Átláthatósági jelentés
2023. január 1. - 2023. június 30.

Kiadva:

2023. október 25.

Frissítve:

2023. december 13.

Hogy betekintést nyújtsunk a Snap biztonsági erőfeszítéseibe és a platformunkon jelentett tartalmak természetébe és mennyiségébe, évente kétszer átláthatósági jelentést teszünk közzé. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy folyamatosan még teljesebbé és informatívabbá tegyük ezeket a jelentéseket a fő érdekeltek számára, akik komolyan foglalkoznak a tartalommoderációnkkal és a jogérvényesítési gyakorlatainkkal, valamint a közösségünk jólétével. 

Ez az Átláthatósági jelentés 2023 első felére vonatkozik (január 1. - június 30.). Ahogyan a korábbi jelentéseinkben is, megosztjuk az adatokat a beérkezett és kezelt alkalmazáson belüli tartalom és a fiókszintű jelentések globális számáról a szabálysértések meghatározott kategóriáiban, és hogy milyen módon reagáltunk a bűnüldözési és kormányzati szervektől érkező megkeresésekre; és az általunk végrehajtott műveletekről, országonkénti bontásban.

Az átláthatósági jelentéseink folyamatos jobbá tétele iránti elköteződésünk jeleként ebben a kiadásban néhány új elemet is bejelentünk. További adatpontokat adtunk hozzá a hirdetési gyakorlatainkkal és moderációnkkal, valamint a tartalommal és a fiók fellebbezésekkel kapcsolatban. Az EU Digitális szolgáltatásokról szóló törvényhez igazodva, új kontextuális információkat is hozzáadtunk az EU tagállamaiban végzett tevékenységeinkről, mint például a tartalommoderátorok száma és a havi aktív felhasználók (MAU) a régióban. Sok hasonló információ található a jelentésben és az Átláthatósági Központunk dedikált Európai Uniós oldalán.

Végül pedig, a Közösségi iránymutatásainkról szóló magyarázatok linkjeivel frissítettük a Glosszáriumunkat, melyek további kontextust biztosítanak a platformunk irányelveihez és a működtetési erőfeszítéseinkhez. 

Ha bővebb információkat szeretnél a káros online tartalmak elleni küzdelem irányelveinkről és a jelentéstételi gyakorlatunk folyamatos fejlesztésének terveiről, akkor kérjük, olvasd el a legfrissebb Biztonság és Behatás blogunkat erről az Átláthatósági jelentésről. 

Ha bővebb forrásokat szeretnél a Snapchat biztonságáról és adatvédelméről, akkor tekintsd meg az Átláthatósági jelentésről fület ennek az oldalnak az alján..

Kérjük, vedd figyelembe, hogy ennek az Átláthatósági jelentésnek a legfrissebb verzióját az amerikai angol nyelvi változatban találod meg.

Tartalom- és fiók jogsértések áttekintése

2023. január 1. és 2023. június 30. között a Snap globálisan 6216118 tartalom ellen intézkedett, melyek megsértették az irányelveinket.

A jelentéstételi időszak alatt 0,02 százalékos Szabályszegő megtekintési arányt (VVR) tapasztaltunk, ami azt jelenti, hogy a Snapchat-en minden 10000 Snap és Történet megtekintésből 2 tartalmazott olyan tartalmat, mely sérti az iránymutatásainkat.

*A téves információkkal szembeni helyes és folyamatos fellépés egy dinamikus folyamat, mely naprakész kontextust és gondosságot igényel.  Ahogy törekszünk arra, hogy folyamatosan javítsuk az ügynökeink fellépésének pontosságát ebben a kategóriában, úgy döntöttünk, hogy 2022. első féléve óta az "Eljárás alatt álló tartalom" és a "Eljárás alatt álló egyedi fiókok" kategóriákban becsült adatokat közlünk, amelyek egy statisztikailag szignifikáns részének szigorú minőség ellenőrzési áttekintése alapján készülnek a téves információkra vonatkozó intézkedésekről. Konrétabban szólva, vesszük egy statisztikailag jelentős részét a hamis információkkal kapcsolatos intézkedéseknek minden országra vonatkozóan, és a minőségbiztosítással ellenőrizzük a végrehajtási döntéseket. Ezután a minőségellenőrzött intézkedéseket használjuk fel az érvényesítési arányok származtatására, 95%-os konfidencia intervallunmmal (+/- 5%-os hibaszázalékkal), melyeket azoknál a hamis információk ellen hozott intézkedéseknél használunk fel, melyeket az Átláthatósági jelentésben használtunk. 

