Z nowego badania wynika, że w 2023 r. rodzicom trudniej było nadążyć za aktywnością w internecie ich nastoletnich dzieci

5 lutego 2024 r.

Od wielu pokoleń rodzice i opiekunowie na całym świecie twierdzą, że rodzicielstwo jest jednocześnie satysfakcjonujące i przyjemne, jak również męczące i stresujące. W erze cyfrowej wszystkie te radości i wyzwania stają się jeszcze większe. Dziś, w Międzynarodowym Dniu Bezpiecznego Internetu, publikujemy nowe badania, z których wynika, że w 2023 r. rodzicom trudniej było nadążyć za aktywnością w internecie ich nastoletnich dzieci, a ich zaufanie w odpowiedzialne postępowanie online osłabło. Badanie to przeprowadzono na wszystkich urządzeniach i platformach – nie tylko na Snapchacie. 

Z wyników naszych najnowszych badań wynika, że w 2023 r. spadło zaufanie rodziców do swoich nastoletnich dzieci, jeśli chodzi o odpowiedzialne postępowanie w internecie, a tylko czterech na dziesięciu (43%) zgodziło się ze stwierdzeniem: „Ufam, że moje dziecko będzie zachowywać się odpowiedzialnie w internecie i nie odczuwam potrzeby aktywnego jego kontrolowania”. Oznacza to spadek o sześć punktów procentowych w porównaniu z uzyskanym w podobnych badaniach wynikiem 49% w 2022 r. Dochodzi do tego fakt, że mniej niepełnoletnich nastolatków (w wieku od 13 do 17 lat) stwierdziło, że prawdopodobnie zwrócą się o pomoc do rodzica lub zaufanej osoby dorosłej, gdy doświadczą zagrożenia w internecie, co oznacza spadek o pięć punktów procentowych z 64% do 59% w 2022 r. 

Rodzice nie docenili narażenia nastolatka na intymne lub sugestywne obrazy o 11 punktów procentowych – pytanie to dodano w 2023 r. Pogorszyła się także zdolność rodziców do oceny ogólnego narażenia nastolatków na ryzyko w internecie. W 2022 r. różnica między zgłaszanym narażeniem nastolatków na ryzyko cyfrowe a dokładnością oceny tego ryzyka przez rodziców wynosiła dwa punkty procentowe. W zeszłym roku natomiast ta wartość delta wzrosła do trzech punktów procentowych. 

Wyniki te są częścią trwającego badania Snap nad cyfrowym dobrostanem pokolenia Z i stanowią drugi odczyt naszego corocznego indeksu cyfrowego dobrostanu (DWBI - Digital Well-Being Index), który mierzy w sześciu krajach: Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Wielkiej Brytanii i USA, jak nastolatki (młodzież w wieku od 13 do 17 lat) i młodzi dorośli (w wieku od 18 do 24 lat) radzą sobie w wirtualnym świecie. Przeprowadziliśmy również badanie ankietowe wśród rodziców młodzieży w wieku od 13 do 19 lat na temat doświadczeń ich nastolatków z zagrożeniami obecnymi w Internecie, na dowolnej platformie lub w urządzeniu, z których korzystają — nie tylko związanymi ze Snapchatem. Badanie przeprowadzono w okresie od 28 kwietnia do 23 maja 2023 r. i objęto nim 9010 respondentów z trzech grup demograficznych oraz sześciu regionów geograficznych. 

Oto kilka dodatkowych ważnych informacji, jakie uzyskano:

  • 78% nastolatków i młodych osób dorosłych z pokolenia Z stwierdziło, że na początku 2023 r. spotkało się z pewnym ryzykiem w internecie, co stanowi wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu z 76% w 2022 r.

  • 57% respondentów pokolenia Z stwierdziło, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy oni sami lub ich przyjaciele mieli kontakt z obrazami o charakterze intymnym lub seksualnym, otrzymując je (48%), prosząc o to od siebie wzajemnie (44%) albo udostępniając lub rozpowszechniając zdjęcia lub filmy kogoś innego (23%). Co więcej, 33% respondentów stwierdziło, że owe obrazy rozpowszechniono poza zamierzonych odbiorców. 

  • Połowa (50%) rodziców stwierdziła, że nie ma pewności co do najlepszych sposobów aktywnego monitorowania aktywności swoich dzieci w internecie.   

Rok drugi DWBI 

Cyfrowy wskaźnik dobrego samopoczucia (DWBI) przypisuje każdemu respondentowi wynik od 0 do 100 na podstawie zgodności respondenta z szeregiem stwierdzeń dotyczących nastrojów. Następnie zestawia się wyniki poszczególnych respondentów, aby wygenerować wyniki dla poszczególnych krajów i średnią dla sześciu krajów. DWBI za rok 2023 nie zmienił się w sześciu regionach od 2022 i wynoszącego 62, co nie wybija się ponad średnią. W przypadku sześciu poszczególnych krajów, drugi rok z rzędu Indie odnotowały najwyższy wskaźnik DWBI, który wyniósł 67, co wynika z silnej kultury wsparcia rodziców w tym kraju. Mimo to, jest to spadek o jeden punkt procentowy z 68 w 2022 r. Australia, Niemcy, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zarejestrowały identyczne odczyty w porównaniu z rokiem 2022, na poziomie wynoszącym odpowiednio 63, 60, 62 i 64. We Francji doszło do spadku o jeden punkt procentowy z 60 w 2022 r. do 59 obecnie. 

