Przedstawiamy indeks dobrostanu cyfrowego (DWBI) 

Luty 2023 r.

Dla Snap nic nie jest ważniejsze niż bezpieczeństwo i dobrostan społeczności Snapchat.  Wprowadziliśmy i konsekwentnie egzekwujemy zasady oraz reguły, które szczegółowo opisują treści i zachowania dozwolone na Snapchacie. Oferujemy narzędzia i zasoby, które pomagają Snapchatterom zachować bezpieczeństwo i współpracujemy z innymi firmami w branży oraz w całym sektorze technologicznym, aby lepiej chronić nastolatków i młodszych użytkowników. 

Przeprowadziliśmy badania nad cyfrowym dobrostanem generacji Z, aby dowiedzieć się, jak nastolatki i młodzi dorośli radzą sobie w sieci. Badanie obejmowało nastolatków (w wieku 13-17), młodych dorosłych (w wieku 18-24) oraz rodziców dzieci w wieku od 13 do 19 lat w sześciu krajach: Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. W wyniku badania określiliśmy Digital Well-Being Index (DWBI): czyli wskaźnik dobrostanu psychologicznego pokolenia Z w Internecie. 


Odczyty DWBI na rok 2022

Pierwszy indeks dobrostanu cyfrowego dla sześciu regionów geograficznych wynosi 62, co daje dość przeciętny wynik w skali od 0 do 100. Nie jest on ani szczególnie korzystny, ani wyjątkowo niepokojący. Jeśli chodzi o kraje, Indie odnotowały najwyższy odczyt DWBI na poziomie 68, a Francja i Niemcy uplasowały się poniżej średniej, z wynikiem 60 punktów. DWBI w Australii to 63 punkty, w Wielkiej Brytanii 62, a w Stanach Zjednoczonych 64.

Indeks wykorzystuje model PERNA, będący wariacją istniejącego narzędzia badawczego i składający się z 20 stwierdzeń dotyczących odczuć. Są one podzielone na pięć kategorii: Positive Emotion (pozytywne emocje), Engagement (zaangażowanie), Relationships (relacje), Negative Emotion (negatywne emocje) i Achievement (osiągnięcia). Respondenci zostali poproszeni o określenie w jakim stopniu zgadzają się z każdym z 20 stwierdzeń, biorąc pod uwagę wszystkie ich doświadczenia w sieci na dowolnym urządzeniu lub aplikacji online (poza Snapchatem) w ciągu ostatnich trzech miesięcy.  (Badania przeprowadzono w dniach od 22 kwietnia do 10 maja 2022 roku.)  Poniżej przedstawiamy przykładowe stwierdzenie z każdej z pięciu kategorii.  Pełna lista 20 oświadczeń DWBI na temat uczuć znajduje się pod tym linkiem.

Rola mediów społecznościowych

Dla każdego respondenta obliczono wynik DWBI na podstawie 20 stwierdzeń dotyczących odczuć. Wyniki ich badań zostały podzielone na cztery grupy DWBI: flourishing (kwitnący) (10%), thriving (prosperujący) (43%), middling (średni) (40%) oraz struggling (trudności) (7%). (Więcej informacji poniżej)Badania wykazały, że media społecznościowe mają ważny wpływ na cyfrowe samopoczucie przedstawicieli generacji Z, co nie jest zaskoczeniem. Ponad trzy czwarte respondentów (78%) odpowiedziało, że pozytywnie oddziałują one na jakość ich życia. To przekonanie było jeszcze silniejsze wśród nastolatków (84%) i mężczyzn (81%) w porównaniu z młodymi dorosłymi pokolenia Z (71%) i kobietami (75%). Opinia rodziców (73%) dotycząca wpływu mediów społecznościowych nieco przewyższa opinię dorosłych osób z pokolenia Z. Osoby z grupy flourishing (kwitnący) postrzegały wpływ mediów społecznościowych na ich życie jako pozytywny (95%), natomiast w grupie struggling (trudności) przekonanie to wykazywało mniej respondentów (43%). Ponad jedna trzecia (36%) osób z grupy flourishing (kwitnący) zgodziła się ze stwierdzeniem „Nie potrafię żyć bez mediów społecznościowych”, natomiast wśród osób w grupie struggling (trudności) liczba ta wynosiła tylko 18%. W przypadku przeciwnego stwierdzenia, „Świat byłby lepszym miejscem bez mediów społecznościowych”, proporcje się odwróciły (flourishing (kwitnący): 22%, struggling (trudności): 33%).  


Inne kluczowe wyniki

Nasze badania nad cyfrowym dobrostanem przyniosły inne interesujące odkrycia. Poniżej przedstawiamy najciekawsze z nich.  Pełną wersję raportu można znaleźć tutaj.

  • Cyfrowy dobrostan w większym stopniu zależy od charakteru i jakości interakcji w Internecie, a nie od tego, ile czasu poświęcamy na media społecznościowe.

  • Ryzyko osobiste (np. zastraszanie, zagrożenia seksualne) ściśle wiąże się z dobrostanem, natomiast mniejszy wpływ ma na niego „znormalizowane” ryzyko (np. podszywanie, dezinformacja).

  • Rodzice w dużej mierze dostosowują się do cyfrowego dobrostanu swoich dzieci. Nastolatki, których rodzice regularnie sprawdzali ich aktywność w Internecie i mediach społecznościowych, wykazywały wyższy dobrostan cyfrowy oraz większe zaufanie do rodziców.  Natomiast podgrupa rodziców, którzy nie sprawdzali regularnie doświadczeń cyfrowych swoich dzieci wykazywała znaczne niedocenianie ryzyka, które im zagraża (o prawie 20 punktów).

  • Nic zaskakującego, że osoby z pokolenia Z, które mają większe wsparcie zazwyczaj należą do grup flourishing (kwitnący) oraz thriving (prosperujący), natomiast osoby, które takiego wsparcia nie mają częściej znajdują się w grupach middling (średni) oraz struggling (trudności). Zasoby wsparcia zdefiniowano szeroko jako osoby obecne w życiu młodych ludzi: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, inni zaufani dorośli lub przyjaciele, którym zależy na nich, którzy ich słuchają i wierzą w nich.


Poniżej znajdują się dodatkowe, specyficzne dla danego kraju zasoby dotyczące naszego indeksu dobrostanu cyfrowego (DWBI):


Prezentacja DWBI - język angielski (Wielka Brytania)  

Prezentacja DWBI - język angielski 

Prezentacja DWBI - język francuski 

Prezentacja DWBI - język niemiecki 

Podsumowanie DWBI - język holenderski

Podsumowanie DWBI - język angielski

Podsumowanie DWBI - język francuski

Podsumowanie DWBI - język niemiecki

Infografika DWBI - Globalna 

Infografika DWBI - Australia  

Infografika DWBI - Francja (FR)

Infografika DWBI - Niemcy (DE)

Infografika DWBI - Indie  

Infografika DWBI - Wielka Brytania 

Infografika DWBI - Stany Zjednoczone