Modhnóireacht, Forfheidhmiú agus Achomhairc Snapchat

Sraithe Mínithe maidir le Treoirlínte Phobail

Nuashonraíodh: Lúnasa 2023

Thar Snapchat, táimid tiomanta do shábháilteacht a chur chun cinn agus fas is atá meas againn ar leasanna príobháideachais ár bpobal. Glacaimid cur chuige cothromaithe, riosca-bhunaithe chun díobhálacha a chomhrac — cleachtais mhodhnóireachta trédhearcacha ábhar a chomhcheangal, forfheidhmiú comhsheasmhach agus cothrom agus cumarsáid shoiléir chun muid féin a bheith cuntasach as ár bpolasaithe a chur i bhfeidhm go cothrom.


Modhnóireacht Ábhair


Dhearamar Snapchat le sábháilteacht san áireamh agus tá an dearadh seo ríthábhachtach chun cuidiú le scaipeadh ábhair díobhálach a chosc. Ní thairgeann Snapchat fotha nuachta oscailte ina mbíonn deis ag foilsitheoirí nó daoine aonair nach bhfuil grinnfhiosrúchán déanta orthu fuath, faisnéis mhícheart nó ábhar foréigneach a chraoladh. 

Chomh maith leis na cosaintí dearaidh seo, úsáidimid meascán d’uirlisí uathoibrithe agus athbhreithniú daonna chun ár ndromchlaí ábhar poiblí a mhaolú (amhail Spotsolas, Scéalta Poiblí agus Maps)––lena n-áirítear uirlisí meaisínfhoghlama agus foirne tiomnaithe de dhaoine fíor––chun athbhreithniú a dhéanamh ar ábhar a d’fhéadfadh a bheith míchuí i bpoist phoiblí. 

Ar Spotsolas, mar shampla, áit ar féidir le cruthaitheoirí físeáin chruthaitheacha agus siamsúla a chur isteach le comhroinnt leis an bpobal Snapchat níos leithne, déantar athbhreithniú uathoibríoch ar an ábhar go léir ar dtús trí hintleacht shaorga sula bhfaighidh siad aon dáileadh. Chomh luath agus a fhaigheann píosa ábhair níos mó lucht féachana, déanann modhnóirí daonna athbhreithniú air sula gceadaítear dó teacht ar lucht spéise mór. Laghdaíonn an cur chuige srathaithe seo chun ábhar a mhaolú ar Spotsolas an baol go scaipfear faisnéis mhícheart, fuathchaint nó ábhar eile a d’fhéadfadh a bheith díobhálach, chomh maith le heispéireas spraíúil, dearfach agus sábháilte a chur chun cinn do gach duine. 

Ar an gcaoi chéanna, tá ábhar eagarthóireachta atá táirgthe ag cuideachtaí meán, mar Scéalta Foilsitheora nó Seónna, faoi réir tacar treoirlínte maidir le hábhar—a chuireann cosc ar scaipeadh faisnéise mícheart, fuathchaint, teoiricí comhcheilg, foréigean agus go leor catagóirí eile d'ábhar díobhálach, ag coinneáil na gcomhpháirtithe seo le caighdeáin ardaithe maidir le sábháilteacht agus ionracas. Ina theannta sin, bainimid úsáid as teicneolaíocht braite díobhála réamhghníomhach ar dhromchlaí poiblí nó ard-infheictheachta eile––ar nós Scéalta––chun cabhrú le hábhar díobhálach a aithint, agus úsáidimid scagadh eochairfhocail chun cuidiú le cosc a chur ar ábhar díobhálach (amhail cuntais a dhéanann iarracht drugaí aindleathacha a fhógairt nó ábhar mídhleathach eile) ó fhilleadh i dtorthaí cuardaigh.  

Thar ár ndromchlaí táirgí go léir, is féidir le húsáideoirí cuntais agus ábhar a thuairisciú maidir le sáruithe féideartha ar ár dTreoirlínte Phobail. Déanaimid éasca é do Snapchatters tuairisc atá faoi rún a chur isteach go díreach chuig ár bhfoireann Iontaobhais agus Sábháilteachta, atá oilte chun an tuairisc a mheas; gníomh cuí a dhéanamh de réir ár bpolasaithe; agus fógra a thabhairt don pháirtí tuairiscithe faoin toradh––go hiondúil laistigh de roinnt uaireanta. Le haghaidh tuilleadh faisnéise maidir le hábhar nó iompar díobhálach a thuairisciú, tabhair cuairt ar an acmhainn seo ar ár Suíomh Tacaíochta. Is féidir leat tuilleadh faisnéise a fháil maidir le hiarrachtaí chun ábhar díobhálach a shainaithint agus a bhaint agus folláine agus sábháilteacht a chur chun cinn ar Snapchat, anseo.Forfheidhmiú Ábhair @ Snap

Tá sé tábhachtach dúinn ag Snap go gcuireann ár bpolasaithe forfheidhmiú comhsheasmhach agus cothrom chun cinn. Mar gheall ar seo, breithnímid ar mheascán d’fhachtóirí chun na pionóis iomchuí i leith sáruithe ar Threoirlínte an Phobail a chinneadh. Is é an ceann is tábhachtaí de na fachtóirí seo ná déine na díobhála agus aon stair ábhartha a rinne an Snapchatter de sháruithe roimhe seo.

Cuirimid cur chuige atá bunaithe ar riosca i bhfeidhm chun idirdhealú a dhéanamh idir na díobhálacha is déine ó chineálacha eile sáruithe a d’fhéadfadh nach n-ardóidh an leibhéal céanna tromchúisí. Chun faisnéis a fháil faoinár bhforghníomhú ar mhórdhíobháil agus na cineálacha sáruithe a thagann faoin gcatagóir sin, tá an acmhainn seo forbartha againn.

Déanfar cuntais a chinnimid a úsáid go príomha chun ár dTreoirlínte Phobail a shárú nó chun mórdhíobháil a dhéanamh a dhíchumasú láithreach. I measc na samplaí tá cuntais a bhaineann le bulaíocht nó ciapadh tromchúiseach, pearsanú, calaois, cur chun cinn gníomhaíocht antoisceach nó sceimhlitheoireachta nó úsáid Snap ar bhealach eile chun gabháil do ghníomhaíocht mhídhleathach.

I gcás sáruithe eile ar ár dTreoirlínte Phobail, cuireann Snap próiseas forfheidhmithe trí pháirt i bhfeidhm de ghnáth:

  • An chéad chéim: baintear an ábhar sáraithe.

  • An dara céim: faigheann an Snapchatter fógra, ag cur in iúl gur sháraigh siad ár dTreoirlínte Phobail, gur baineadh a n-ábhar agus go mbeidh gníomhartha forfheidhmithe breise mar thoradh ar sháruithe arís agus arís eile, lena n-áirítear a gcuntas a bheith díchumasaithe.

  • An tríú céim: taifeadann ár bhfoireann stailc i gcoinne chuntas an Snapchatter.

Cruthaíonn stailc taifead de sháruithe ar Snapchatter ar leith. Cuirtear fógra chuig an Snapchatter ag gabháil le gach stailc; má fhabhraíonn Snapchatter an iomarca stailceanna thar thréimhse sainithe ama, déanfar a chuntas a dhíchumasú.

Cinntíonn an córas stailce seo go gcuireann Snap a chuid polasaithe i bhfeidhm go comhsheasmhach agus ar bhealach a thugann rabhadh agus oideachas d’úsáideoirí a sháraíonn ár dTreoirlínte Phobail. Is é príomhsprioc ár bpolasaithe a chinntiú gur féidir le gach duine taitneamh a bhaint as Snapchat a úsáid ar bhealaí a léiríonn ár luachanna agus ár misean; tá an creat forfheidhmithe seo forbartha againn chun tacú leis an sprioc sin ar scála.  


Próisis Fógraí agus Achomharc

Chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag Snapchatters ar cén fáth a ndearnadh gníomh i gcoinne a gcuntas agus chun deis a chur ar fáil chun an toradh forfheidhmithe a dhíospóid go bríoch, tá próisis Fógraí agus Achomharc bunaithe againn a chosnaíonn leasanna ár bpobal agus ag an am céanna cearta Snapchatters a chosaint.

Chun tuiscint níos fearr a fháil ar an bhfáth ar glacadh gníomh forfheidhmithe, tabhair faoi deara go gcuirimid ár dTreoirlínte Phobail agus ár dTéarmaí Seirbhíse i bhfeidhm nuair a dhéanaimid athbhreithniú ar cibé acu ar cheart nó nár cheart pionóis a fhorghníomhú i gcoinne cuntais agus go gcuirfimid ár dTreoirlínte Phobail, ár dTéarmaí Seirbhíse agus ár dTreoirlínte Ábhair maidir le Incháilitheacht Molta i bhfeidhm chun Snaps a phostáiltear chuig Faigh Amach agus Spotsolas a mhodhnú.

Chun faisnéis maidir le conas a n-oibríonn ár bpróisis achomharc, tá ailt tacaíochta forbartha againn maidir le achomhairc cuntais agus achomhairc ábhair.

Nuair a dheonaíonn Snapchat achomharc faoi ghlas cuntais, déanfar rochtain ar chuntas Snapchatter a aischur. Cibé an n-éiríonn leis an achomharc nó nach n-éireoidh, cuirfimid ár gcinneadh in iúl don pháirtí achomharcach go pras.