Nasz Raport na temat przejrzystości za pierwszą połowę 2022 r.

29 listopada 2022 r.

Dziś publikujemy nasz najnowszy raport przejrzystości, dotyczący pierwszego półrocza 2022 roku.

W firmie Snap bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszej społeczności jest naszym priorytetem. Dwuletnie raporty przejrzystości są podstawowym narzędziem, które wykorzystujemy do dzielenia się kluczowymi informacjami i rozliczania się z naszej działalności.

Od naszego pierwszego raportu przejrzystości w 2015 roku, nasza misja polega na tym, aby każdy raport dostarczał więcej informacji, a także był bardziej przystępny i skuteczny niż poprzedni. Nasz najnowszy raport został uzupełniony i zawiera poprawki, które mają pomóc naszej społeczności w lepszym zrozumieniu procesu sporządzania raportów. Raport ten opiera się na naszym zobowiązaniu do tworzenia raportów, które będą bardziej wszechstronne i bogatsze w informacje.

Udostępnianie danych dotyczących fałszywych informacji na poziomie krajowym

Po raz pierwszy wprowadzamy „Fałszywe informacje” jako samodzielną kategorię dostępną na poziomie krajowym, bazując na naszej wcześniejszej praktyce zgłaszania fałszywych informacji w skali globalnej. Jesteśmy jedną z jedynych platform, która udostępnia te informacje z podziałem na kraje. W tym półroczu podjęliśmy działania przeciwko 4 877 fałszywym lub wprowadzającym w błąd treściom, ponieważ uznaliśmy je za potencjalnie szkodliwe lub złośliwe. Zawsze stosowaliśmy inne podejście do zapobiegania rozprzestrzenianiu się fałszywych informacji na Snapchacie, począwszy od projektu naszej platformy. Nie pozwalamy, aby niesprawdzone treści rozchodziły się wirusowo na Snapchacie, a kiedy znajdujemy treści, które naruszają nasze Wytyczne dla społeczności usuwamy je, zgodnie z naszą polityką, chcąc od razu zmniejszyć ryzyko, że zostaną one przekazane dalej. Nasze podejście do podejmowania działań prawa wobec treści zawierających fałszywe informacje jest podobnie proste: Usuwamy je.

Biorąc pod uwagę ostatnie wybory w Stanach Zjednoczonych oraz inne wybory na całym świecie, uważamy, że bardzo cenne są szczegółowe dane dotyczące egzekwowania przez nas przepisów dotyczących fałszywych informacji w poszczególnych krajach. Więcej o tym, jak zapobiegamy rozpowszechnianiu fałszywych informacji na Snapchacie, można przeczytać tutaj.

Zwalczanie wykorzystywania i molestowania seksualnego dzieci

Wykorzystywanie seksualne któregokolwiek członka naszej społeczności, w szczególności nieletnich, jest nielegalne, odrażające i zabronione zgodnie z naszymi Wytycznymi dla społeczności. Zapobieganie, wykrywanie i eliminowanie zdjęć przedstawiających wykorzystywanie seksualne dzieci (CSEAI) na naszej platformie jest dla nas najwyższym priorytetem i stale rozwijamy nasze możliwości, aby pomóc w zwalczaniu tego typu nadużyć na naszej platformie. W pierwszej połowie 2022 r. proaktywnie wykryliśmy i podjęliśmy działania względem 94 procent wszystkich zgłoszonych w tym raporcie przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci i ich niegodziwego traktowania, co stanowi wzrost o 6 procent w stosunku do naszego poprzedniego raportu.

Przedstawiamy również zaktualizowany język i zwiększony wgląd w nasze wysiłki na rzecz zwalczania CSEAI. Obecnie dzielimy się całkowitą liczbą usuniętych przez nas treści CSEAI, a także całkowitą liczbą zgłoszeń CSEAI, które nasze zespoły ds. zaufania i bezpieczeństwa przekazały do amerykańskiego Krajowego Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci (NCMEC).

Wprowadzenie słownika definiującego pojęcia z zakresu polityki i danych

Dodaliśmy Słownik definiujący pojęcia z zakresu polityki i danych, który będzie dołączany do wszystkich wydawanych raportów. Naszym celem jest zapewnienie większej przejrzystości w zakresie stosowanych przez nas terminów i metryk, jasno określając, jakie treści naruszające prawo są uwzględniane i względem których z nich podejmowane są działania w ramach każdej kategorii. Na przykład, jeśli czytelnicy nie są pewni, co dokładnie rozumiemy przez „Groźby i przemoc”, „Mowę nienawiści”, „Inne regulowane towary” lub inne kategorie treści, mogą bez problemu sięgnąć do słownika po opis.

Proaktywne usuwanie treści naruszających prawo

Przyglądając się danym zawartym w raporcie należy również pamiętać, że liczby dotyczące sumy zgłoszeń i działań wobec nic podjętych dotyczą wyłącznie treści, które zostały do nas zgłoszone. Nie liczą się przypadki, w których Snap proaktywnie wykrył i podjął działania przeciwko treściom, zanim zostały one do nas zgłoszone. Wierzymy, że poprawki, które wprowadziliśmy do naszych proaktywnych działań w zakresie wykrywania, odegrały dużą rolę w zmniejszeniu łącznej liczby zgłoszeń, liczby egzekwowanych przepisów i czasu reakcji z naszego ostatniego raportu w kluczowych kategoriach. Ponieważ nasze ulepszone, zautomatyzowane narzędzia do wykrywania zidentyfikowały i usunęły treści zanim miały szansę dotrzeć do Snapchatterów, zaobserwowaliśmy spadek liczby zgłoszeń dot. treści szkodliwych (tj. zgłoszeń przesłanych przez Snapchatterów).

W szczególności od czasu naszego ostatniego raportu odnotowaliśmy 44% spadek liczby zgłoszeń przesłanych przez Snapchatterów dot. treści zawierających groźby i przemoc, a także 37% spadek liczby zgłoszeń dot. treści zawierających informacje o narkotykach oraz 34% spadek liczby zgłoszeń dot. treści zawierających mowę nienawiści. Średnio, nasza mediana czasu oczekiwania na usunięcie treści naruszających prawo poprawiła się o 33% od ostatniego półrocza, co stanowi nieco ponad jedną minutę.

Chociaż Snapchat ewoluował przez lata, nasze zaangażowanie w przejrzystość i priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia naszej społeczności nie ulega zmianie. Nadal będziemy się rozliczać ze swoich działań i przekazywać aktualizacje dotyczące naszych postępów.

Powrót do Aktualności