Nasza odpowiedź do grup społeczeństwa obywatelskiego na temat uczciwego przebiegu wyborów

22 kwietnia 2024 r.

Na początku tego miesiąca Snap oraz inne duże firmy technologiczne otrzymały list od ponad 200 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, badaczy i dziennikarzy wzywający do zwiększenia wysiłków w celu ochrony integralności wyborów w 2024 r. Doceniamy ich zaangażowanie i również zobowiązujemy się zapewnić, że ludzie na całym świecie mogą uczestniczyć w wyborach, a jednocześnie robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić demokrację.

Biorąc pod uwagę jak ważne są te kwestie oraz dużą odpowiedzialność, jaką odczuwamy wobec setek milionów osób, które korzystają ze Snapchata do komunikowania się ze znajomymi i rodziną oraz dowiadują się więcej o świecie za pośrednictwem naszych treści, uznaliśmy, że ważne jest publiczne opublikowanie naszej odpowiedzi. Nasz list możesz przeczytać poniżej. Więcej na temat naszych planów na tegoroczne wybory dowiesz się tutaj.

***

21 kwietnia 2024 r.

Drogie organizacje społeczeństwa obywatelskiego:

Dziękujemy za bezustanną czujność i wsparcie w tym roku bezprecedensowej aktywności wyborczej na całym świecie. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy podzielić się informacjami na temat tego, w jaki sposób Snap podchodzi do naszych obowiązków w tym środowisku oraz tego, w jaki sposób te wysiłki odpowiadają długoletnim wartościom naszej firmy. 

Nasze podejście

Nasze podejście do uczciwości naszej platformy w kontekście wyborów ma kilka warstw. Podstawowe elementy obejmują:

 • Celowe środki bezpieczeństwa w produkcie;

 • Jasne i przemyślane zasady; 

 • Pilne przestrzeganie zasad w kontekście reklam politycznych;

 • Skoordynowane operacje oparte na współpracy oraz

 • Oferowanie narzędzi i zasobów w celu wzmocnienia pozycji użytkowników Snapchata.


Razem filary te stanowią podstawę naszego podejścia do zapobieżenia szerokiemu zakresowi zagrożeń związanych z wyborami, zapewniając jednocześnie użytkownikom Snapchata dostęp do narzędzi i informacji, które wspierają ich udział w procesach demokratycznych na całym świecie. 

1. Celowe środki bezpieczeństwa w produkcie;

Od samego początku Snapchat był zaprojektowany inaczej niż tradycyjne media społecznościowe. W serwisie Snapchat nie ma niekończącej się listy niesprawdzonych treści, nie pozwala się też użytkownikom na streaming na żywo. 

Od dawna zdajemy sobie sprawę, że największe zagrożenia wynikające ze szkodliwej cyfrowej dezinformacji wynikają z szybkości i skali, na jaką niektóre platformy cyfrowe umożliwiły się ich rozpowszechnianie. Nasze zasady i architektura platformy ograniczają możliwości udostępniania niesprawdzonych lub niemoderowanych treści na dużą skalę, bez kontroli. Zamiast tego wstępnie moderujemy treści, zanim zostaną one udostępnione dużej grupie odbiorców, a także ograniczamy dystrybucję wiadomości i informacji o treściach politycznych, chyba że pochodzą one od zaufanych wydawców i twórców (w tym na przykład organizacji medialnych, takich jak The Wall Street Journal i The Washington Post w Stanach Zjednoczonych, Le Monde we Francji i Times Now w Indiach). 