Tartalom- és fiók jogsértések elemzése

Az általános jelentéstételi és végrehajtási arányaink nagyjából hasonlóak maradtak az előző hat hónaphoz képest, néhány kivétellel a kulcsfontosságú kategóriákban. Nagyjából 3%-os csökkenést láthattunk a teljes tartalom- és fiókjelentéseket, illetve végrehajtásokat tekintve ebben a ciklusban.

A leginkább figyelemre méltó ingadozással rendelkező kategóriák a Zaklatás és bántalmazás, a Spam, a Fegyverek és a Hamis információk voltak. A Zaklatás és bántalmazás esetében körülbelül 56%-kal nőtt a bejelentések száma, és ezt követően mintegy 39%-kal nőtt a tartalommal és az egyedi fiókokkal kapcsolatos intézkedések száma. Az intézkedések növelése együtt járt egy mintegy 46%-os csökkenéssel az ügyintézési idő tekintetében, amely kiemeli a csapatunk operatív hatékonyságának javulását az ilyen szabálysértő tartalmak elleni fellépés során. Hasonlóképpen, körülbelül 65%-os növekedést tapasztaltunk a Spam kategóriában bejelentett összes eset számában, körülbelül 110%-os növekedést a tartalmi intézkedések terén, és körülbelül 80%-os növekedést az egyedi fiókokkal kapcsolatos intézkedések terén, míg a csapataink mintegy 80%-kal csökkentették az ügyintézési időt. A Fegyverek kategóriánk terén nagyjából 13%-os csökkenést tapasztaltunk a bejelentett esetek számában, és mintegy 51%-os csökkenést a tartalmi intézkedéseknél, illetve mintegy 53%-os csökkenést az egyedi fiókokkal kapcsolatos intézkedések terén. Végül pedig, a Hamis információk kategóriánk esetében mintegy 14%-os csökkenést láthattunk a bejelentett esetek számában, de egy mintegy 78%-os csökkenést a tartalmi intézkedések terén, illetve mintegy 74%-os csökkenést az egyedi fiókokkal kapcsolatos intézkedések esetében. Ez a folyamatosan alkalmazott Minőségbiztosítási (QA) folyamatoknak és erőforrásoknak tulajdonítható, melyeket a hamis információkról szóló jelentésekre alkalmaztunk, így biztosítva, hogy a moderációs csapataink pontosan azonosítsák és intézkedjenek a platformon található hamis információk ellen.

Összességében véve, míg alapvetően hasonló számokat láthattunk, mint a legutóbbi időszakban, úgy hisszük, hogy fontos azon eszközök fejlesztésének folytatása, melyeket a közösségünk aktívan és akkurátusan használ a lehetséges szabálysértések jelentésére, amint azok feltűnnek a platformon.

A gyermekek szexuális kizsákmányolása és zaklatása elleni küzdelem

A közösségünk bármely tagjának, különösen a kiskorúaknak a szexuális kizsákmányolása illegális, visszataszító és tilos a Közösségi iránymutatásainknak megfelelően. A gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a visszaéléseket ábrázoló képeknek (CSEAI) a megelőzése, észlelése és felszámolása a platformunkon kiemelt prioritást jelent a Snap számára, és folyamatosan fejlesztjük a képességeinket az ilyen és más bűncselekmények elleni küzdelemre.

Aktív technológia észlelő eszközöket használunk a gyermekek szexuális bántalmazásáról szóló, már ismert képek és videók azonosítására, mint például a PhotoDNA robusztos hash-egyeztetését és a Google Child Sexual Abuse Imagery (CSAI) Match eszközét, és a törvényeknek megfelelően jelentjük azokat az Egyesült Államok Elveszett és Kizsákmányolt Gyermekek Nemzeti Központjának (NCMEC). AZ NCMEC ezt követően szükség szerint összehangolja a belföldi vagy nemzetközi bűnüldözési erőfeszítéseket.

