Nasz raport przejrzystości za pierwszą połowę 2023 r.

25 października 2023 r.

Publikujemy dziś nasz najnowszy raport przejrzystości, który obejmuje pierwsze półrocze 2023 r. 

Naszą misją jest umożliwienie ludziom wyrażania siebie, życia chwilą, czerpania wiedzy o świecie i wspólnej zabawy. Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszej społeczności to kluczowe elementy, dzięki którym Snapchatterzy mogą komfortowo realizować wyżej wymienione czynności. Nasze półroczne raporty przejrzystości są istotnym narzędziem, pozwalającym nam rozliczyć się z wypełnienia naszych zobowiązań, a także udostępniać informacje i aktualności na temat naszych działań w zakresie walki z naruszaniem zasad związanych z treściami i kontami na naszej platformie.

Podobnie jak w przypadku innych raportów przejrzystości, pracowaliśmy nad wprowadzeniem ulepszeń, aby niniejszy dokument służył lepiej naszej społeczności i kluczowym interesariuszom. W tym sprawozdaniu dodaliśmy szereg nowych danych, z których część odnosi się konkretnie do europejskiej ustawy o usługach cyfrowych, w tym: 

Odwołania dotyczące kont

Dodaliśmy informacje na temat naszego wstępnego wprowadzenia odwołań dotyczących kont. Odwołania dotyczące kont umożliwiają Snapchatterom odzyskanie dostępu do zablokowanych kont, jeśli nasz zespół moderatorów uzna, że w naszej pierwotnej decyzji pojawił się błąd. W kolejnych raportach przejrzystości zamierzamy rozbudowywać tę sekcję o odwołania z innych kategorii.

Działania w zakresie moderowania reklam

Rozszerzamy przejrzystość naszych działań z zakresu moderowania reklam, kierowanych do odbiorców w Unii Europejskiej. Oprócz uruchomienia naszej Galerii reklam Snapchat (ściśle dla użytkowników w UE), przedstawiamy teraz liczbę reklam usuniętych ze Snapchata. W naszym raporcie przejrzystości ujęliśmy łączną liczbę reklam, które zostały zgłoszone do Snapchata, a także łączną liczbę reklam usuniętych z naszej platformy za naruszenie Wytycznych dla społeczności.

Przejrzystość ustawy o usługach cyfrowych

Zaktualizowaliśmy naszą stronę Unii Europejskiej, która została dodana latem w celu wypełnienia zobowiązań związanych z ustawą o usługach cyfrowych (DSA). Zostały tam zamieszczone dodatkowe informacje i wnioski na temat naszych praktyk moderowania oraz wieści istotne dla użytkowników z UE. Przykładowo, są to szczegóły na temat języków, z których korzystają nasi moderatorzy podczas przeglądania treści. Podaliśmy dalsze informacje na temat m.in. naszych zautomatyzowanych narzędzi moderowania treści, zabezpieczeń moderowania treści oraz miesięcznej średniej liczbie aktywnych odbiorców aplikacji Snapchat w UE.

Poradnik i glosariusz

Głównym celem tych raportów jest przedstawianie interesariuszom jak największej porcji informacji. Dlatego też zdajemy sobie sprawę, że mogą być one bardzo długie. Aby ułatwić naszym odbiorcom sprawę, ponownie załączyliśmy „Poradnik do raportów przejrzystości Snap”, a także rozszerzyliśmy zawartość glosariusza, w którym znajduje się obecnie więcej danych oraz wyjaśnień, dotyczących naszych Wytycznych dla społeczności. Umożliwiają one rodzicom, opiekunom, członkom naszej społeczności i innym interesariuszom interpretowanie raportów przejrzystości ze zrozumieniem znaczenia poszczególnych kategorii treści, porównaniem zawartości nowych raportów z poprzednimi itd. Jeśli ktoś zechce zgłębić daną definicję w raporcie, wystarczy kliknąć po więcej informacji.

Wciąż zależy nam na zdobywaniu i utrzymywaniu zaufania naszej społeczności i naszych interesariuszy. Wciąż będziemy dbać o bezpieczeństwo naszych użytkowników, informować o naszych postępach i rozliczać się z danych zobowiązań.

Powrót do Aktualności