Gdy w ubiegłym roku wprowadziliśmy narzędzia generatywnej sztucznej inteligencji na Snapchacie, zrobiliśmy to z takim samym poziomem intencji. Ograniczamy możliwości naszych produktów AI w zakresie generowania treści lub zdjęć, które mogłyby zostać wykorzystane do podważenia procesów obywatelskich lub oszukania wyborców. Nasz chatbot, My AI, może na przykład dostarczać informacji na temat wydarzeń politycznych lub kontekstu otaczającego problemy społeczne. Nie jest zaprogramowany w celu oferowania opinii na temat kandydatów politycznych ani zachęcania użytkowników Snapchata do głosowania w określony sposób. A w naszych funkcjach przekształcania tekstu na obraz przyjęliśmy ograniczenia na poziomie systemowym dotyczące generowania ryzykownych kategorii treści, w tym wizerunku znanych postaci politycznych. 

Od ponad dziesięciu lat i w wielu cyklach wyborczych, architektura naszego produktu odgrywa kluczową rolę w tworzeniu wysoce niegościnnego środowiska dla podmiotów zaangażowanych w zakłócanie procesów obywatelskich lub osłabianie środowiska informacyjnego. Dowody sugerują, że działa to dobrze. Nasze najnowsze dane wskazują, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. całkowita liczba działań na całym świecie dotyczących szkodliwych fałszywych informacji (włącznie z ryzykiem dla poprawnego przebiegu wyborów) stanowiła 0,0038% całkowitych skontrolowanych treści, mieszcząc się w kategorii najmniejszego prawdopodobieństwa wystąpienia szkody na naszej platformie.

W 2024 r. będziemy nadal wprowadzać podejście skoncentrowane na produkcie w celu zapewnienia integralności naszej platformy. Obejmuje to nasze zobowiązania jako sygnatariuszy porozumienia technologicznego dotyczącego zwalczania oszukańczego wykorzystania sztucznej inteligencji w wyborach w 2024 r.

2. Jasne i przemyślane zasady

Aby uzupełnić zabezpieczenia naszego produktu wdrożyliśmy szereg zasad, które działają na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa i integralności w kontekście ważnych wydarzeń, takich jak wybory. Nasze Wytyczne dla społeczności wyraźnie zabraniają na przykład udostępniania szkodliwych fałszywych informacji, mowy nienawiści oraz gróźb lub wezwań do przemocy. 

Jeśli chodzi o szkodliwe treści związane z wyborami to nasza polityka zewnętrzna jest solidna i oparta na danych od czołowych badaczy w dziedzinie przejrzystości informacji. Określa ona konkretne kategorie szkodliwych treści, które są zabronione, w tym:

 • Zakłócenia proceduralne: podawanie mylnych informacji związanych z rzeczywistymi procedurami wyborczymi lub obywatelskimi, np. błędne przedstawianie ważnych dat i godzin lub wymogów kwalifikujących do uczestnictwa.

 • Zakłócanie uczestnictwa: treści obejmujące zastraszanie odnoszące się do bezpieczeństwa osobistego lub rozpowszechnianie plotek w celu zniechęcenia do udziału w procesie wyborczym lub obywatelskim.

 • Uczestnictwo oparte na oszustwie lub bezprawne: treści, które zachęcają do podawania nieprawdziwych informacji w celu uczestniczenia w procesie obywatelskim lub do nielegalnego oddania głosu lub niszczenia kart do głosowania.

 • Odebranie statusu legalności procesom obywatelskim: treści mające na celu odebranie statusu legalności demokratycznym instytucjom na przykład na podstawie fałszywych lub wprowadzających w błąd twierdzeń o wynikach wyborów.

Zapewniamy również wewnętrzne wytyczne, aby upewnić się, że nasze zespoły moderatorów rozumieją sposoby, w jakie ryzyko wyborcze często krzyżuje się z innymi kategoriami, w tym mową nienawiści, mizoginią, ukierunkowanym napastowaniem czy nawet podszywaniem się pod kogoś.

