Znacząca szkoda

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: sierpień 2023

Bezpieczeństwo użytkowników jest dla nas najważniejsze. Bardzo poważnie traktujemy wszelkie zachowania mające zagrozić bezpieczeństwu użytkowników. Szczególnie jeśli mowa o czynach, w których zagrożenie krzywdy lub potencjalne szkody są znaczne. W naszym rozumieniu szkody znaczące obejmują zarówno (1) sytuacje, które mogą spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu fizycznym lub emocjonalnym użytkowników, a także (2) narażenie na realne ryzyko powstania znaczącej szkody, m.in. zagrożenia ludzkiego życia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. w najbliższym czasie. Współpracujemy w tej kwestii z ekspertami, organizacjami na rzecz bezpieczeństwa oraz organami ścigania, aby zdobywać lepszą wiedzę dla siebie i członków naszych społeczności. Ponadto chcemy w ten sposób podejmować odpowiednie działania w każdym obszarze naszej platformy, w której takie zagrożenia mogą wystąpić. W naszym mniemaniu takie rodzaje niebezpieczeństw wymagają podwyższonego nadzoru oraz natychmiastowych, surowych i trwałych konsekwencji dla odpowiedzialnych za nie osób. 


Gdy uda nam się zidentyfikować użytkowników, którzy angażują się w którąkolwiek z poniższych działalności, natychmiast wyłączamy ich konto, a w niektórych przypadkach, informujemy o ich zachowaniu organy ścigania:

  • Działania obejmujące wyzysk seksualny lub wykorzystanie seksualne, m.in. udostępnianie materiałów związanych z wyzyskiem seksualnym lub wykorzystaniem seksualnym dzieci, uwodzeniem dzieci (groomingiem), handlem seksualnym z wykorzystaniem dzieci lub dorosłych, a także szantażem seksualnym 

  • Próby zakupu, sprzedaży, wymiany lub ułatwienia sprzedaży niebezpiecznych oraz nielegalnych środków

  • Realne i bezpośrednie zagrożenie wobec ludzkiego życia, bezpieczeństwa lub samopoczucia, które mogą obejmować m.in. brutalny ekstremizm lub działalność związaną z terroryzmem, handel ludźmi, określone groźby przemocy (np. groźby użycia bomby), a także inne rodzaje poważnej działalności przestępczej 

Oprócz egzekwowania bardziej rygorystycznych konsekwencji dla tych naruszeń nasze wewnętrzne zespoły stale współpracują z ekspertami nad lepszym zrozumieniem sposobów wykrywania i ograniczania zagrożeń, zapobiegania szkodom oraz informowania o potencjalnie szkodliwych trendach. Praca nad tym zagadnieniem nie ma końca. Będziemy wciąż dostosowywać nasze działania w tym zakresie do potrzeb naszej społeczności. Zachęcamy do zgłaszania problemów na temat bezpieczeństwa, odwiedzenia naszego Centrum Bezpieczeństwa, lub przeczytania więcej o naszych działaniach w kwestii zapobiegania szkodliwym treściom oraz promowania dobrego samopoczucia.