Skaidrumo ataskaita
2023 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.

Išleista:

2023 m. spalio 25 d.

Atnaujinta:

2023 m. gruodžio 13 d.

Siekdami suteikti informaciją apie „Snap“ pastangas užtikrinti saugumą ir mūsų platformoje pateikiamo turinio, apie kurį pranešama, pobūdį bei kiekį, du kartus per metus skelbiame skaidrumo ataskaitas. Esame įsipareigoję nuolat užtikrinti, kad šios ataskaitos būtų išsamesnės bei informatyvesnės daugeliui suinteresuotųjų subjektų, kuriems tikrai rūpi mūsų turinio moderavimo bei įstatymų laikymosi užtikrinimo praktika, taip pat mūsų bendruomenės gerovė. 

Šioje skaidrumo ataskaitoje apžvelgiama pirma 2023 m. pusė (sausio 1 d.–birželio 30 d.). Kaip ir ankstesnėse ataskaitose, dalijamės duomenimis apie visuotinį turinio programėlėje ir paskyros lygio pranešimų, kuriuos gavome ir dėl kurių ėmėmės vykdymo užtikrinimo priemonių dėl konkrečių politikos pažeidimo kategorijų, skaičių; kaip reagavome į teisėsaugos bei valdžios institucijų prašymus; ir mūsų vykdymo užtikrinimo veiksmus, suskirstytus pagal šalis.

Siekdami vykdyti tęstinį mūsų įsipareigojimą nuolat tobulinti mūsų skaidrumo ataskaitas, į šį leidimą įtraukėme kelis naujus elementus. Pridėjome papildomų duomenų vienetų, susijusių su mūsų reklamavimo praktika ir moderavimu, taip pat skundais dėl turinio bei paskyros. Siekdami suderinti mūsų praktiką su ES Skaitmeninių paslaugų aktu (SPA), taip pat į ataskaitą įtraukėme naujos kontekstinės informacijos apie mūsų veiklą ES valstybėse narėse, pvz., turinio moderatorių ir mėnesio aktyvių naudotojų (MAN) skaičių šiame regione. Didžiąją dalį šios informacijos galima rasti visoje ataskaitoje ir mūsų Skaidrumo centro dedikuotame Europos Sąjungos puslapyje.

Galiausiai atnaujinome savo Žodynėlį, pateikdami nuorodų į Bendruomenės gairių paaiškinimus, kuriuose pateikiamas papildomas kontekstas apie mūsų platformos politiką ir su jos veikimu susijusias pastangas. 

Jei reikia daugiau informacijos apie mūsų politiką, susijusią su internete patiriama žala bei planus toliau plėtoti mūsų ataskaitų teikimo praktiką, skaitykite mūsų naujausią Saugos ir poveikio tinklaraščio įrašą apie šią skaidrumo ataskaitą. 

Jei norite rasti papildomų išteklių apie saugumą ir privatumą platformoje „Snapchat“ žr. skirtuką Apie skaidrumo ataskaitas, esantį šio puslapio apačioje.

Atkreipkite dėmesį, kad naujausia šios skaidrumo ataskaitos versija pateikiama anglų (JAV) kalba.

Turinio ir paskyrų pažeidimų apžvalga

Nuo 2023 m. sausio 1 d. iki birželio 30 d. „Snap“ ėmėsi vykdymo užtikrinimo priemonių dėl 6 216 118 turinio elementų visame pasaulyje, kurie pažeidė mūsų politiką.

Ataskaitos laikotarpiu gaires pažeidžiančio turinio peržiūrų rodiklis (GPTPR) buvo 0,02 proc., o tai reiškia, kad kiekvienoje iš 10 000 „Snap“ vaizdų ir istorijų peržiūrų platformoje „Snapchat“ dviejose buvo aptikta mūsų politiką pažeidžiančio turinio.

* Tinkamas ir nuoseklus melagingos informacijos taisyklių laikymosi užtikrinimas yra dinamiškas procesas, kuriam reikia naujausio konteksto bei tikrinimo.  Kadangi nuolat stengiamės didinti mūsų atstovų atliekamo vykdymo užtikrinimo, susijusio su šia kategorija, proceso tikslumą, nuo 2022 m. pirmojo pusmečio nusprendėme skelbti kategorijų „Turinys, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų“ ir „Unikalios paskyros, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų“ skaičius, kurie apskaičiuojami remiantis griežta kokybės užtikrinimo peržiūra, taikoma statistiškai reikšmingai vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl melagingos informacijos daliai. Konkrečiau atrenkame statistiškai reikšmingą dalį vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl melagingos informacijos, taikomų kiekvienoje šalyje, ir patikriname vykdymo užtikrinimo sprendimų kokybę. Tada, naudodami tas vykdymo užtikrinimo priemones, kurių kokybė patikrinta, apskaičiuojame vykdymo užtikrinimo rodiklius su 95 % pasikliautinuoju intervalu (paklaidos riba + / – 5 %) ir remdamiesi šiais rodikliais apskaičiuojame vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl melagingos informacijos skaičių, kurį įtraukiame į skaidrumo ataskaitą. 

