Kormányzati kérelmek és Szellemi tulajdon eltávolítására vonatkozó kérelmek 

Kormányzati kérelmek és Szerzői joggal védet tartalom eltávolítási felszólításai (DMCA)

2023. január 1. - 2023. június 30.

A Snapchat biztonságosabbá tételére irányuló munkánk kritikus része, hogy együttműködjünk a bűnüldöző és kormányzati szervekkel, és eleget tegyünk az olyan jogos adatkéréseknek, melyek segítik a nyomozást. Emellett mi is igyekszünk proaktívan felfedezni bármilyen olyan tartalmat, mely közvetlen veszélyt jelenthet az életre vagy testi sérülést okozhat.

Míg a legtöbb tartalom a Snapchat-en alapértelmezés szerint törlődik, addig az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően igyekszünk a fiókadatok megőrzésére és átadására a kormányzati szerveknek. Miután megkaptuk és ellenőriztük egy jogi kérelem érvényességét a Snapchat fiók adataira vonatkozóan — ez fontos annak megerősítésére, hogy a kérelmet egy legitim bünüldöző vagy kormányzati szerv nyújtotta be, és nem egy rosszhiszemű személy —, választ adunk az alkalmazandó jognak és az adatvédelmi követelményeknek megfelelően.

Az alábbi diagramok részletezik, hogy milyen típusú kéréseket támogatunk a bűnüldöző és kormányzati szervek részéről, beleértve az idézéseket és felszólításokat, bírósági idézéseket és körözéseket, illetve a vészhelyzeti közzétételi kéréseket.

Emellett, a kérelmekből előállított adatok arányát a közzététel dátuma alapján számolják ki, a jelentési időszakon belül kapott kérelmek alapján. Ritka esetekben, amikor egy kérelem hiányosságokat tartalmaz - ami miatt a Snap nem állította elő az adatokat -, és a rendőrség később az átláthatósági jelentés közzétételét követően benyújt egy módosított, érvényes kérelmet, az utólagos adatelőállítás nem kerül rögzítésre sem az eredeti, sem a későbbi jelentési időszakokban.

Egyesült Államok Kormányzati információkérések

Felhasználói adatokra vonatkozó kérelmek az Egyesült Államok kormányzati entitásaitól.

Nemzetközi kormányzati információkérések

Felhasználói adatokra vonatkozó kérelmek az Egyesült Államokon kívüli kormányzati entitásoktól.

* A "Fiókazonosítók" tükrözik az azonosítók (pl. felhasználónév, e-mail cím és telefonszám) számát, melyek egyetlen fiókhoz tartoznak, amit a törvényi előírások alapján a hatóságok megjelölnek, amikor felhasználói adatokat kérnek. Néhány jogi folyamat több azonosítót is tartalmazhat. Néhány esetben több azonosító is azonosíthat egyetlen fiókot. Azokban az esetekben, amikor egy azonosító több kérelemben is meg van adva, mindegyik példányt beleveszik.

**A Brazíliához megjelenített „Egyéb információs kérések” ábrát frissítették egy korábbi véletlen hiba kijavítására.

Egyesült Államok Nemzetbiztonsági kérelmek

Felhasználói adatokra vonatkozó kérelmek az Egyesült Államok nemzetbiztonsági jogi eljárásának megfelelően. A következő magában foglalja a Nemzetbiztonsági leveleket (NSL-ek) és a Külföldi Hírszerszés (FISA) bírósági rendeleteit/direktíváit.

Kormányzati tartalom eltávolítási kérelmek

Ez a kategória mutatja azokat a kérelmeket, melyeket egy kormányzati entitás nyújtott be az olyan tartalom eltávolítására, mely amúgy hozzáférhető lenne a Szolgáltatási feltételeink vagy a Közösségi iránymutatásaink alapján.

Megjegyzés: Bár hivatalosan nem követjük nyomon, amikor egy irányelveinket megsértő tartalmat egy kormányzati entitás kérésére eltávolítunk, úgy véljük, hogy ez rendkívül ritka eset. Amikor úgy gondoljuk, hogy szükség van egy adott országban törvénytelennek minősülő, de amúgy az irányelveinket nem sértő tartalom korlátozására, akkor törekszünk arra, hogy ahol lehetséges, korlátozzuk a földrajzi hozzáférését, ahelyett, hogy globálisan eltávolítanánk azt.

További megjegyzésként, a csapataink már elkezdték a kormányzati eltávolítási folyamataink továbbfejlesztését, hogy nyomon kövessék azokat az információkat, amelyeket a Digitális szolgáltatásokról szóló törvény értelmében kötelesek vagyunk nyilvánosságra hozni. A jövőbeni jelentésekben újabb adatpontokat fogunk kiadni ebben a kategóriában.

Szerzői jogi jogsértés értesítései

Ez a kategória tartalmazza azokat az érvényes tartalom eltávolítási kérelmeket, melyek állítólag szerzői jogot sértenek.