Indeks wykorzystuje model PERNA, będący odmianą istniejącej teorii dobrostanu1, obejmujący dwadzieścia stwierdzeń sentymentalnych należących do pięciu kategorii: pozytywnej emocji, zaangażowania, relacji, negatywnej emocji i osiągnięć. Respondenci zostali poproszeni o wzięcie pod uwagę wszystkich swoich doświadczeń online na dowolnym urządzeniu lub w dowolnej aplikacji – nie tylko na Snapchacie – w ciągu poprzednich trzech miesięcy, aby zaznaczyć, w jakim stopniu zgadzają się z każdym z dwudziestu stwierdzeń. Na przykład: w kategorii pozytywnych emocji zawarto stwierdzenia takie, jak „Często czułem(-am) dumę” i „Często czułem(-am) się zachwycony(-a)”, a w osiągnięć: „Nauczyłem(-am) się robić rzeczy, które są dla mnie ważne”. (Pod tym linkiem znajdziesz listę wszystkich dwudziestu sentymentalnych stwierdzeń DWBI). 

Wyciąganie wniosków z wyników

W Snap w dalszym ciągu wykorzystujemy te i inne wyniki badań do pomocy w projektowaniu i rozwijaniu naszych produktów i funkcji, w tym na potrzeby Centrum Rodzinnego Snapchat. Owo Centrum zostało utworzone w 2022 r. i ma na celu zapewnienie rodzicom i opiekunom wglądu w to, z kim ich nastolatkowie rozmawiają na Snapchacie, przy jednoczesnym zachowaniu prywatności samych nastolatków, bez ujawniania rzeczywistej treści tych wiadomości. 

Centrum Rodzinne w swojej pierwotnej wersji umożliwiało także rodzicom poufne zgłaszanie kont, które ich niepokoiły, a także wprowadzanie ustawień kontroli treści. Od zeszłego roku funkcja tej kontroli jest domyślnie włączona w Centrum Rodzinnym dla nowych uczestników. Zmianę tę wprowadziliśmy w wyniku opinii osób troszczących się o bezpieczeństwo dzieci. W zeszłym miesiącu poinformowaliśmy o wprowadzeniu dodatkowych funkcji Family Center i obecnie zapewniamy rodzicom możliwość wyłączenia My AI, chatbota Snapchata opartego na sztucznej inteligencji, tak aby nie odpowiadał na czaty prowadzone przez nastolatków. Poprawiliśmy także ogólną łatwość wyszukiwania Centrum Rodzinnego i obecnie oferujemy rodzicom wgląd w ustawienia bezpieczeństwa i prywatności kont ich nastolatków. Ustawienia te są domyślnie wprowadzone na najsurowszym poziomie, dzięki czemu rodzice mogą teraz zobaczyć kto może przeglądać historię Snapchata ich nastoletnich dzieci, kto może się z nimi kontaktować i czy dziecko zgodziło się udostępniać swoją lokalizację znajomym na Snap Mapie.  

W przypadku nastolatków mieszkających w USA: złóż wniosek do naszej nowej Rady ds. Dobrostanu Cyfrowego 

Aby ożywić nasze trwające badania, w zeszłym miesiącu rozpoczęliśmy proces składania wniosków do naszej pierwszej Rady ds. Dobrostanu Cyfrowego, pilotażowego programu dla nastolatków ze Stanów Zjednoczonych. Tworzymy inauguracyjną radę złożoną z zróżnicowanej grupy około 15 młodych ludzi w wieku od 13 do 16 lat. Chcemy się wzajemnie słuchać i uczyć od siebie nawzajem, a także nieustannie sprawiać, że Snapchat – i cały ekosystem technologiczny – jest bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej pozytywnym środowiskiem dla kreatywności i więzi między bliskimi przyjaciółmi. Czekamy na zgłoszenia do 22 marca, po czym wiosną br. zaproponujemy wybranym kandydatom stanowisko w Radzie. 

Program przewiduje comiesięczne rozmowy telefoniczne, prace projektowe, współpracę z naszą globalną Radą Doradczą ds. Bezpieczeństwa, uczestnictwo osobiste w szczycie w pierwszym roku oraz bardziej publiczne wydarzenie w drugim roku, podczas którego zaprezentowana zostanie wiedza i nauka nastolatków. W poniższym poście można znaleźć więcej informacji na temat procesu składania wniosków oraz dokonać zgłoszenia

Z przyjemnością tworzymy tę pilotażową radę dla nastolatków i cieszymy się na obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2025 wraz z nią! Tymczasem zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w SID już dziś i przez cały 2024 rok!   

— Jacqueline Beauchere, globalna dyrektor ds. bezpieczeństwa platformy

Nasze badanie dotyczące dobrostanu cyfrowego dało nam wyniki dotyczące narażenia pokolenia Z na zagrożenia w Internecie, ich relacji i refleksji na temat aktywności w sieci w poprzednich miesiącach. Badania obejmują o wiele więcej, niż jesteśmy w stanie przekazać w jednym poście na blogu. Więcej informacji na temat indeksu dobrostanu cyfrowego i badań znaleźć można na naszej stronie internetowej, a także w zaktualizowanym objaśnieniu, pełnych wynikach badania i infografikach każdego z sześciu krajów: Australii, Francji, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.

Powrót do Aktualności
1 Istniejącą teorią badawczą jest model PERMA, który dzieli się na następujące elementy: Pozytywna emocja (Positive Emotion = P), zaangażowanie (Engangement = E), relacje (Relationships = R), znaczenie (meaning = M) i osiągnięcie Achievement = A).