Informacje dla przedstawicieli organów ścigania

Organy ścigania i Społeczność Snap

W firmie Snap bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Snapchatterów przed niewłaściwym wykorzystaniem platformy. W ramach tego zobowiązania współpracujemy z organami ścigania i instytucjami rządowymi, dbając o bezpieczeństwo na naszej platformie.

Snap z zaangażowaniem pomaga organom ścigania, jednocześnie szanując prywatność i prawa naszych użytkowników. Gdy otrzymamy i ustalimy ważność wniosku prawnego dotyczącego danych konta Snapchat, odpowiemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi prywatności.

Informacje ogólne dla organów ścigania

Poniższe wskazówki operacyjne przeznaczone są dla przedstawicieli organów ścigania oraz urzędników państwowych, którzy wnioskują o udostępnienie im przez firmę Snap danych dotyczących konta Snapchat (na przykład danych użytkownika). Więcej na temat wniosków organów ścigania można znaleźć w naszym Przewodniku dla organów ścigania zawierającym szczegółowe informacje dotyczące dostępności zapisanych danych kont Snapchat oraz rodzaju procedury prawnej prowadzącej do ich ujawnienia.

Proces prawny w USA

Firma Snap, działająca na terenie Stanów Zjednoczonych, wymaga od amerykańskich organów ścigania oraz agencji rządowych przestrzegania amerykańskiego prawa w przypadkach, gdy wnioskują one o ujawnienie jakichkolwiek danych dotyczących konta Snapchat.

Możliwość ujawniania danych dotyczących konta Snapchat jest ogólnie regulowana przez ustawę o przechowywaniu komunikacji (Stored Communications Act), art. 18, § 2701 Kodeksu Stanów Zjednoczonych i nast. Ustawa SCA nakłada na nas obowiązek ujawnienia danych dotyczących konta Snapchat wyłącznie w odpowiedzi na określone rodzaje procesów prawnych, w tym na wezwania, nakazy sądowe i nakazy przeszukania.

Poza Stanami Zjednoczonymi. Proces prawny

Organy ścigania i agencje rządowe spoza USA powinny polegać na zasadach Traktatu o wzajemnej pomocy prawnej lub wnioskach o udzielenie pomocy sądowej, jeżeli chcą wnioskować o dane dotyczące konta Snapchat od firmy Snap. W geście uprzejmości wobec organów ścigania spoza USA, przeanalizujemy i odpowiemy na prawidłowo złożone wnioski dotyczące zabezpieczenia danych na czas procesowania MLAT lub wniosków o udzielenie pomocy sądowej.

Snap może według własnego uznania udostępniać, w ograniczonym zakresie, zapisane dane kont Snapchat organom ścigania i organom rządowym poza Stanami Zjednoczonymi w związku z procedurami prawnymi zatwierdzonymi w kraju składającym wniosek o udostępnienie informacji niezawierających treści, takich jak podstawowe informacje subskrybentów i dane IP.

Wnioski o ujawnienie w nagłych wypadkach

Zgodnie z art. 18, §§ 2702(b)(8) i 2702(c)(4) Kodeksu Stanów Zjednoczonych, możemy dobrowolnie ujawnić dane dotyczące konta Snapchat, gdy w dobrej wierze uznamy, że nagły wypadek zagrażający życiu lub poważnemu urazowi ciała wymaga natychmiastowego ujawnienia takich danych.

Informacje dla przedstawicieli organów ścigania dotyczące składania wniosków o ujawnienie danych w nagłych wypadkach zawiera nasz Przewodnik dla organów ścigania. Wnioski o ujawnienie danych w nagłych wypadkach muszą zostać złożone przez zaprzysiężonego przedstawiciela organów ścigania i muszą pochodzić z urzędowej (lub rządowej) domeny poczty elektronicznej.

Okresy przechowywania danych

Aktualne informacje dotyczące zasad przechowywania danych na temat Snapów, Czatów i Stories, a także inne przydatne informacje można znaleźć na stronie wparcia.

