Zpráva o transparentnosti
1. července 2023 – 31. prosince 2023

Vydáno:

25. dubna 2024

Aktualizováno:

25. dubna 2024

Zprávy o transparentnosti zveřejňujeme dvakrát ročně. Jejich účelem je informovat o úsilí společnosti Snap Inc. v oblasti zajištění bezpečnosti na naší platformě a ukázat povahu a množství nahlášeného obsahu. Dlouhodobě usilujeme o to, aby tyto zprávy byly vyčerpávající, obsahovaly všechno podstatné o bezpečnosti a fungování naší komunity a byly užitečné pro všechny zainteresované, kterým záleží na našem moderování obsahu a zajištění zákonných postupů. 

Tato zpráva o transparentnosti se týká druhé poloviny roku 2023 (1. července až 31. prosince). Stejně jako v našich předchozích zprávách v ní zveřejňujeme údaje o celkovém počtu případů nahlášení obsahu a účtů v aplikaci, které jsme řešili v jednotlivých kategoriích porušení zásad, i o tom, jak jsme reagovali na žádosti orgánů činných v trestním řízení a dalších úřadů, a dále o našich krocích k prosazení zásad rozdělených dle jednotlivých zemí.

V rámci naší dlouhodobé snahy o poskytování kvalitnějších informací o transparentnosti zavádíme v této zprávě několik novinek.

Hlavní přehledovou tabulku jsme rozšířili o hlášení a zásahy proti obsahu a účtům spojeným s terorismem a násilným extremismem a také se sexuálním vykořisťováním a zneužíváním dětí (CSEA). V předchozích zprávách jsme zdůrazňovali počty smazaných účtů spojených s těmito porušeními pravidel v rámci samostatných částí zpráv. Náš proaktivní a reaktivní přístup proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí budeme v samostatné části vykazovat i nadále, a to včetně hlášení k centru NCMEC.

Zároveň ale uvádíme více informací ohledně odvolání, včetně údajů o celkovém počtu odvolání a obnovení účtů dle zásahů v souladu s pokyny pro komunitu.

Rozšířili jsme také naši část věnovanou Evropské unii, kde uvádíme více podrobností ohledně aktivit společnosti Snap Inc. v EU. Konkrétně zveřejňujeme naši nejnovější zprávu o transparentnosti dle DSA a dalších metrik spojených s naším průzkumem médii v souvislosti se sexuálním vykořisťováním a zneužíváním dětí.

Další informace o našich zásadách boje proti internetovým hrozbám a plánech na rozvoj našich postupů nahlašování najdete v našem nedávném blogu o bezpečnosti a dopadech této zprávy o transparentnosti. Podrobnosti o prostředcích k zajištění bezpečnosti a ochrany soukromí na Snapchatu pak najdete na kartě O podávání zpráv o transparentnosti v dolní části stránky.

Upozorňujeme, že aktuální verze této Zprávy o transparentnosti je k dispozici en-US lokalizaci.

Souhrn porušení pravidel pro obsah a účty

Od 1. července do 31. prosince 2023 zasáhla společnost Snap Inc. proti 5 376 714 položek obsahu z celého světa, které jí byly nahlášeny a porušovaly naše pokyny pro komunitu.

Za období, které je předmětem této zprávy, jsme zaznamenali míru porušení pravidel (MPP) v hodnotě 0,01 procenta, což znamená, že obsah 1 z každých 10 000 snapů a příběhů zobrazených na Snapchatu porušoval naše zásady. Mediánová doba zásahu proti nahlášenému obsahu byla přibližně 10 minut.

Analýza porušení pravidel pro obsah a účty

Celkový počet nahlášených a řešených případů je přibližně stejný jako v předchozích šesti měsících. V aktuálním období jsme zaznamenali asi 10% nárůst celkového počtu nahlášení obsahu a účtů.

Právě v této době vypukl i konflikt mezi Izraelem a Hamásem, v jehož důsledku jsme zaznamenali častější výskyt škodlivého obsahu. Celkový počet hlášení souvisejících s projevy nenávisti se zvýšil asi o 61 %, zatímco celkový počet zásahů v případech projevů nenávisti vzrostl o přibližně 97 % a počet zásahů proti jedinečným účtům narostl o asi 124 %. Narostl i počet hlášení souvisejících s terorismem a násilným extremismem a počet příslušných zásahů, ačkoli v celkových číslech se jedná o <0,1 % počtu zásahů souvisejících s obsahem na naší platformě. Konfliktů po světě je stále víc, a naše týmy pro důvěru a bezpečnost proto zůstávají v pohotovosti, aby byl Snapchat nadále bezpečný. Naši zprávu o transparentnosti jsme rozšířili o informace z celého světa i jednotlivých zemí. V obou kategoriích tak nově zahrnuje informace o celkovém počtu hlášení a zásahů souvisejících s obsahem i jedinečnými účty ve smyslu porušení našich zásad pro boj s terorismem a násilným extremismem.