Wszystkie nasze zasady dotyczą każdej formy treści na naszej platformie, niezależnie od tego, czy są generowane przez użytkowników czy przez sztuczną inteligencję.1Jasno twierdzimy również, że wszystkie zasady obowiązują wszystkich użytkowników Snapchata, niezależnie od ich popularności. We wszystkich przypadkach nasze podejście do szkodliwych treści jest proste: usuwamy je. Nie oznaczamy ich, nie obniżamy ich rangi, ale po prostu je usuwamy. Użytkownicy Snapchata, którzy naruszają nasze zasady dotyczące treści, otrzymują komunikat ostrzegawczy, a jeśli naruszenia będą się powtarzać, mogą stracić swoje konto (chociaż wszyscy użytkownicy Snapchata mają możliwość odwołania się od naszej decyzji).

3. Pilne przestrzeganie zasad w kontekście reklam politycznych

Jako platforma zezwalająca na reklamę polityczną w związku z demokratycznymi wyborami zadbaliśmy o przyjęcie rygorystycznych praktyk, aby zmniejszyć ryzyko dla uczciwego przebiegu wyborów. Przede wszystkim każda reklama polityczna na Snapchacie jest weryfikowana przez konkretną osobę i sprawdzana przed zakwalifikowaniem się do umieszczenia na naszej platformie. Aby wesprzeć te wysiłki, w razie potrzeby współpracujemy z firmą Poynter i innymi organizacjami należącymi do międzynarodowej sieci sprawdzania faktów, zapewniając niezależne, bezstronne zdanie na temat tego, czy roszczenia reklamodawców mogą być uzasadnione. Nasz proces weryfikacji reklam politycznych obejmuje dokładne sprawdzenie pod kątem wszelkich zastosowań sztucznej inteligencji, które mają na celu tworzenie zwodniczych obrazów lub treści.

Aby zapewnić przejrzystość, reklama musi wyraźnie określać, kto za nią zapłacił. A w ramach naszej Polityki reklam politycznych nie zezwalamy na opłacanie reklam przez zagraniczne rządy ani osoby fizyczne lub podmioty spoza kraju, w którym odbywają się wybory. Uważamy, że w interesie publicznym leży sprawdzenie, które reklamy polityczne są zatwierdzone do wyświetlania. Mamy też bibliotekę reklam politycznych, która zawiera informacje na temat targetowania, kosztów i innych Insightów.  

Aby zapewnić zgodność ze wszystkimi tymi procesami, nasza Polityka treści komercyjnych uniemożliwia influencerom promowanie płatnych treści politycznych poza tradycyjnymi reklamami. Gwarantuje to, że wszystkie płatne treści polityczne podlegają naszym praktykom sprawdzania reklam i wymogom dotyczącym wyłączenia odpowiedzialności.

4. Skoordynowane operacje oparte na współpracy

W Snap stosujemy podejście oparte na współpracy w celu zapewnienia operatywności naszych zabezpieczeń integralności wyborczej. Utworzyliśmy wewnętrzny, międzyfunkcyjny zespół ds. integralności wyborczej, który obejmuje błędne informacje, reklamy polityczne i ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, aby monitorować wszystkie istotne wydarzenia związane z wyborami na całym świecie w 2024 r. Szerokość reprezentacji w tej grupie odzwierciedla nasze podejście do ochrony integralności platformy, z przedstawicielami z sektora Bezpieczeństwa, Moderacji Treści, Inżynierii, Prawa, Polityki, Operacji dotyczących prywatności, Zabezpieczeń i innych.

W zakresie moderowania i egzekwowania treści utrzymujemy odpowiednie zatrudnienie osób posługujących się językami wszystkich krajów, w których działa Snap. Opracowaliśmy również protokół reagowania kryzysowego, aby zapewnić sprawność operacyjną w obliczu globalnych zdarzeń wysokiego ryzyka.

Ten duch koordynacji rozciąga się również na współpracę zewnętrzną. Rutynowo współpracujemy z interesariuszami demokratycznymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego w celu uzyskania porad, informacji badawczych oraz aby wysłuchać obaw lub otrzymać eskalacje incydentów. (Wielu sygnatariuszy listu pozostaje dla nas cenionymi partnerami w tych celach). Często informujemy rządy i urzędników wyborczych o naszym podejściu do integralności platformy. Uczestniczymy również w inicjatywach, które dotyczą wielu interesariuszy, podobnie jak w tym roku, na przykład współpracując ze społeczeństwem obywatelskim, organami wyborczymi i innymi interesariuszami z branży, aby pomóc w kształtowaniu Dobrowolnych Wytycznych Uczciwości Wyborczej dla firm technologicznych. Cieszymy się również z dodatkowych możliwości konstruktywnego zaangażowania się ze wszystkimi interesariuszami w celu wspierania zmniejszania zagrożeń cyfrowych dla procesów obywatelskich. 

5. Oferowanie narzędzi i zasobów w celu wzmocnienia pozycji użytkowników Snapchata

W Snap zawsze uważaliśmy, że zaangażowanie obywatelskie jest jedną z najpotężniejszych form wyrażania siebie. Jako platforma, która pomaga ludziom wyrażać siebie i ma znaczący zasięg wśród nowych wyborców i osób, które głosują po raz pierwszy, pomoc naszej społeczności w uzyskaniu dostępu do dokładnych i zaufanych informacji na temat wiadomości i wydarzeń na świecie, w tym gdzie i jak mogą głosować w wyborach lokalnych, uważamy za nasz priorytet.

W 2024 r. wysiłki te będą koncentrować się na trzech filarach, które pozostały niezmienne przez lata: 

 • Edukacja: dostarczaj rzeczowych i istotnych treści na temat wyborów, kandydatów i problemów za pośrednictwem naszych partnerstw ds. treści i talentów w serwisie Odkrywaj.

 • Rejestracja: zachęcanie użytkowników Snapchata do rejestracji w celu głosowania przy wykorzystaniu wiarygodnej infrastruktury obywatelskiej strony trzeciej. 

 • Zaangażowanie: buduj zainteresowanie w sprawach dotyczących kwestii obywatelskich i zachęcaj użytkowników Snapchata do głosowania przed / w dniu wyborów. 


Wiele z tych planów jest obecnie w trakcie prac rozwojowych na 2024 r., ale będą one opierać się na wielu sukcesach, które odnosiliśmy na przestrzeni lat dzięki łączeniu użytkowników Snapchata z zasobami informacyjnymi.

Zakończenie

W momencie tak ważnym zarówno dla demokracji na całym świecie, jak i przyspieszenia rozwoju nowych potężnych technologii ważne jest, aby platformy były przejrzyste w zakresie swoich wartości. W tym punkcie nasze wartości nie mogą być jaśniejsze: odrzucamy wszelkie nadużycia naszej platformy, które zagrażają procesom obywatelskim lub stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników Snapchata.  Jesteśmy dumni z naszych dotychczasowych osiągnięć, ale musimy nadal zachowywać czujność wobec zagrożeń związanych z wyborami. Ponownie dziękujemy za konstruktywne zaangażowanie w te kwestie.

Z poważaniem, 

Kip Wainscott

Dyrektor ds. polityki platformy

Powrót do Aktualności
1 Warto zauważyć, że udostępnianie na Snapchat treści generowanych przez sztuczną inteligencję lub wzbogaconych przez nią nie jest sprzeczne z naszymi zasadami, a już z pewnością nie jest czymś, co uznajemy za z natury szkodliwe. Od wielu lat użytkownicy Snapchata znajdują radość w manipulowaniu obrazami za pomocą zabawnych nakładek i innych doświadczeń AR, a my jesteśmy podekscytowani sposobami, w jakie nasza społeczność może wykorzystywać sztuczną inteligencję do kreatywnego wyrażania siebie. Jeśli jednak treść jest zwodnicza (lub w inny sposób szkodliwa), oczywiście ją usuniemy, niezależnie od stopnia, w jakim technologia sztucznej inteligencji odegrała rolę w jej stworzeniu.