 

Wnioski o zabezpieczenie danych

Zgodnie z art. 18, § 2703(f) Kodeksu Stanów Zjednoczonych stosujemy się do oficjalnych wniosków o zabezpieczenie informacji, złożonych przez organy ścigania. Po otrzymaniu takiego wniosku postaramy się zabezpieczyć wszelkie dostępne dane dotyczące konta Snapchat powiązane z każdym odpowiednio zidentyfikowanym użytkownikiem Snapchat i które mieszczą się w zakresie dat określonym we wniosku. Wszystkie tak zabezpieczone dane zachowamy w pliku offline przez okres do 90 dni i przedłużymy ten czas jednorazowo o dodatkowe 90 dni na formalny wniosek o przedłużenie. Informacje na temat dokładnego zlokalizowania konta Snapchat zawiera część IV naszego Przewodnika dla organów ścigania.

W ramach dobrej współpracy z organami ścigania spoza Stanów Zjednoczonych Snap może według własnego uznania przechowywać zapisy danych o kontach Snapchat przez okres do roku na czas procesowania MLAT lub wniosków o udzielenie pomocy sądowej. Snap może przedłużyć jednorazowo takie zabezpieczenie danych na okres dodatkowych sześciu miesięcy na formalny wniosek o przedłużenie.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom

W przypadku, gdy dowiemy się o treściach związanych z potencjalnym wykorzystywaniem dzieci na naszej platformie, nasz zespół ds. zaufania i bezpieczeństwa sprawdzi takie zarzuty i, jeśli będzie wymagała tego sytuacja, zgłosi je Narodowemu Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC). NCMEC zapozna się z tymi zgłoszeniami i będzie koordynować działania z obydwoma globalnymi instytucjami organów ścigania.

Zgoda użytkownika

Snap nie ujawnia danych użytkownika wyłącznie na podstawie zgody użytkownika. Użytkownicy chcący pobrać własne dane mogą znaleźć dodatkowe informacje na ten temat na stronie wsparcia.

Zasady powiadamiania użytkownika

Polityka Snap polega na powiadomieniu naszych użytkowników po otrzymaniu pism prawnych dotyczących ujawnienia ich danych. Odstępujemy od powyższej polityki w dwóch przypadkach. Po pierwsze, nie powiadomimy użytkowników o pismach prawnych, gdy takie powiadomienie zostało zakazane nakazem sądowym wydanym zgodnie z 18 artykułem Kodeksu Stanów Zjednoczonych, paragraf 2705(b), lub przez inny organ prawny. Po drugie, w przypadku, gdy sami uznamy, że zachodzą wyjątkowe okoliczności — takie jak przypadki związane z wykorzystywaniem dzieci, sprzedażą śmiercionośnych leków lub zagrożeniem śmiercią lub urazem ciała — zastrzegamy sobie prawo do rezygnacji z powiadomienia użytkownika.

Składanie zeznań

Do danych ujawnionych organom ścigania w USA będzie dołączone podpisane świadectwo autentyczności, które powinno wyeliminować konieczność składania zeznań przez depozytariusza danych. Jeśli złożenie zeznań przez depozytariusza danych będzie nadal konieczne, wymagamy wezwania wystawionego zgodnie z jednolitą ustawą Uniform Act to Secure the Attendance of a Witness from Without a State in Criminal Proceedings, Kalifornijski Kodeks Karny § 1334, i nast.

Snap nie zapewnia zeznań biegłych lub zeznań poza granicami Stanów Zjednoczonych.

Jak składać wnioski

Wniosek składany przez przedstawiciela organów ścigania musi być skierowany do firmy Snap Inc. Należy podać nazwę użytkownika, którego konta dotyczy wniosek. Jeżeli organ nie dysponuje nazwą użytkownika, możemy spróbować — bez gwarancji odnalezienia konta — zlokalizować konto na podstawie numeru telefonu, adresu e-mail lub szesnastkowego ID użytkownika. Informacje na temat dokładnego zlokalizowania konta Snapchat zawiera część IV naszego Przewodnika dla organów ścigania.

Organy ścigania i agencje rządowe, które mają dostęp do usługi Snap LESS (Law Enforcement Service Site) dla organów ścigania powinny składać wnioski o udzielenie informacji prawnej i zabezpieczenia za pośrednictwem portalu LESS pod adresem: less.snapchat.com. W ramach LESS pracownicy organów ścigania i agencji rządowych mogą utworzyć konto w celu składania wniosków i sprawdzenia statusu zgłoszeń.

