení pravidel pro obsah a účty

Míra celkového nahlašování a vymáhání pravidel zůstala poměrně podobná jako v předchozích šesti měsících, s několika výjimkami v klíčových kategoriích. V tomto cyklu jsme zjistili přibližně 3% pokles celkového nahlašování obsahu a účtů a vymáhání pravidel.

Nejvýraznější výkyvy jsme zjistili v kategoriích obtěžování a šikany, spamu, zbraní a nepravdivých informací. U obtěžování a šikany jsme zaznamenali cca 56% nárůst celkového počtu nahlášení, které vedly k cca 39% zvýšení omezování obsahu a jedinečných účtů. Toto zvýšení vymáhání pravidel bylo spojeno s přibližně 46% poklesem doby vyřízení, což prokazuje provozní efektivitu našeho týmu při řešení tohoto druhu porušujícího obsahu. Podobně jsme zaznamenali cca 65% nárůst celkových nahlášení spamu s přibližně 110% nárůstem omezení obsahu a přibližně 80% zvýšením počtu omezených jedinečných účtů, přičemž naše týmy také snížily dobu řešení o cca 80 %. V kategorii zbraní došlo k přibližně 13% poklesu celkového počtu nahlášení a přibližně 51% poklesu omezení obsahu a přibližně 53% poklesu omezení jedinečných účtů. A v poslední řadě došlo v kategorii nepravdivých informací k cca 14% zvýšení celkových nahlášení, avšak k cca 78% poklesu omezení obsahu a přibližně 74% poklesu omezení jedinečných účtů. To lze připsat pokračujícímu procesu zajišťování kvality (QA) a zdrojům, které věnujeme nahlášeným nepravdivým informacím, abychom zajistili, že naše týmy moderátorů přesně zachycují a řeší nepravdivé informace na platformě.

Ačkoli jsme obecně zaznamenali podobná čísla jako za minulé období, věříme, že je důležité i nadále zlepšovat nástroje, které naše komunita používá k aktivnímu a přesnému hlášení možných porušení pravidel na platformě.

Boj proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí

Sexuální vykořisťování jakéhokoli člena naší komunity, zejména nezletilého, je protiprávní, ohavné a zakázané našimi Pokyny pro komunitu. Předcházení, odhalování a likvidace obrazového materiálu sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí (CSEAI) na naší platformě je nejvyšší prioritou společnosti Snap Inc. a neustále rozvíjíme naše schopnosti bojovat proti těmto a dalším trestným činům.

K identifikaci známých nelegálních snímků a videí sexuálního zneužívání dětí používáme aktivní technologické detekční nástroje, jako je například robustní hash-matching PhotoDNA a Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match společnosti Google, a v souladu se zákonem je hlásíme americkému Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC). Centrum NCMEC pak podle potřeby spolupracuje s domácími nebo mezinárodními orgány činnými v trestním řízení.

V prvním pololetí roku 2023 jsme proaktivně zjistili a eliminovali 98 procent všech zde nahlášených případů sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí – jde o 4% nárůst oproti předchozímu období.

**Pamatujte, že každé odeslání do centra NCMEC může obsahovat více částí obsahu. Celkový počet jednotlivých mediálních souborů odeslaných centru NCMEC odpovídá celkovému počtu řešeného obsahu.

Teroristický a násilný extremistický obsah

Během sledovaného období, od 1. ledna do 30. června 2023, jsme odstranili 18 účtů kvůli porušení našich zásad, které zakazují teroristický a násilný extremistický obsah.

Ve společnosti Snap odstraňujeme teroristický a násilný extremistický obsah nahlášený různými způsoby. Doporučujeme uživatelům, aby nahlašovali teroristický a násilný extremistický obsah prostřednictvím menu pro nahlašování v aplikaci, a úzce spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení při řešení teroristického a násilného extremistického obsahu, který se může na Snapu objevit.

Obsah se sebepoškozováním a sebevraždou

Velmi nám záleží na duševním zdraví a pohodě Snapchatterů, což nás inspirovalo a nadále inspiruje k tomu, abychom našimi rozhodnutími tvořili Snapchat jinak. Věříme, že Snapchat jako platforma určená pro komunikaci mezi skutečnými přáteli může hrát jedinečnou roli při posilování vzájemné pomoci přátel v těžkých chvílích.

V případě, že náš tým pro důvěru a bezpečnost rozpozná Snapchattera v tísni, může mu poskytnout podporu a prostředky pro prevenci sebepoškozování a případně upozornit pracovníky záchranné služby. Prostředky, které sdílíme, jsou veřejně k dispozici všem Snapchatterům na našem globálním seznamu prostředků pro bezpečnost.

Odvolání

Počínaje touto zprávou budeme podávat zprávy o počtu odvolání uživatelů, jejichž účty byly uzamknuty z důvodu porušení našich zásad. Obnovujeme pouze účty, u kterých naši moderátoři zjistí, že byly uzamknuty nesprávně. V tomto období informujeme o odvoláních týkajících se obsahu souvisejícího s drogami.  V další zprávě se chystáme poskytnout více údajů o odvoláních, která souvisí s jinými porušeními našich zásad.

Moderování reklam

Společnost Snap Inc. se zavázala důsledně dbát na to, aby všechny reklamy byly plně v souladu se zásadami naší platformy. Věříme ve zodpovědný a respektující přístup k reklamě a vytváření bezpečného a příjemného zážitku pro všechny naše uživatele. Níže jsou uvedeny informace o tom, jak moderujeme reklamy. Pamatujte, že reklamy na Snapchatu lze odstranit z řady důvodů, které jsou uvedeny v Reklamních zásadách společnosti Snap Inc., včetně klamavého obsahu, obsahu pro dospělé, násilného nebo znepokojivého obsahu, projevů nenávisti a porušení práv duševního vlastnictví. Nyní můžete také najít Galerii reklam na Snapchatu v navigační liště této zprávy o transparentnosti. 

Přehled zemí

V tomto oddíle je uveden přehled o prosazování našich Pokynů pro komunitu podle geografických oblastí. Naše pokyny se vztahují na veškerý obsah na Snapchatu, jakož i na všechny Snapchattery, po celém světě, bez ohledu na místo.

Informace k jednotlivým zemím jsou k dispozici ke stažení prostřednictvím přiloženého souboru CSV:

Žádosti vlády a žádosti o odstranění duševního vlastnictví

O podávání zpráv o transparentnosti

Slovníček pojmů ke zprávě o transparentnosti