Wnioski rządowe i wnioski o usunięcie własności intelektualnej 

Wnioski rządowe i powiadomienia o usunięciu treści chronionych prawami autorskimi (DMCA)

1 stycznia 2023 r. – 30 czerwca 2023 r.

W trosce o bezpieczeństwo użytkowników Snapchata współpracujemy z organami ścigania i agencjami rządowymi. Naszą rolą jest odpowiadanie na prawidłowe i zasadne wnioski o udzielenie informacji, które mogą okazać się pomocne w prowadzeniu śledztwa. Ponadto staramy się prewencyjnie przekazywać osobom o wyższych kompetencjach treści, które mogłyby wiązać się z bezpośrednim zagrożeniem życia lub zdrowia.

Chociaż większość materiałów publikowanych na Snapchacie jest domyślenie usuwana, przechowujemy dane dotyczące kont i przekazujemy je organom rządowym zgodne z obowiązującymi przepisami. Po otrzymaniu i ustaleniu ważności wniosku o przekazanie danych dotyczących konta Snapchat – co jest istotne w celu ustalenia, że wniosek faktycznie pochodzi od organu ścigania lub agencji rządowej, a nie kogoś podszywającego się pod jego przedstawiciela – postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi prywatności.

W poniższych tabelach przedstawiamy rodzaje obsługiwanych przez nas wniosków od organów ścigania i organów rządowych, w tym wezwania i nakazy stawiennictwa do sądu, nakazy sądowe, nakazy przeszukania oraz przesłane w trybie nadzwyczajnym wnioski o ujawnienie danych.

Odsetek wniosków, dla których opracowano niektóre dane, obliczany jest na dzień publikacji, na podstawie wniosków otrzymanych w okresie sprawozdawczym. W rzadkich sytuacjach, gdy wniosek zostaje uznany za posiadający braki, co uniemożliwia firmie Snap opracowanie danych, i gdy organy ścigania składają poprawioną wersję wniosku po publikacji raportu przejrzystości, opracowane później dane nie będą miały odzwierciedlenia w pierwotnym lub następujących okresach sprawozdawczych.

Wnioski o udzielenie informacji złożone przez administrację Stanów Zjednoczonych

Wnioski o przekazanie informacji o użytkowniku złożone przez instytucje rządowe w USA.

Wnioski o udzielenie informacji przez rządy państw innych niż USA

Wnioski o przekazanie informacji o użytkowniku ze strony organów publicznych spoza USA.

* „Identyfikatory konta” oznaczają liczbę identyfikatorów (np. nazwę użytkownika, adres e-mail i numer telefonu itp.) przypisanych do jednego konta, określoną przez organy ścigania w procedurach prawnych w przypadkach żądania informacji o użytkowniku. Niektóre procedury prawne mogą dotyczyć więcej niż jednego identyfikatora. W niektórych przypadkach kilka identyfikatorów może być powiązanych z jednym kontem. W przypadku gdy pojedynczy identyfikator pojawia się w większej liczbie wniosków, uwzględniono każdorazowe jego zamieszczenie.

**Wyświetlona w przypadku Brazylii liczba „Inne wnioski o udzielenie informacji” została zaktualizowana w celu skorygowania wcześniejszego niezamierzonego błędu.

Wnioski amerykańskich organów bezpieczeństwa wewnętrznego

Wnioski o przekazanie informacji o użytkowniku w związku z postępowaniem prowadzonym przez służby bezpieczeństwa wewnętrznego USA. Następująca kategoria obejmuje także wezwania NSL (National Security Letters) oraz nakazy/dyrektywy sądowe FISA (Foreign Intelligence Surveillance).

Wnioski organów rządowych o usunięcie treści

Poniższa kategoria dotyczy wniosków podmiotów rządowych o usunięcie treści, które są dopuszczalne w ramach naszego Regulaminu lub Wytycznych dla społeczności.

Uwaga: chociaż nie mamy formalnego systemu monitorowania usuwania treści naruszających nasze zasady na wniosek podmiotu rządowego, mamy podstawy, by sądzić, że dochodzi do tego niezwykle rzadko. Jeśli dojdziemy do wniosku, że niezbędne jest ograniczenie treści, które w danym kraju uważane są za niedozwolone, ale nie naruszają z innych powodów naszych zasad, wówczas dążymy do ograniczenia dostępu do tych treści według lokalizacji użytkownika zamiast usuwania ich w skali globalnej.

Ponadto nasze zespoły rozpoczęły dalsze usprawnianie naszych rządowych operacji usuwania treści, mające na celu śledzenie informacji, które wymagają ujawnienia na mocy ustawy o usługach cyfrowych. W kolejnych raportach przedstawimy nowe punkty w tej kategorii.

Powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

W tej kategorii znajdują się wszelkie uzasadnione wnioski o usunięcie treści rzekomo naruszających prawa autorskie.