Akceptujemy również wnioski dotyczące zabezpieczenia danych, doręczeń dokumentów prawnych i pytań ogólnych od organów ścigania za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem lawenforcement@snapchat.com.

Odbieranie wniosków od organów ścigania za pośrednictwem wyżej wymienionych kanałów służy wyłącznie wygodzie i nie uchyla żadnych praw firmy Snap lub jej użytkowników.

Wnioski od podmiotów pozarządowych

Należy pamiętać, że powyższe metody mają zastosowanie wyłącznie do przedstawicieli organów ścigania.

W przypadku kontaktu ze strony organizacji niepowiązanej z organami ścigania i chcącej doręczyć wezwanie do złożenia wyjaśnień w ramach obrony w sprawie karnej należy pamiętać, że takie dokumenty procesowe muszą zostać doręczone osobiście do firmy Snap lub wyznaczonemu pełnomocnikowi zewnętrznemu (chyba że dokument został wystawiony lub zalegalizowany w stanie Kalifornia). Wezwania do złożenia wyjaśnień w ramach obrony w sprawie karnej muszą zostać zalegalizowane w stanie Kalifornia zgodnie z wymogami prawa. Jeśli chcesz złożyć wniosek o udostępnienie informacji w sprawie cywilnej, pamiętaj że Snap nie przyjmuje takich wezwań za pośrednictwem poczty elektronicznej; wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie cywilnej muszą zostać doręczone osobiście firmie Snap lub naszemu wyznaczonemu pełnomocnikowi zewnętrznemu. Pozastanowe wnioski o ujawnienie informacji muszą być zalegalizowane w stanie Kalifornia.

Organy ścigania i Społeczność Snap

Przewodnik dla użytkowników, rodziców i nauczycieli

W firmie Snap bardzo poważnie podchodzimy do ochrony Snapchatterów przed niewłaściwym wykorzystaniem platformy. W ramach tego zobowiązania współpracujemy z organami ścigania i instytucjami rządowymi, dbając o bezpieczeństwo na naszej platformie.

Wskazówki dotyczące ochrony prywatności użytkowników

Snap z zaangażowaniem pomaga organom ścigania, jednocześnie szanując prywatność i prawa naszych użytkowników. Gdy otrzymamy i ustalimy ważność wniosku prawnego dotyczącego danych konta Snapchat, odpowiemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami dotyczącymi prywatności.

Dbanie o bezpieczeństwo

Mimo że cenimy ulotność, niektóre informacje dotyczące konta mogą zostać przywrócone na żądanie organów ścigania w ramach właściwej procedury prawnej. Czasami oznacza to pomoc organom ścigania w zapobieganiu nielegalnym działaniom i podjęciu działania wobec kont za naruszenia Regulaminu. Pomagamy także w sytuacjach nagłych i bezpośredniego zagrożenia życia, takich jak strzelanina w szkole, podłożenie bomby lub zaginięcie osoby.

Przekaż członkom swojej społeczności, jak mogą zgłaszać naruszenia do Snap!

  • Zgłaszanie poprzez aplikację: Użytkownik może zgłosić niestosowne treści bezpośrednio w aplikacji! Wystarczy nacisnąć i przytrzymać Snapa, a następnie stuknąć przycisk „Zgłoś Snapa”️. Daj nam znać, co się dzieje — zrobimy wszystko, aby pomóc!

  • Wyślij nam wiadomość e-mail: Użytkownik może dokonać zgłoszenia pocztą elektroniczną bezpośrednio na naszej stronie wsparcia.

Uzyskanie pomocy

Jeżeli użytkownik lub znajoma mu osoba znajdzie się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, należy natychmiast skontaktować się z lokalną policją.

Raport przejrzystości

Dwa razy do roku publikujemy Raporty przejrzystości Snapchata. Uwzględniamy w nich ważne informacje na temat liczby i charakteru wniosków rządowych dotyczących udostępnienia informacji o kontach użytkowników Snapchata oraz innych zawiadomień prawnych.

Współpraca z organami ścigania