Turinio ir paskyrų pažeidimų analizė

Bendras ataskaitų teikimo ir vykdymo užtikrinimo lygis išliko gana panašus kaip ir praėjusį pusmetį, su keliomis išimtimis pagrindinėse kategorijose. Šiame cikle maždaug 3 % sumažėjo bendras turinio ir paskyros ataskaitų bei vykdymo užtikrinimo priemonių skaičius.

Kategorijos, kuriose pastebimi ryškiausi svyravimai, buvo priekabiavimas ir patyčios, brukalas, ginklai ir melaginga informacija. Visose ataskaitose pranešimų apie priekabiavimą ir patyčias padidėjo maždaug 56 %, o tokio turinio ir unikalių paskyrų vykdymo užtikrinimo veiksmų padaugėjo maždaug 39 %. Be to, ne tik padaugėjo tokių vykdymo užtikrinimo veiksmų, bet ir maždaug 46 % sutrumpėjo procesas, o tai parodo, kad mūsų komanda padidino veiklos efektyvumą imdamasi vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl šio tipo taisykles pažeidžiančio turinio. Panašiai maždaug 65 % išaugo bendras pranešimų apie brukalą skaičius ir imtasi apie 110 % daugiau vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl turinio bei maždaug 80 % padaugėjo unikalių paskyrų, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų. Be to, mūsų komandos sutrumpino šio proceso trukmę apie 80 %. Pranešimų apie ginklus dalis bendrame pranešimų skaičiuje sumažėjo maždaug 13 %, vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl turinio skaičius sumažėjo apie 51 %, o unikalių ataskaitų, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, skaičius sumažėjo apie 53 %. Galiausiai pranešimų apie melagingą informaciją dalis bendrame pranešimų skaičiuje sumažėjo maždaug 14 %, tačiau vykdymo užtikrinimo veiksmų dėl turinio skaičius sumažėjo apie 78 %, o unikalių paskyrų, dėl kurių imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, skaičius sumažėjo apie 74 %. Šią tendenciją galima paaiškinti tuo, kad pranešimams apie melagingą informaciją nuolat taikome kokybės užtikrinimo (KU) procesą ir skiriame tam išteklių. Tai darome siekdami užtikrinti, kad mūsų moderavimo komandos platformoje tiksliai aptiktų melagingą informaciją ir imtųsi dėl jos veiksmų.

Apskritai, nors iš esmės pastebėjome panašius skaičius kaip ir praėjusiu laikotarpiu, manome, kad svarbu toliau tobulinti priemones, kuriomis mūsų bendruomenė naudojasi, kad galėtų aktyviai ir tiksliai pranešti apie galimus pažeidimus, kai jie atsiranda platformoje.

Kova su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir seksualine prievarta prieš vaikus

Seksualinis bet kurio mūsų bendruomenės nario, o ypač nepilnamečių, išnaudojimas yra neteisėtas, pasibjaurėtinas ir draudžiamas pagal mūsų Bendruomenės gaires. Vaikų seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos vaizdų (CSEAI) prevencija, aptikimas ir išnaikinimas mūsų platformoje yra svarbiausias „Snap“ prioritetas ir nuolat didiname savo pajėgumus, kad galėtume kovoti su šiais bei kitais nusikaltimais.

Naudojame aktyvius technologijų aptikimo įrankius, pvz., patikimą maišos suderinimo įrankį „PhotoDNA“ ir „Google“ seksualinės prievartos prieš vaikus vaizdų (SPPVV) atitikties technologiją, kad nustatytume neteisėtus vaizdus bei vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuota seksualinė prievarta prieš vaikus, ir praneštume apie juos JAV Nacionaliniam dingusių ir išnaudojamų vaikų centrui (NCMEC), kaip reikalaujama pagal įstatymus. Tada NCMEC, kaip reikalaujama, koordinuoja veiklą su vietos ir tarptautinėmis teisėsaugos institucijomis.