Boj proti sexuálnímu vykořisťování a zneužívání dětí

Sexuální vykořisťování jakéhokoli člena naší komunity, zejména nezletilého, je protiprávní, ohavné a zakázané našimi Pokyny pro komunitu. Předcházení, odhalování a vymýcení sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí (CSEA) na naší platformě je nejvyšší prioritou společnosti Snap Inc. Proto neustále rozvíjíme svoje schopnosti boje proti těmto i dalším trestným činům.

Používáme nástroje pro aktivní detekci technologie, například robustní porovnávání hashů PhotoDNA a porovnání obrazových materiálů se sexuálním zneužíváním dětí (CSAI) společnosti Google k identifikací známých protiprávních snímků a videí se sexuálním zneužíváním dětí a případně je nahlásit Národnímu centru USA pro pohřešované nebo vykořisťované děti (NCMEC), jak to požaduje zákon. Centrum NCMEC pak podle potřeby spolupracuje s domácími nebo mezinárodními orgány činnými v trestním řízení.

Ve druhé polovině roku 2023 jsme proaktivně odhalili 59 % z celkového počtu nahlášených případů sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí a zakročili jsme v nich. Jedná se o 39% pokles oproti předchozímu období, ke kterému došlo v důsledku vylepšení možností nahlašování obsahu snapchattery, což zvyšuje viditelnost potenciálního sexuálního vykořisťování a zneužívání dětí na Snapchatu.

*Připomínáme, že každé podání na centrum NCMEC může obsahovat více položek obsahu. Celkový počet jednotlivých mediálních souborů odeslaných centru NCMEC odpovídá celkovému objemu řešeného obsahu. Z tohoto počtu jsme vyřadili stažená podání na centrum NCMEC.

Obsah se sebepoškozováním a sebevraždou

Záleží nám na duševní pohodě a zdraví snapchatterů, a proto chceme rozhodovat tak, aby byl Snapchat jiný. Snapchat je platforma navržená pro komunikaci mezi skutečnými přáteli a my věříme, že může sehrát jedinečnou roli i v těžkých chvílích, kdy uživatelé potřebují pomoc od lidí, kteří jsou jim blízcí.

Jakmile se náš tým pro důvěru a bezpečnost doví o snapchatterovi v nouzi, může se pokusit předejít jeho sebepoškození nebo nabídnout potřebné prostředky podpory a v nutných případech také upozornit záchranné složky. Prostředky, které sdílíme, jsou všem snapchatterům veřejně k dispozici na našem globálním seznamu prostředků pro bezpečnost.

Odvolání

V naší předchozí zprávě jsme představili metriku odvolávání a zdůraznili jsme počet případů, ve kterých nás uživatelé požádali o přehodnocení našeho moderačního rozhodnutí v neprospěch jejich účtů. V této zprávě jsme část o odvolávání rozšířili tak, aby zahrnovala kompletní rozsah kategorií našich zásad ve smyslu jejich porušení na úrovni účtu.

* Zastavení šíření obsahu nebo aktivity spojené se sexuálním vykořisťováním dětí je pro nás nejvyšší prioritou. Na splnění tohoto cíle vynakládá společnost Snap Inc. významné prostředky a takové jednání netoleruje.  Odvolání související se sexuálním vykořisťováním dětí mohou přezkoumávat pouze speciálně školení pracovníci, jejichž tým je vzhledem k realistické povaze posuzovaného obsahu početně omezený.  Na podzim roku 2023 zavedla společnost Snap Inc. změny, které měly dopad na konzistentní prosazování zásad související se sexuálním vykořisťováním dětí. Odchylky jsme následně řešili přeškolením zástupců a přijetím opatření na zajištění kvality.  Očekáváme, že příští zpráva o transparentnosti ukáže zkrácení reakční doby v případech hlášení o sexuálním vykořisťování dětí a zlepšení přesnosti úvodních kroků k prosazení zásad.

Moderování reklam

Společnost Snap Inc. usiluje o to, aby veškeré reklamy plně odpovídaly jejím reklamním zásadám. Věříme ve zodpovědný a respektující přístup k reklamě a vytváření bezpečného a příjemného zážitku pro všechny naše uživatele. Níže najdete popis naší moderace placených reklam na Snapchatu. Pamatujte, že reklamy na Snapchatu lze odstranit z řady důvodů, které jsou uvedeny v Reklamních zásadách společnosti Snap Inc., včetně klamavého obsahu, obsahu pro dospělé, násilného nebo znepokojivého obsahu, projevů nenávisti a porušení práv duševního vlastnictví. Galerii reklam na Snapchatu teď můžete také najít v navigační liště této zprávy o transparentnosti.

Přehled regionů a zemí

V tomto oddíle je uveden přehled o prosazování našich Pokynů pro komunitu podle geografických oblastí. Naše pokyny se vztahují na veškerý obsah na Snapchatu, jakož i na všechny Snapchattery, po celém světě, bez ohledu na místo.

Informace o jednotlivých zemích, včetně všech členských států EU, jsou ke stažení k dispozici v přiloženém CSV souboru.

Žádosti vlády a Žádosti o odstranění duševního vlastnictví

O podávání zpráv o transparentnosti

Slovníček pojmů ke zprávě o transparentnosti