Dünya İyilik Günü'nde saygı ve empati göstermek

13 Kasım 2023

Bugün Dünya İyilik Günü. Çevrimiçi ve çevrimdışı tüm etkileşimlerde saygı, empati ve şefkatle hareket ederek pozitif düşünceleri ve eylemleri teşvik etmek için harika bir gün. İyilik, bir Snap şirket değeridir. Ticari faaliyetlerimiz için çok önemlidir ve güvenliğe yönelik çalışmalarımızda kilit rol oynar. Ne yazık ki, olumsuz veya kaba davranışlar, bir dizi çevrimiçi güvenlik sorununu başlatabilir.

Buna bir örnek, rızaya dayalı olmayan çevrimiçi özel görüntülerin oluşturulması ve paylaşılmasıdır; bu, tüm platformlar ve hizmetler üzerinde talihsiz ve gitgide büyüyen bir trenddir. 

Snap, kısa süre önce StopNCII'nin karma veritabanından yararlanarak, Snapchat'te rızaya dayalı olmayan özel görüntülerin (NCII) yayılmasını önlemek amacıyla SWGfL'nin StopNCII işbirliğine katıldı. "Karma eşleştirme" (hash-matching) adı verilen yöntemle çocuklara yönelik cinsel sömürü ve istismar içerdiği bilinen, yasa dışı fotoğraf ve videoların tespit edilmesi, kaldırılması ve ihbarına yönelik uzun soluklu ve sürekli çalışmalarımız gibi, StopNCII da NCII görüntülerin "karmalarından" oluşan özel bir veri tabanı sunmaktadır. Bu karmaları uygulamamızın içine aktararak ve bunlara dayalı taramalar yaparak, ihlal edici materyallerin çevrimiçi yayılmasını durduracağız ve mağdurların en özel ve kişisel verileri üzerindeki kontrolü geri kazanma çabalarını destekleyeceğiz. 

Birleşik Krallık merkezli bir STK olan SWGfL'nin CEO'su David Wright: "Özel (mahrem) görüntülerin rızaya dayalı olmayan çevrimiçi paylaşımıyla mücadele konusunda, Snap'in StopNCII'de bize katılmasından mutluluk duyuyoruz. Faaliyetlerimize başladığımız Aralık 2021'den bu yana, mağdurların kontrolü yeniden kazanmalarına ve korkularıyla başa çıkmalarına yardım ettik. Başarımız, Snap gibi platformlarla olan işbirliklerimize bağlı; çünkü katılımın artması, dünya genelinde mağdurların korkularını gidermeyi doğrudan etkiliyor." 

Snap, NCII'yi yasaklar ve bu konuya yaklaşımını, zorbalık ve taciz karşıtı kurallarıyla açıkça ortaya koyar. Topluluk İlkelerimiz, bu yasakların, diğer kullanıcılara cinsel konulu, müstehcen ve çıplak görüntüler gönderme dâhil olmak üzere "her türlü cinsel tacizi" de kapsadığını özellikle ifade etmektedir. Platformumuzda bu tür içerikleri veya davranışları istemiyoruz; bunlar, Snapchat'in otantik duyguların eğlenceli paylaşımı ve keyif alma yeri olma hedefine uygun değil. Rızaya dayalı olmayan mahrem görüntülerin üretilmesi, paylaşılması ve dağıtılması dâhil, kurallarımızın muhtemel bir ihlaliyle karşılaşan veya buna tanık olan kişilerin durumu hemen bize bildirmesini, ayrıca mümkünse yerel yetkililere de bildirmesini bekliyoruz.

Yeni Snap araştırması 

Sadece Snapchat değil, tüm platform ve hizmetler üzerinde gerçekleştirdiğimiz son araştırma, 18-24 yaş arasındaki genç yetişkinlerin %54'ünün, bu yıl içinde mahrem görüntülerle karşılaştığını ve üçte birinden (%35) fazlasından cinsel içerikli fotoğraf veya video paylaşmasının istendiğini gösteriyor. Yaklaşık yarısı (%47) kendilerine istenmeyen cinsel içerikli görüntüler gönderildiğini söylüyor ve %16'sı bu tür içerikleri paylaştığını kabul ediyor. Bu tür görüntüleri gerçekten paylaşanlar, muhtemelen yaptıklarını bildirmekten kaçınıyor; çünkü mahrem fotoğraf ve video alanlar, bunları paylaştığını bildirenlerin üç katını buluyordu.

Bu bulgular, Avustralya, Fransa, Almanya, Hindistan, Birleşik Krallık ve ABD olmak üzere altı ülkede gerçekleştirilen Snap Dijital Şağlık Araştırmasının 2. Yılından alınmıştır. Üst üste iki yıl boyunca, gençler (13-17 yaş), genç yetişkinler (18-24 yaş) ve 13 ile 19 yaş arasındaki gençlerin ebeveynleri üzerinde, onların çevrimiçi hareketleri hakkında anketler yaptık. Anket 28 Nisan ve 23 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam 9.010 katılımcı üzerinde anket yaptık ve bu katılımcıların yanıtları, yaklaşık olarak Şubat ile Nisan ayları arasındaki çevrimiçi deneyimlerini yansıtıyordu. Şubat'ta 2024 Daha Güvenli İnternet Günü'nde dünya genelindeki tüm bulguları yayınlayacağız, ancak Dünya İyilik Günü'nde bu verilerin bir özetini sunuyoruz.