Per pirmąjį 2023 m. pusmetį aktyviai aptikome 98 proc. seksualinio vaikų išnaudojimo ir seksualinės prievartos prieš vaikus atvejų, apie kuriuos pranešta, ir ėmėmės dėl jų veiksmų – tai 4 % daugiau atvejų nei ankstesniu laikotarpiu.

** Atkreipkite dėmesį, kad kiekviename atvejyje, apie kurį pranešama NCMEC, gali būti keli turinio elementai. Bendras medijos elementų, pateiktų NCMEC, skaičius lygus bendram mūsų turinio, dėl kurio imtasi vykdymo užtikrinimo veiksmų, kiekiui.

Teroristinis ir smurtinis ekstremistinis turinys

Ataskaitos laikotarpiu (2023 m. sausio 1 d. – birželio 30 d.) pašalinome 18 paskyrų dėl mūsų politikos, pagal kurią draudžiamas teroristinis ir smurtinis ekstremistinis turinys, pažeidimo.

„Snap“ pašalina teroristinį ir smurtinį ekstremistinį turinį, apie kurį pranešama naudojantis keliais kanalais. Raginame naudotojus pranešti apie teroristinį ir smurtinį ekstremistinį turinį per programėlėje esantį pranešimo meniu, taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su teisėsaugos institucijomis, kad išspręstume teroristinį ir smurtinį ekstremistinį turinį, kuris gali pasirodyti „Snap“ platformoje.

Žalojimąsi ir savižudybes vaizduojantis turinys

Mums labai rūpi „Snapchat“ naudotojų psichikos sveikata bei gera savijauta, todėl tai lemia ir toliau lems mūsų sprendimus dėl kitokio platformos „Snapchat“ kūrimo. Kadangi teikiame platformą, skirtą bendrauti tarpusavyje tikriems draugams, manome, jog „Snapchat“ atlieka išskirtinį vaidmenį, nes suteikia draugams galimybę padėti vieni kitiems užklupus sunkumams.

Kai mūsų Pasitikėjimo ir saugos komanda atpažįsta nelaimės ištiktą „Snapchat“ narį, ji gali perduoti savęs žalojimo prevencijos ir pagalbos išteklius, o prireikus pranešti pagalbos tarnyboms. Ištekliai, kuriais dalijamės, pateikiami mūsų visuotiniame saugos išteklių sąraše ir viešai prieinami visiems „Snapchat“ naudotojams.

Skundai

Nuo šios ataskaitos parengimo pradedame teikti duomenis apie skundų, pateikiamų naudotojų, kurių paskyros buvo užrakintos dėl mūsų politikos pažeidimų, skaičių. Atkuriame tik tas paskyras, kurias mūsų moderatoriai įvertino kaip klaidingai užrakintas. Šiuo laikotarpiu ataskaitoje teikiame duomenis apie skundus, susijusius su turiniu apie narkotikus. Kitoje ataskaitoje ketiname pateikti daugiau duomenų, susijusių su skundais, pateikiamais dėl kitų mūsų politikos pažeidimų.

Skelbimų moderavimas

„Snap“ yra įsipareigojusi ryžtingai užtikrinti, kad visi skelbimai visiškai atitiktų mūsų platformos politikos nuostatas. Laikomės atsakingo ir pagarbaus požiūrio į reklamavimą, užtikrindami saugų ir malonų naudojimąsi platforma visiems mūsų naudotojams. Toliau pateikiame informaciją apie reklamos moderavimą. Atminkite, kad skelbimai platformoje „Snapchat“ gali būti pašalinti dėl įvairių priežasčių, nurodytų „Snap“ reklamavimo politikoje, įskaitant apgaulingą turinį, suaugusiesiems skirtą turinį, smurtinį ar trikdantį turinį, neapykantos kalbą ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą. Be to, nuo šiol galite rasti „Snapchat“ reklamos galeriją šios skaidrumo ataskaitos naršymo juostoje. 

Šalių apžvalga

Šiame skyriuje apžvelgiama, kaip užtikrinamas mūsų Bendruomenės gairių laikymasis atrinktuose geografiniuose regionuose. Mūsų gairės taikomos visam „Snapchat“ skelbiamam turiniui ir visiems „Snapchat“ naudotojams visame pasaulyje, neatsižvelgiant į jų buvimo vietą.

Informaciją apie atskiras šalis galima atsisiųsti pasinaudojant pridedamu CSV failu: