Mūsų pirmojo 2023 m. pusmečio skaidrumo ataskaita

2023 m. spalio 25 d.

Šiandien išleidžiame savo naujausią skaidrumo ataskaitą, apimančią pirmąjį 2023 m. pusmetį. 

Mūsų misija – įgalinti žmones save išreikšti, įsijausti į kiekvieną akimirką, mokytis apie pasaulį ir kartu smagiai leisti laiką. Siekiant padėti „Snapchat“ naudotojams drąsiai daryti kiekvieną iš šių dalykų labai svarbu užtikrinti mūsų bendruomenės saugą ir gerovę. Pusmetinės skaidrumo ataskaitos mums yra svarbi priemonė savo pačių atskaitomybei užtikrinti ir informacijai bei naujienoms skelbti apie mūsų pastangas kovoti su taisykles pažeidžiančiu turiniu ir paskyromis mūsų platformoje.

Kaip ir kiekvienos skaidrumo ataskaitos atveju, stengėmės atlikti patobulinimų, kad ši ataskaita būtų naudingesnė mūsų bendruomenei ir pagrindinėms suinteresuotosioms šalims. Į šią ataskaitą įtraukėme keletą naujų duomenų punktų, kai kurie iš jų yra konkrečiai susiję su Europos skaitmeninių paslaugų aktu, įskaitant:

Apeliacijos dėl paskyros

Įtraukėme informaciją apie mūsų pirminį apeliacijų dėl paskyrų išleidimą. Apeliacija dėl paskyros „Snapchat“ naudotojams, kurių prieiga prie paskyros buvo užblokuota, leidžia šią prieigą atgauti, jei moderatorių komanda nustato, kad priimant pirminį sprendimą buvo padaryta klaida. Šią sritį plėsime ir toliau į būsimas skaidrumo ataskaitas įtraukdami daugiau kategorijų apimančias apeliacijas.

Reklamos moderavimo veiksmai

Didiname savo reklamos moderavimo pastangų, skirtų turiniui Europos Sąjungoje, skaidrumą. Ne tik išleidome „Snapchat“ skelbimų galeriją (skirtą konkrečiai ES), bet ir pradedame teikti skelbimų išėmimo iš „Snapchat“ skaičius. Skaidrumo ataskaitoje nurodėme bendrą skaičių skelbimų, apie kuriuos buvo pranešta „Snapchat“, ir bendrą skaičių skelbimų, kuriuos pašalinome iš platformos dėl mūsų bendruomenės gairių pažeidimo.

Skaidrumas dėl Skaitmeninių paslaugų akto

Atnaujinome savo Europos Sąjungos puslapį, kuris pirmą kartą buvo įtrauktas šią vasarą siekiant laikytis mūsų įsipareigojimų pagal SPA – papildėme jį informacija ir įžvalgomis apie mūsų moderavimo praktiką ir ES aktualia informacija. Pavyzdžiui, pridėjome informaciją apie kalbas, kurias moka turinį peržiūrintys moderatoriai. Plačiau paaiškinome savo automatines turinio moderavimo priemones, turinio moderavimo saugiklius ir vidutinį mėnesinį aktyvių „Snapchat“ programėlės gavėjų skaičių ES ir kituose regionuose.

Paaiškinančios gairės ir žodynėlis

Pagrindinis mūsų siekis rengiant šias ataskaitas yra pateikti suinteresuotosioms šalims daug informacijos, todėl suprantame, kad skaidrumo ataskaitos gali būti labai ilgos. Kad būtų paprasčiau, ir toliau pridedame „Snap“ skaidrumo ataskaitų gaires ir išplėtėme žodynėlį – dabar jis apima daugiau informacijos ir paaiškinimų apie mūsų bendruomenės gaires. Ši informacija leidžia tėvams, globėjams, bendruomenės nariams ir kitoms suinteresuotosioms šalims geriau suprasti, kaip interpretuoti skaidrumo ataskaitas, įskaitant tai, ką reiškia kiekviena turinio kategorija, taip pat lengvai palyginti, kas atsirado naujo nuo ankstesnių ataskaitų. Jei žmonės norės įsigilinti labiau, nei aprašyta glaustoje ataskaitos santraukoje, jie gali greitai tą padaryti spustelėdami mygtuką ir gaudami daugiau informacijos.

Liekame ištikimi savo siekiui užsitarnauti ir išlaikyti mūsų bendruomenių ir suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Ir toliau dirbsime, kad padėtume užtikrinti savo bendruomenės saugumą, pranešinėsime apie savo padarytą pažangą ir prisiimsime atsakomybę.

Atgal į naujienas