Moderacja, egzekwowanie i odwołania na Snapchacie

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: sierpień 2023

Chcemy zapewnić zwiększone bezpieczeństwo na całym obszarze platformy Snapchat, jednocześnie szanując prywatność członków naszej społeczności. Aby przeciwdziałać szkodom, stosujemy podejście zbalansowane i oparte na ryzyku. To oznacza, że w celu uczciwego stosowania naszych zasad, łączymy praktyki przejrzystej moderacji treści, konsekwentne i sprawiedliwe egzekwowanie, a także jasną komunikację.


Moderacja treści


Gdy tworzyliśmy Snapchata, bezpieczeństwo użytkowników było jednym z naszych priorytetów. To podejście w projektowaniu aplikacji znacząco pomaga w hamowaniu rozprzestrzeniania się szkodliwych treści. Na Snapchacie nie znajdziesz otwartych kanałów informacyjnych, w których niezweryfikowani wydawcy lub osoby mają okazję rozpowszechniać treści brutalne, kłamliwe lub związane z nienawiścią. 

Te zintegrowane w samą naturę aplikacji zabezpieczenia, to nie wszystko. Badamy też nasze treści publiczne (np. Polecane, publiczne Stories i Mapy), korzystając z połączonych sił zautomatyzowanych narzędzi oraz zespołów ludzkich moderatorów. Wspólnie sprawdzają oni potencjalnie nieodpowiednie treści postów publicznych, chociażby przy użyciu narzędzi do uczenia maszynowego. 

Jako przykład podajmy Polecane. Twórcy mogą przesyłać tam kreatywne lub śmieszne filmiki, które udostępniają szerszej społeczności Snapchata. Zanim to jednak nastąpi i dojdzie do jakiegokolwiek rozpowszechniania, wszelkie takie treści są najpierw automatycznie sprawdzane przez sztuczną inteligencję. Po tym, jak jakaś filmik zdobędzie większe grono odbiorców, jest on weryfikowany przez ludzkich moderatorów zanim zostanie dopuszczona do szerszej dystrybucji. Takie podejście do moderowania treści Polecanych zmniejsza ryzyko rozpowszechniania dezinformacji, mowy nienawiści lub innych, potencjalnie szkodliwych treści. Pomaga natomiast w promowaniu przyjemnych, pozytywnych i bezpiecznych doznań dla każdego. 

Z kolei treści redakcyjne produkowane przez firmy medialne (np. Stories Wydawcy lub Programy), podlegają zestawowi wytycznych na temat treści. Dokument ten zabrania rozpowszechniania dezinformacji, mowy nienawiści, teorii spiskowych, przemocy oraz wielu innych kategorii treści szkodliwych. Dzięki niemu nasi partnerzy zobowiązani są do przestrzegania wysokich standardów bezpieczeństwa i uczciwości. Ponadto korzystamy z prewencyjnej technologii wykrywania szkód w innych obszarach publicznych o dużej widoczności, takich jak Stories. Ma to na celu pomoc w identyfikacji szkodliwych zawartości poprzez filtrowanie słów kluczowych i zapobieganie ich powracaniu w wynikach wyszukiwania (chodzi np. o konta, próbujące reklamować nielegalne używki lub inne nielegalne treści). 

W każdym obszarze naszych produktów możliwe jest zgłaszanie kont lub treści w związku z potencjalnym naruszeniem naszych wytycznych dla społeczności. Ułatwiamy użytkownikom przesyłanie poufnych zgłoszeń bezpośrednio do naszego zespołu ds. zaufania i bezpieczeństwa. Jego członkowie zostali przeszkoleni w zakresie oceny takich zgłoszeń. Po ich otrzymaniu podejmują odpowiednie, zgodne z naszą polityką działania, i powiadamiają stronę zgłaszającą o wyniku ich weryfikacji. Zwykle dzieje się to w ciągu kilku godzin. Więcej informacji na temat zgłaszania szkodliwych treści lub zachowania, zapraszamy do tego źródła na naszej stronie wsparcia. Ponadto polecamy również zapoznać się z naszymi metodami określania i usuwania szkodliwych treści, a także promowania dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa na Snapchacie. Te informacje dostępne są tutaj.Egzekwowanie zasad w Snapie

Bardzo nam zależy, by zasady firmy Snap promowały spójne i uczciwe sposoby ich egzekwowania Dlatego też, przy ustalaniu odpowiednich kar za naruszenie wytycznych dla społeczności, bierzemy pod uwagę szereg czynników. Najważniejszym jest stopień szkody i historia poprzednich przewinień danego użytkownika.

