Privacy and Safety Hub

Treści o charakterze seksualnym

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności
Aktualizacja: styczeń 2023 r.
  • Zabraniamy promowania, dystrybucji lub udostępniania treści o charakterze pornograficznym. Nie zezwalamy również na komercyjne działania związane z pornografią lub interakcjami o charakterze seksualnym (zarówno w trybie online, jak i offline). Karmienie piersią, a także inne obrazy zawierające nagość o charakterze nieseksualnym są ogólnie dozwolone.
  • Zabraniamy wszelkich działań związanych z wykorzystywaniem seksualnym osób nieletnich, w tym udostępniania zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci, uwodzenie lub wymuszanie przysług seksualnych (sextortion). Wszystkie przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci, w tym próby angażowania się w takie zachowanie, zgłaszamy władzom. Nigdy nie publikuj, nie zapisuj, nie wysyłaj, nie przekazuj, nie rozpowszechniaj ani nie proś o materiały przedstawiające nagość lub o charakterze jednoznacznie seksualnym z udziałem osób poniżej 18 roku życia (dotyczy to również wysyłania lub zapisywania własnych zdjęć).


Przegląd

Dążymy do tego, aby chronić wszystkich użytkowników Snapchata przed napotkaniem szkodliwych lub obraźliwych treści. W tym celu opracowaliśmy Wytyczne dla społeczności, aby zapewnić użytkownikom możliwość wygodnego wyrażania siebie i swobodnej komunikacji na Snapchacie bez narażania się na niechciane treści o charakterze seksualnym lub nadużycia. Zasady te zabraniają udostępniania, promowania lub rozpowszechniania treści o charakterze seksualnym - co obejmuje szereg treści, w tym pornografię, nagość o zabarwieniu seksualnym lub oferty usług seksualnych - i w najwyższym stopniu potępiają wszelkie treści przedstawiające wykorzystywanie dzieci.

Czego powinieneś(-aś) się spodziewać

Nasze zasady zakazujące publikowania treści o charakterze seksualnym oznaczają, że treści pornograficzne są zabronione. Pornografia oznacza nagość, której głównym celem jest wywołanie podniecenia seksualnego lub nagość przedstawiającą podniecenie seksualne. Może obejmować zdjęcia lub filmy, a nawet wysoce realistyczne animacje, rysunki lub inne odzwierciedlenia wyraźnych aktów seksualnych. Ale nie dotyczy to na przykład nagości, której celem jest ekspresja artystyczna lub pojawienia się nagości w kontekstach nieseksualnych, takich jak karmienie piersią, procedury medyczne albo bieżące lub historyczne wydarzenia w interesie publicznym.

Zasady te zabraniają również oferowania usług seksualnych, w tym zarówno usług offline (takich jak np. masaż erotyczny), jak i doświadczeń online (takich jak np. oferowanie usług seksualnych na czacie lub wideoczacie).

Wykorzystywanie seksualne jakiegokolwiek członka naszej społeczności, zwłaszcza osób nieletnich, jest nielegalne, niedopuszczalne i zabronione. Wykorzystywanie może obejmować handel ludźmi w celu wykorzystywania seksualnego, próby zmuszania lub nakłaniania użytkowników do udostępniania aktów, a także wszelkie zachowania wykorzystujące intymne obrazy lub materiały o charakterze seksualnym w celu wywarcia presji na członków naszej społeczności lub do grożenia im. Zabraniamy wszelkiej komunikacji lub zachowań, które próbują przekonać lub zmusić do czegoś osobę niepełnoletnią z zamiarem wykorzystania lub nadużycia seksualnego, lub które wykorzystują strach lub wstyd, aby zapewnić milczenie osoby niepełnoletniej.

W jaki sposób egzekwujemy te zasady

Treści naruszające Wytyczne dla społeczności będą podlegały usunięciu. Użytkownicy, którzy udostępniają, promują lub rozpowszechniają treści naruszające zasady zostaną powiadomieni o naruszeniu. Poważne lub powtarzające się naruszenia naszych zasad będą miały wpływ na dostęp do konta użytkownika.

Jeśli kiedykolwiek otrzymasz lub zobaczysz Snapa, który Twoim zdaniem ma charakter seksualny – jeśli poczujesz się choćby w najmniejszym stopniu niekomfortowo – nie wahaj się skorzystać z menu do wysyłania zgłoszeń w aplikacji. Zgłoszenia te są analizowane pod kątem działań, które pomagają chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkowników dokonujących zgłoszenia. Zachęcamy również użytkowników do rozważenia możliwości zablokowania niepożądanych wiadomości.
Nasze zasoby o dużym zasięgu, w tym Polecane i Odkrywaj, są aktywnie monitorowane i podlegają innym zabezpieczeniom. Na tych platformach mogą czasami pojawiać się sugestywne treści, które nie są uznawane za mające charakter seksualny (np. skąpe stroje kąpielowe), jednak zachęcamy użytkowników do zgłaszania wszelkich treści, które uważają za niezgodne z Wytycznymi dla społeczności.
Zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie materiałów dotyczących wykorzystywania i molestowania seksualnego dzieci (Child Sexual Abuse Material – CSAM) na naszej platformie jest dla nas najwyższym priorytetem i stale rozwijamy się w zakresie reagowania na treści tego rodzaju. Naruszenia tych zasad zgłaszamy do amerykańskiej organizacji National Center for Missing and Exploited Children (Krajowe Centrum ds. Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych) (NCMEC), zgodnie z wymogami przepisów prawa. Organizacja ta z kolei współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organami ścigania w zależności od sytuacji.

Wniosek


Naszym celem jest budowanie bezpiecznej społeczności, w której użytkownicy Snapchata mogą wyrażać siebie i nie tolerujemy treści o charakterze seksualnym lub wykorzystującym. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niekomfortowo, nie wahaj się skontaktować z zaufaną osobą, zgłoś treści naruszające zasady i zablokuj wszystkich użytkowników, którzy ich nie przestrzegają.