2023 első felében mi magunk észleltük a jelentett gyermekek szexuális kizsákmányolásával és bántalmazásával kapcsolatos jogsértések 98 százalékát, majd jelentettük ezeket — ez 4%-os növekedést jelent az előző időszakhoz képest.

**Megjegyzés: minden egyes benyújtás az NCMEC-hez több tartalomból is állhat. Az NCMEC részére benyújtott egyedi médiatartalmak száma megegyezik az intézkedés alá vont tartalmaink számával.

Terrorista és szélsőségesen erőszakos tartalmak

A jelentéstételi időszak alatt, 2023. január 1. és 2023. június 30. között 18 fiókot töröltünk a terrorista és szélsőségesen erőszakos tartalom tilalmára vonatkozó irányelvünk megsértése miatt.

A Snap-nél eltávolítjuk azokat a terrorista és szélsőségesen erőszakos tartalmakat, melyeket több csatornán keresztül jelentettek. Arra ösztönözzük a felhasználókat, hogy az alkalmazásban található jelentési menü segítségével jelentsék be a terrorista és szélsőségesen erőszakos tartalmakat, és szorosan együttműködünk a bűnüldözéssel az olyan terrorista és szélsőségesen erőszakos tartalom azonosításában, melyek megjelenhetnek a Snap-en.

Önkárosító és öngyilkos tartalom

Komolyan törődünk a Snapchat felhasználók mentális egészségével és jólétével, amit figyelembe vettünk – és folyamatosan figyelembe is veszünk –, hogy a Snapchat-et másképp építsük fel. Mint egy olyan platform, melyet a valódi barátok közötti kommunikációra terveztek, úgy hisszük, hogy a Snapchat egyedi szerepet jászhat a barátok felhatalmazásában egymás segítésére a nehéz időkben.

Amikor a Bizalom és biztonság csapatunk felismeri, hogy egy Snapchat felhasználó bajban van, az önkárosítás megelőzését támogató erőforrásokat továbbíthatnak, és szükség esetén értesíthetik a vészhelyzetben beavatkozó egységeket. Az általunk megosztott erőforrások megtalálhatók a biztonsági erőforrások globális listáján, és ezek nyilvánosan elérhetők minden Snapchat felhasználó számára.

Fellebbezések

Ettől a jelentéstől kezdve jelentést teszünk azon felhasználók fellebbezéseinek számáról, akiknek a fiókja zárolásra került az irányelveink megsértése miatt. Csak azokat a fiókokat állítjuk vissza, amelyek a moderátoraink döntése alapján alaptalanul lettek zárolva. Ebben az időszakban jelentést teszünk közzé a drogokkal kapcsolatos tartalmakhoz kötődő fellebbezésekről.  A következő jelentésünkben várakozással tekintünk előre, hogy még több adatot közölhessünk az olyan fellebbezésekkel kapcsolatban, melyek másféle módon sértették meg az iránymutatásainkat.

Hirdetések moderálása

A Snap elkötelezett annak biztosításában, hogy minden hirdetés teljesen megfeleljen a platform iránymutatásainknak. Hiszünk egy felelősségteljes és tiszteletteljes megközelítésben a hirdetések során, létrehozva egy biztonságos és élvezhető élményt a felhasználóink számára. Az alábbiakban betekintést adunk a hirdetési moderációnkba. Vedd figyelembe, hogy a Snapchat-en található hirdetések számos ok miatt eltávolításra kerülhetnek, ahogy az feltüntetésre került a Snap Hirdetési Iránymutatásaiban, ide értve a megtévesztő tartalmat, a felnőtt tartalmat, a erőszakos vagy zavaró tartalmat, a gyűlöletbeszédet és a szellemi tulajdonjogok megsértését. Emellett, most már megtalálhatod a Snapchat Hirdetési gallériáját ennek az átláthatósági jelentésnek a navigációs mezőjében. 

Ország áttekintés

Ez a szakasz áttekintést nyújt a Közösségi iránymutatások érvényesítéséről egy sor földrajzi régió mintájában. Az Iránymutatásaink a Snapchat-en található összes tartalomra vonatkoznak —és az összes Snapchat felhasználóra— szerte a világon, függetlenül a lakhelyétől.

Az egyes országokra vonatkozó információk letölthetők a csatolt CSV fájlon keresztül: