Maidir le Tuairisciú Trédhearcachta
1 Eanáir 2023 - 30 Meitheamh 2023

Ar fud na dTuairisc Trédhearcachta seo, leagaimid béim ar chonas a gcuirimid sábháilteacht agus príobháideacht i bhfeidhm ar fud ár n-ardán. Seachas ár sonraí a thuairisciú, soláthraímid comhthéacs agus léargas breise anseo ar ár bprionsabail, polasaithe agus cleachtais sábháilteachta, chomh maith le naisc chuig acmhainní éagsúla sábháilteachta agus príobháideachais.

Stair Tuairiscithe Trédhearcachta Snap

Ó 2015 i leith, tá Tuairiscí Trédhearcachta curtha le chéile againn a thugann léargas tábhachtach ar mhéid agus ar nádúr na n-iarratas rialtais ar fhaisnéis chuntas Snapchatters agus ar fhógraí dlíthiúla eile.

Ó Shamháin 2015, tá sé mar pholasaí againn fógra a thabhairt do Snapchatters nuair a fhaighimid próiseas dlíthiúil ag lorg a gcuid faisnéise cuntais, le heisceachtaí do chásanna ina bhfuil cosc dlíthiúil orainn é sin a dhéanamh nó nuair a chreidimid go bhfuil cúinsí eisceachtúla ann (amhail dúshaothrú gnéasach páistí nó baol báis nó mórghortaithe coirp atá ar tí tarlú).

In 2020, chuireamar feabhas ar ár dTuairisc Trédhearcachta chun léargais a chur ar fáil ar mhéid agus ar nádúr na gcuntas a thuairiscítear ar Snapchat mar gheall ar sháruithe ar ár dTéarmaí Seirbhíse nó ár dTreoirlínte Pobail. Chomh maith leis sin, chuireamar miondealuithe ar leibhéal na tíre san áireamh, atá ar fáil do gach tír i CSV in-íoslódáilte. In 2021, leathnaíomar ár gcatagóirí chun faisnéis bhréagach, fógraí trádmharcanna agus Ráta Amhairc Sáraitheach a chur san áireamh.

Táimid i mbun tuilleadh feabhais a chur ar ár dTuairisc Trédhearcachta, ag teacht le riachtanais an Achta um Sheirbhísí Digiteacha. Comhlánóidh an fhaisnéis seo an fhaisnéis tá curtha ar fáil againn cheana féin inár dTuairisc Trédhearcachta don H1 2023 agus ar ár Leathanach Trédhearcachta AE.

Acmhainní Sábháilteachta agus Príobháideachais Bhreise

Tá Snap tiomanta d'éiceachóras sábháilteachta a fhorbairt laistigh dár n-ardán. Seo roinnt acmhainní bhreise a mhíníonn agus a threoraíonn ár bpolasaithe, ár ngníomhartha agus ár ndearcthaí ar shábháilteacht agus ar thrédhearcacht.  

Treoir Mínithe na Tuairisce Trédhearcachta Snap

Áirítear i dtuairiscí trédhearcachta go leor faisnéise a d'fhéadfadh a bheith dúshlánach uaireanta do thuismitheoirí, do chúramóirí agus do pháirtithe leasmhara eile a bhfuil an-suim acu i sábháilteacht ár bpobail a thuiscint go hiomlán. Tá an treoir mínithe seo deartha chun cabhrú leat ár dtuairisc is déanaí a thuiscint níos fearr agus chun cabhrú leat go héasca a chur i gcomparáid lena bhfuil nua an bhliain seo.

Lárionad Sábháilteachta

Is ardán é Snapchat do dhéagóirí atá 13 bliana d’aois agus níos sine agus ba mhaith linn cabhrú le húsáideoirí agus lena dtuismitheoirí araon a thuiscint conas ár n-aip a úsáid go sábháilte agus na cosaintí ríthábhachtacha ar cheart dóibh a bheith feasach orthu. Cuimsíonn ár Mol Sábháilteachta léargais ar ár bpolasaithe sábháilteachta, liosta acmhainní sábháilteachta, treoir maidir le himní a thuairisciú ar Snapchat agus acmhainní do thuismitheoirí agus cúramóirí. Ina theannta sin, cuireann sé faisnéis faoin Lárionad Teaghlaigh Snapchat, ár gcóras rialuithe tuismitheoirí, san áireamh. 

Treoirlínte Phobail

Tá ár dTreoirlínte Phobail mar bhonn dár bprionsabail sábháilteachta agus tá siad ceaptha chun úsáideoirí a chur ar an eolas faoi úsáid fhreagrach Snapchat. Déanaimid ár dTreoirlínte a mheasúnú go rialta mar bhealach amháin chun oibriú go gníomhach chun cabhrú le Snapchat a choinneáil slán.

Tuairiscithe In-aipe

Cé go n-oibríonn foirne sábháilteachta agus ard-IS 24/7 chun cabhrú le Snapchat a choinneáil sábháilte, táimid ag brath ar ár n-úsáideoirí freisin chun imní a thuairisciú. Chun é sin a dhéanamh, cuirimid uirlisí in-aipe agus ar líne ar fáil chun ábhar agus daoine aonair a sháraíonn ár bpolasaithe a thuairisciú.  

Lárionad Teaghlaigh

Is é Lárionad Teaghlaigh ár n-uirlis rialaithe tuismitheora in-aipe, a chabhraíonn le tuismitheoirí níos mó léargais a fháil ar cé leis a bhfuil a ndéagóirí ina gcairde ar Snapchat agus cé leis a raibh siad i mbun cumarsáide, gan aon chuid de bhunábhar na gcomhráite sin a nochtadh.

Treoir do Thuismitheoirí

Tá an treoir seo i gceist chun cabhrú le tuismitheoirí agus cúramóirí tuiscint a fháil ar conas a oibríonn Snapchat, na príomhchosaintí a chuirimid ar fáil do dhéagóirí, conas ár rialuithe tuismitheoirí a úsáid agus chun ceisteanna coitianta a fhreagairt.

anseo duit

Tá folláine agus sábháilteacht ár n-úsáideoirí ríthábhachtach dúinn ag Snap. Chun acmhainní tarraingteacha agus ard-dteagmhála a chur ar fáil dár n-úsáideoirí, tá uirlisí in-aipe forbartha againn mar anseo duit, a chuireann tacaíocht réamhghníomhach in-aipe ar fáil do Snapchatters a d’fhéadfadh a bheith ag fulaingt ó ghéarchéim mheabhairshláinte nó mhothúchánach. 

Lárionadh Príobháideachais

Ag Snap, tugaimid tosaíocht do do phríobháideachas. Déanaimid iarracht d'iontaobhas a thuilleamh gach uair a úsáideann tú Snapchat nó aon cheann dár dtáirgí—is é sin an fáth a gcaithimid le do chuid faisnéise ar bhealach difriúil ná an chuid is mó de na cuideachtaí teicneolaíochta eile. Cé go bhfuil ár gcuid táirgí ag athrú i gcónaí, níl aon athrú ar ár bprionsabail phríobháideachais agus ar ár dtiomantas láidir do phríobháideachas an úsáideora.

Treoir Forfheidhmithe Dlí

Soláthraíonn an treoir seo faisnéis d’oifigigh forfheidhmithe dlí atá ag lorg taifid cuntais Snapchat (i.e., sonraí úsáideoirí Snapchat) ó Snap.

Blag Sábháilteachta agus Tionchair

Agus é seolta i mí Aibreáin 2021, tá sé mar aidhm ag ár mblag feidhmiú mar acmhainn chabhrach don iliomad geallsealbhóirí agus ionadaithe a bhfuil suim acu sa chaoi a n-oibrímid chun tacú le sábháilteacht, príobháideacht agus folláine ár bpobal Snapchat.