Aby odróżnić najpoważniejsze szkody od innych naruszeń, które mogą nie urosnąć do tak wysokiej rangi, korzystamy z podejścia opartego na ryzyku. Informacje o przeciwdziałaniu znaczącym szkodom i należących do tej kategorii rodzajach naruszeń, znajduję się w tym źródle.

Jeśli ustalimy, że konto jest używane głównie do naruszania naszych wytycznych dla społeczności lub do powodowania poważnych szkód, zostanie ono natychmiast wyłączone. Jako przykłady można wymienić tu profile zaangażowane w poważne przypadki nękania lub napastowania, kradzież tożsamości, oszustwo, promocję działalności ekstremistycznej lub terrorystycznej, a także wykorzystujące platformę Snap do innego rodzaju nielegalnej działalności.

W przypadku innych naruszeń naszych Wytycznych dla społeczności firma Snap stosuje zasadniczo trzyczęściową procedurę egzekwowania zasad:

  • Krok pierwszy: usunięcie treści naruszających zasady.

  • Krok drugi: użytkownik otrzymuje powiadomienie o naruszeniu przez niego naszych wytycznych dla społeczności, usunięciu jego treści oraz ostrzeżenie, że powtórne naruszenia skutkować będą dodatkowymi działaniami, w tym wyłączeniu konta.

  • Krok trzeci: nasz zespół odnotowuje przewinienie dla konta danego użytkownika.

Przewinienie stanowi element akt naruszeń, dokonanych przez określonego użytkownika. Każdemu przewinieniu towarzyszy powiadomienie, które użytkownik otrzymuje. Jeśli w ciągu określonego czasu zostanie mu przyznane zbyt wiele przewinień, jego konto zostanie wyłączone.

Ten system przewinień zapewnia konsekwentne stosowanie zasad przez firmę Snap, w sposób obejmujący ostrzeżenie oraz pouczenie wobec użytkowników, którzy naruszają nasze wytyczne dla społeczności. Głównym celem naszych zasad jest dopilnowanie, że każdy może cieszyć się korzystaniem ze Snapchata w sposób odzwierciedlający nasze wartości i misję. Opracowaliśmy ten system egzekwowania, aby wspomóc realizację tego celu na szeroką skalę. 


Procedury powiadomień i odwołania

Użytkownicy powinni rozumieć, dlaczego prowadzimy działania wobec ich konta, a także mieć szansę na odwołanie się od wyniku egzekucji naszych zasad. W tym celu opracowaliśmy procedury powiadomień i odwołania, które zabezpieczają interesy naszej społeczności, jednocześnie chroniąc prawa użytkowników.

Aby lepiej zrozumieć powody podjęcia działań egzekucyjnych, należy pamiętać, że przy ocenianiu zasadności nałożenia kar na konto stosujemy zasady zawarte w wytycznych dla społeczności i w regulaminie. Z kolei w przypadku moderowania Snapów publikowanych na Odkrywaj i Polecanych, stosujemy dodatkowo zapisy wytycznych na temat treści dla uprawnień do rekomendacji.

Więcej informacji na temat funkcjonowania naszych procedur apelacyjnych, znajdziesz w artykułach na temat apelacji konta i apelacji treści.

Gdy Snapchat udzieli odwołania od blokady konta, wówczas użytkownik będzie mógł ponownie z niego korzystać. Niezależnie od wyniku odwołania, w odpowiednim czasie powiadomimy stronę odwołującą o naszej decyzji.