Privacy and Safety Hub

Powiadomienie o ochronie prywatności w Kanadzie

Data wejścia w życie: 22 września 2023 r.
Niniejsze powiadomienie jest przeznaczone dla użytkowników w Kanadzie. Użytkownicy w Kanadzie mają określone prawa ochrony prywatności określone na mocy prawa kanadyjskiego, w tym ustawy o ochronie danych osobowych i dokumentacji elektronicznej (PIPEDA).  Nasze zasady zachowania prywatności oraz proponowane przez nas sposoby zarządzania prywatnością, które oferujemy wszystkim użytkownikom, są zgodne z tymi prawami. To powiadomienie ma na celu podkreślenie faktu, że spełniamy wszelkie wymogi przepisów obowiązujących w Kanadzie. Na przykład wszyscy użytkownicy mogą zażądać kopii swoich danych, usunięcia konta i kontrolować ustawienia prywatności w aplikacji. Pełne informacje na ten temat znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Administrator danych

Jeśli użytkownik znajduje się w Kanadzie, administratorem jego danych osobowych jest firma Snap Inc.

Prawa użytkownika

Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych i ich sprostowania zgodnie z opisem w sekcji Zarządzanie danymi użytkownika Polityki prywatności lub kontaktując się z naszym inspektorem ds. ochrony prywatności, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.
W zależności od prowincji użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa, w tym prawo do kontroli nad rozpowszechnianiem jego danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do otrzymania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i przekazywania uwag na temat przetwarzania danych.
Nasze produkty i usługi są tworzone z uwzględnieniem obowiązku ochrony prywatności. Umożliwiamy użytkownikowi usunięcie wielu typów informacji, jeśli nie życzy sobie już, abyśmy je przetwarzali. W przypadku pozostałych rodzajów danych może on wstrzymać ich wykorzystywanie, całkowicie wyłączając daną funkcję. Jeśli użytkownik nie wyraża już zgody na przetwarzanie przez nas innych rodzajów danych, może skontaktować się z nami.

Nasi odbiorcy

Nasze usługi nie są przeznaczone i nie kierujemy ich do osób poniżej 13 roku życia (lub wieku wyższego wymaganego w prowincji użytkownika do uzyskania upoważnienia do rejestracji i korzystania z naszych usług bez zgody rodziców). W związku z tym nie gromadzimy świadomie danych osobowych użytkowników w wieku poniżej 13 lat.

Przekazywanie danych za granicę

Aby świadczyć usługi użytkownikowi, możemy zbierać od użytkownika dane osobowe, przekazywać je i przetwarzać, wraz ze spółkami powiązanymi Snap Inc. oraz niektórymi usługodawcami zewnętrznymi, wykonującymi zadania w imieniu Snap, jak opisano tutaj, w Stanach Zjednoczonych i w innych jurysdykcjach niż kraj zamieszkania użytkownika. Udostępniając dane poza miejscem zamieszkania użytkownika, każdorazowo dbamy o zgodność transferu z lokalnymi przepisami, aby dane osobowe użytkownika były odpowiednio chronione. Mimo że takie informacje znajdują się poza jurysdykcją miejsca zamieszkania użytkownika, podlegają one prawu jurysdykcji, w której są przechowywane, i mogą podlegać ujawnieniu organizacjom rządowym, sądom lub organom ścigania albo organom regulacyjnym innej jurysdykcji, zgodnie z lokalnymi przepisami.

Pliki cookie

Podobnie jak większość usług internetowych i aplikacji mobilnych możemy wykorzystywać pliki cookie i inne technologie, takie jak sygnały nawigacyjne w sieci (ang. web beacons), magazynowanie w sieci (ang. web storage) i unikatowe identyfikatory reklamowe, do gromadzenia informacji na temat aktywności, przeglądarki i urządzenia użytkownika.  Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wraz z partnerami używamy plików cookie oraz poznać swoje wybory, zapoznaj się z sekcją Dane gromadzone przez pliki cookie i inne technologie Polityki prywatności.