Kimlerle paylaştılar

Bulgulara göre, gençler ve genç yetişkinler mahrem veya cinsel içerikli müstehcen görüntüleri genellikle gerçek hayatta tanıdıkları kişilerle paylaştıklarını söylüyor. Ancak, bildiğimiz gibi, bu materyaller hedeflenen alıcının ötesine hızla yayılabiliyor. Mahrem görüntülerin paylaşımında bulunduğunu söyleyen Z Kuşağı katılımcılarının %42'si (genç yetişkinlerin %54'ü ve gençlerin %30'u) arasında neredeyse dörtte üçü (%73) gerçek hayatta tanıdıkları birine resim gönderdiklerini söylerken, %44'ü de yalnızca çevrimiçi olarak tanıdıkları birine mahrem fotoğraf veya video göndermişti. Bu olayların üçte birinde (%33), materyalin paylaşımı asıl hedeflenen alıcının ötesine yayılmıştı. Aşağıdaki grafik, çevrimiçi kişilerle paylaşanların sonuçlarını detaylandırmaktadır. 

Paylaşmayanları takdir edelim

Yaptığımız çalışmada, özellikle mahrem görüntüleri çevrimiçi olarak paylaşması istenen ancak bunu yapmayan gençlere odaklanarak eleştirel ve derinlemesine bir değerlendirme yapmayı amaçladık. Bu gençlerin paylaşmayı reddetmesinin pek çok sebebi vardı; her iki yaş grubu da temelde bunları paylaşma fikrinden rahatsızlık duyduklarını söylüyordu. Buna ek olarak, gençler daha çok ebeveynlerinin veya bakım verenlerinin bunu öğreneceğinden endişe ediyordu ve 18-24 yaş grubundakiler bu tür eylemlerin üniversiteye girmek veya bir işe girmek gibi gelecekteki beklentilerini etkileyeceğini düşünüyordu. Katılımcıların paylaşmamak için belirttiği başlıca nedenlerden bazıları şunlardır:

  • Bu görüntüleri paylaşmaktan rahatsızlık duyma: Genç yetişkinler: %55, Gençler: %56

  • Görüntülerin ifşa edileceğinden (herkesin göreceğinden) endişe duyma: Genç yetişkinler: %27, Gençler: %25 

  • Bunun gelecekteki beklentileri etkileyebileceğini (örneğin, üniversiteye kabul, çalışma hayatı, ilişkiler) düşünenler: Genç yetişkinler: %23, Gençler: %18 

  • Görüntülerin asıl gönderilen alıcıdan başka kişilere yayılacağından endişe duyma: Genç yetişkinler: %21, Gençler: %20

  • Ebeveynlerinin/vasilerinin bunu öğreneceklerinden korkanlar: Genç yetişkinler: %12, Gençler: %20


Snapchat'in araçları ve kaynakları 

Snapchat, kullanıcıların kendilerini rahatsız eden kişileri engellemelerine ve belirli Snap'leri (fotoğraf veya video) ve hesapları bildirmelerine olanak tanıyan uygulama içi araçlara sahiptir. Snapchat kullanıcıları, bir içerik parçasını bize bildirmek için basitçe üzerine basılı tutabilir veya Destek Sitemizdeki bu çevrimiçi formu doldurabilir. Bu form, bir Snapchat hesabı olup olmadığına bakılmaksızın herkes tarafından gönderilebilir. (Snapchat'te bildirimde (ihbarda) bulunma süreci hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz.) Bildirimler, Snap'in dünya genelinde 24/7 çalışan Güven ve Güvenlik ekipleri tarafından incelenir ve gereken işlemler gerçekleştirilir. Yaptırımlar arasında faili uyarma, hesabı askıya alma ve hesabın tümüyle sonlandırılması yer almaktadır. 

Herkesi araçlarımızdan yararlanmaya çağırıyoruz ve bunun tüm topluluğa fayda sağlayacağını bilmelerini istiyoruz. Olayların bildirim aşamasına gelmemesini tercih ederiz; StopNCII'nin bir parçası olmak istememizin bir başka nedeni de buydu. ancak bildirimde bulunmak önemli bir hedefe hizmet ediyor. 

Ayrıca, gençleri ve tüm Snapchat kullanıcılarını, cinsel içerikli mesajlaşma ve çıplak fotoğraflar paylaşma hakkındaki yeni Safety Snapshot bölümümüzü izlemeye davet ediyoruz. Uygulama içinde "Safety Snapshot"ı aramanız yeterli olacak. Kısa süre önce çeşitli cinsel riskler hakkında dört yeni bölüm ekledik. Bu bölümlerin tamamı ABD Ulusal Kayıp ve İstismar Edilen Çocuklar Merkezi tarafından incelendi ve hareketlerimizde aceleci davranmama, karşımızdaki kişinin amacını sorgulama ve eleştirel düşünmenin önemini vurguluyor.

Araştırmalarımız ve Snapchat'i yaratıcılık ve insanlarla bağlar kurmak için daha güvenli, sağlıklı ve eğlenceli bir ortam haline getirmek amacıyla sürdürdüğümüz çalışmalar hakkında daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz. O zamana kadar Dünya İyilik Günü'nüz kutlu olsun ve bu iyiliğin sadece 13 Kasım'da değil tüm yıl boyunca sürmesini hedefleyelim. 

- Jacqueline Beauchere, Snap Dünya Platform Güvenliği Başkanı

Haberlere dön