Our Transparency Report for the Second Half of 2023

April 26, 2024

Šiandien išleidžiame savo naujausią Skaidrumo ataskaitą, apimančią antrąjį 2023 m. pusmetį.

Mūsų misija – suteikti žmonėms galimybę išreikšti save, gyventi šia akimirka, pažinti pasaulį ir smagiai leisti laiką kartu – o mūsų bendruomenės saugumas ir gerovė yra labai svarbūs norint padėti „Snapchat“ naudotojams atlikti kiekvieną iš šių dalykų. Pusmetinės skaidrumo ataskaitos mums yra svarbi priemonė savo pačių atskaitomybei užtikrinti ir dalintis informacijai apie mūsų pastangas kovoti su taisykles pažeidžiančiu turiniu ir paskyromis mūsų platformoje.

Kaip mes darome kiekvienos skaidrumo ataskaitos atveju, stengiamės atlikti patobulinimų, kad ši ataskaita būtų naudingesnė mūsų bendruomenei ir pagrindinėms suinteresuotosioms šalims. Į šią ataskaitą įtraukėme keletą naujų duomenų, įskaitant:

Konsoliduota terorizmo ir CSEA metrika: Išplėtėme pagrindinę lentelę, įtraukdami ataskaitas ir vykdymo užtikrinimą apie terorizmą ir smurtinį ekstremizmą bei vaikų seksualinį išnaudojimą ir prievartą (CSEA). Ir toliau turėsime papildomą CSEA skiltį, kurioje aprašomos mūsų iniciatyvios ir reaktyvios pastangos, siekiant užtikrinti, kad turinys ir paskyros nebūtų pažeidžiamos, taip pat sprendimai, apie kuriuos pranešėme NCMEC.

Išplėstiniai skundai: Pateikėme daugiau informacijos apie apeliacijas, apibūdindami visas apeliacijas ir atkūrimus, jei jie susiję su mūsų politikos priežastimis. Be to, į Skaidrumo ataskaitos žodyną įtraukėme apeliacijų ir atkūrimo apibrėžimus.

Naujos ES reguliavimo įžvalgos: išplėtėme mūsų Europos sąjungos skyrių,Naujos ES reguliavimo įžvalgos: išplėtėme Europos Sąjungos skyrių, kuriame pateikiama daugiau įžvalgų apie Snap pastangas, susijusias su Europos skaitmeninių paslaugų įstatymu, ir papildomos informacijos, susijusios su CSEA nuskaitymo pastangomis. Mes ir toliau atnaujinsime savo skaidrumo ataskaitas atsižvelgdami į pasaulinius teisės aktus, jiems beatsirandant.

Esame įsipareigoję pelnyti ir išlaikyti mūsų bendruomenės bei suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą ir toliau stengsimės padėti apsaugoti platformą, pranešti apie pažangą ir prisiimti atsakomybę.

Atgal į naujienas