Okazywanie szacunku i empatii w Światowym Dniu Życzliwości

13 listopada 2023 r.

Dziś obchodzimy Światowy Dzień Życzliwości. To najlepsza pora na inspirowanie pozytywnych emocji i działań poprzez okazywanie szacunku, empatii oraz zrozumienia we wszystkich kontaktach, zarówno w Internecie, jak i poza nim. Życzliwość to wartość ważna w Snapie. Jest kluczowa z perspektywy naszej działalności i odgrywa zasadniczą rolę w działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Niestety szereg problemów z bezpieczeństwem w Internecie może być następstwem negatywnych lub nieżyczliwych zachowań.

Jednym z przykładów tworzenie i udostępnianie w Internecie intymnych zdjęć bez zgody użytkowników — negatywny i rosnący trend na platformach i w usługach. 

Firma Snap nawiązała niedawno współpracę z organizacją SWGfL w ramach działań StopNCII, aby zapobiegać rozpowszechnianiu na Snapchacie intymnych zdjęć bez zgody użytkowników (NCII) poprzez wykorzystanie bazy danych hasztagów StopNCII. Podobnie jak w przypadku naszych ciągłych działań w zakresie wykrywania, usuwania i zgłaszania wykrytych nielegalnych zdjęć i filmów dotyczących wykorzystywania seksualnego dzieci oraz wykorzystywania seksualnego dzieci w celu uzyskania korzyści finansowych, z zastosowaniem technologii aktywnego wykrywania przez dopasowanie hasztagów, StopNCII udostępnia specjalną bazę danych hasztagów zdjęć NCII. Wykrywanie i skanowanie takich hasztagów pomaga powstrzymać rozprzestrzenianie się w Internecie materiałów naruszających prawo oraz wspiera działania ofiar na rzecz odzyskania kontroli nad najbardziej prywatnymi i osobistymi danymi. 

— Doceniamy współpracę Snap w ramach StopNCII na rzecz walki z udostępnianiem w Internecie intymnych zdjęć bez zgody użytkowników — powiedział David Wright, dyrektor generalny SWGfL, brytyjskiej organizacji pozarządowej. Od rozpoczęcia działalności w grudniu 2021 r. umożliwiamy ofiarom odzyskanie kontroli i pozbycie się obaw. Powodzenie działań uzależnione jest od współpracy z platformami takimi jak Snap, ponieważ zwiększenie ich uczestnictwa bezpośrednio prowadzi do ograniczenia liczby ofiar na całym świecie. 

Snap zabrania NCII, zaznaczając to jasno w naszych zasadach przeciwdziałania nękaniu i napastowaniu. Nasze wytyczne społeczności wyraźnie stwierdzają, że te zakazy obejmują „wszelkie formy napastowania seksualnego”, w tym wysyłanie zdjęć o charakterze jednoznacznie seksualnym, sugestywnym lub zdjęć zawierających nagość innym użytkownikom. Nie zezwalamy na takie treści lub zachowania na naszej platformie. Nie są one zgodne z celem Snapchata, który jest miejscem udostępniania opinii wyrażanych przez użytkowników oraz dyskusji nad nimi. Jeśli użytkownik doświadcza możliwego naruszenia naszych zasad, w tym tworzenia, udostępniania lub rozpowszechniania intymnych zdjęć bez zgody, lub jest jego świadkiem, zachęcamy do natychmiastowego zgłoszenia do nas, jak również do lokalnych władz.

Nowe badania Snap 

Nasze najnowsze badania obejmujące wszystkie platformy i usługi, nie tylko Snapchat, wykazują, że 54% młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat miało kontakt z intymnymi zdjęciami w ciągu bieżącego roku, a ponad jedna trzecia (35%) została poproszona o udostępnienie w Internecie zdjęć lub filmów o charakterze seksualnym. Prawie połowa (47%) użytkowników stwierdziła, że otrzymała bez uprzedniej zgody zdjęcia o charakterze seksualnym, a 16% przyznało się do udostępniania takich treści. Najprawdopodobniej nie wszystkie osoby, które udostępniły takie zdjęcia, potwierdziły to w badaniu, ponieważ liczba użytkowników, którzy otrzymali intymne zdjęcia i filmy, była trzykrotnie większa od liczby osób, które przyznały się do udostępniania materiałów o takim charakterze.

Wyniki zostały zebrane w drugim roku naszych badań dotyczących dobrego samopoczucia podczas korzystania z technologii cyfrowych w sześciu krajach: Australii, Francji, Niemczech, Indiach, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Drugi rok z rzędu przeprowadziliśmy ankietę wśród nastolatków (w wieku od 13 do 17 lat), młodych dorosłych w wieku od 18 do 24 lat oraz rodziców nastolatków w wieku od 13 do 19 dotyczącą ich aktywności w Internecie. Badanie było prowadzone od 28 kwietnia do 23 maja 2023 r. Ankieta objęła łącznie 9010 uczestników, a ich odpowiedzi obejmowały doświadczenia w Internecie z okresu od lutego do kwietnia (w przybliżeniu). Całość wyników opublikujemy w Dniu Bezpiecznego Internetu w lutym 2024 r., ale przedstawiamy zarys zebranych danych z okazji Światowego Dnia Życzliwości.

Komu udostępniano

Według badań nastolatki i nieco starsi użytkownicy udostępniali intymne lub sugestywne zdjęcia przede wszystkim osobom, które znają w prawdziwym życiu. Wiemy jednak, że takie materiały mogą szybko rozprzestrzenić się poza grupę zamierzonych odbiorców. Spośród 42% uczestników badania należących do pokolenia Z, którzy mieli kontakt z intymnymi zdjęciami (54% młodych dorosłych i 30% nastolatków), prawie trzy czwarte (73%) stwierdziło, że wysyłali zdjęcia do osób, które znają w prawdziwym życiu, a 44% uczestników wysłało intymne zdjęcia lub filmy do osób, które znają tylko w Internecie. W jednej trzeciej przypadków (33%) materiał został udostępniony poza grupą zamierzonych odbiorców. Poniższy wykres przedstawia wyniki dotyczące osób, które udostępniły takie materiały za pośrednictwem kontaktów w Internecie. 

Doceń wartość nieudostępniania

W naszym badaniu byliśmy szczególnie zainteresowani przypadkami młodych ludzi, którzy zostali poproszeni o udostępnienie intymnych zdjęć w Internecie, ale nie zrobili tego, co może wskazywać na krytyczne myślenie i refleksję. Powody takiej decyzji były różne, ale obie grupy wiekowe twierdziły przede wszystkim, że czują się niekomfortowo, udostępniając wspomniane treści. Ponadto nastolatki częściej obawiały się, że o udostępnianiu dowiedzą się ich rodzice lub opiekunowie, a osoby w wieku od 18 do 24 lat zwracały uwagę na negatywny wpływ takich działań na ich przyszłość, na przykład na rozpoczęcie studiów lub podjęcie pracy. Szczegółowe informacje na temat głównych powodów nieudostępniania:

  • Brak poczucia komfortu podczas udostępniania tego typu zdjęć: młodzi dorośli: 55%, nastolatki: 56%

  • Obawy o dotarcie zdjęć do szerszej grupy odbiorców: młodzi dorośli: 27%, nastolatki: 25% 

  • Obawy o negatywny wpływ na przyszłe perspektywy (np. przyjęcie na studia, pracę, związki: młodzi dorośli: 23%, nastolatki: 18% 

  • Obawy o udostępnienie zdjęć poza grupę zamierzonych odbiorców: młodzi dorośli: 21%, nastolatki: 20%

  • Obawy, że o udostępnianiu dowiedzą się rodzice lub opiekunowie: młodzi dorośli: 12%, nastolatki: 20%


Narzędzia i zasoby Snapchat 

W aplikacji Snapchat dostępne są narzędzia umożliwiające użytkownikom blokowanie użytkowników łamiących prawo oraz zgłaszanie poszczególnych Snapów (zdjęć lub filmów) i kont. Użytkownicy Snapchata mogą nacisnąć i przytrzymać wybraną treść, aby zgłosić ją do nas lub wypełnić formularz online na stronie Wsparcia. Formularz jest dostępny bez konieczności rejestracji konta Snapchat. (Dowiedz się więcej o sposobie zgłaszania na Snapchacie tutaj). Zgłoszenia są weryfikowane i analizowane przez zespoły ds. zaufania i bezpieczeństwa Snap przez całą dobę i przez cały tydzień na całym świecie. Egzekwowanie prawa może obejmować ostrzeżenie użytkownika naruszającego zasady, zawieszenie konta lub całkowite usunięcie konta. 

Zachęcamy użytkowników do korzystania z naszych narzędzi ze świadomością, że przynosi to korzyści całej społeczności. Najlepiej, aby incydenty wymagające zgłaszania nie występowały — to kolejny powód, dla którego nawiązaliśmy współpracę z StopNCII, ale zgłaszanie pełni ważną rolę. 

Zachęcamy również młodych ludzi i wszystkich użytkowników Snapchata do zapoznania się z nowym odcinkiem Safety Snapshot dotyczącym sekstingu i udostępniania zdjęć przedstawiających nagość. Wystarczy wyszukać w aplikacji „Safety Snapshot”. Ostatnio dodaliśmy cztery nowe odcinki dotyczące różnych rodzajów zagrożeń związanych z materiałami o charakterze seksualnym. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione przez amerykańskie centrum ds. wykorzystywanych i zaginionych dzieci (National Center for Missing and Exploited Children) i podkreślają, jak ważne jest zastanowienie się nad motywacją innych użytkowników oraz krytyczne myślenie.

W przyszłości udostępnimy więcej wyników przeprowadzonych badań oraz informacje dotyczące naszych działań na rzecz jeszcze bezpieczniejszego, przyjaznego i atrakcyjnego Snapchata do kreatywności i nawiązywania kontaktów. Wszystkiego dobrego z okazji Światowego Dnia Życzliwości, warto o niej pamiętać nie tylko 13 listopada, ale przez cały rok. 

- Jacqueline Beauchere, globalna dyrektor ds. bezpieczeństwa platformy w firmie Snap

Powrót do Aktualności