Nezákonné nebo regulované činnosti

Průvodce Pokyny pro komunitu na pokračování

Aktualizováno: leden 2024

  • Nepoužívejte Snapchat pro jakoukoli nezákonnou činnost. To zahrnuje podporování, usnadňování nebo účast na trestné činnosti, jako je nákup, prodej, výměna nebo usnadnění prodeje nelegálních nebo regulovaných látek, pašovaného zboží (jako je obrazový materiál obsahující sexuální vykořisťování nebo zneužívání), zbraní nebo padělaného zboží nebo dokladů. To zahrnuje také podporu nebo napomáhání jakékoli formě vykořisťování, včetně obchodování s lidmi nebo obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.

  • Zakazujeme nezákonnou propagaci regulovaného zboží nebo průmyslových odvětví, včetně nedovolené propagace hazardních her, tabákových výrobků a alkoholu.Přehled

Náš zákaz nezákonných a regulovaných činností odráží náš pevný závazek k bezpečnosti napříč Snapchatem. Dodržování těchto pravidel nejenže pomáhá zajistit, aby naše platforma nebyla zneužita k nezákonným účelům, ale také pomáhá chránit Snapchattery před rizikem vážné újmy. Abychom pomohli naplnit tyto cíle, spolupracujeme ve velké míře se zainteresovanými subjekty v oblasti bezpečnosti, nevládními organizacemi a orgány činnými v trestním řízení, abychom naší komunitě poskytli vzdělávací prostředky a obecně podpořili veřejnou bezpečnost. 


Co můžete očekávat

Ačkoli se zákony a předpisy v jurisdikcích po celém světě liší – a Snapchat představuje stále více globální komunitu - uživatelé mohou očekávat, že učiníme kroky proti jakékoli činnosti, která podkopává veřejnou bezpečnost nebo porušuje lidská práva, zákony Spojených států nebo zákony země, ve které se uživatel nachází. 

Ve všech případech bude mezi zakázané nezákonné činnosti patřit podpora trestné činnosti, napomáhání nebo účast na kyberkriminalitě a nákup, prodej či napomáhání prodeji nezákonných či regulovaných látek, pašovaného zboží, zbraní a padělaného zboží či dokladů. 

Naše pravidla též zakazují používat naši platformu k neautorizovanému prodeji nebo propagaci zboží nebo činností, které jsou regulovány vládními orgány tak, že k jejich legálnímu nákupu, prodeji nebo používání je třeba zvláštní licence nebo jiný administrativní souhlas. Příklady regulovaných činností vyžadujících předchozí schválení ze strany společnosti Snap zahrnují zprostředkování online hazardních činností;  prodej alkoholických nápojů, tabákových nebo vape produktů a podporu obchodování s THC. Vyzýváme podnikatele, aby se seznámili s tímto zdrojem, kde naleznou pokyny týkající se vhodných obchodních a reklamních aktivit na Snapchatu. 

Usilujeme o to, aby měli Snapchatteři co nejvíce informací o typech online chování a činností, které mohou porušovat zákony a představovat vážné riziko pro jejich bezpečnost. Prostřednictvím partnerství s neziskovými organizacemi a spolupráce s různými zúčastněnými subjekty v oblasti bezpečnosti se snažíme zvyšovat povědomí o vysoce rizikových činnostech a způsobech, jak mohou Snapchatteři zůstat v bezpečí. To zahrnuje prostředky v aplikaci jako je Here For You a Upozornění, jakož i externí partnerství se zúčastněnými subjekty jako je Rada pro reklamu a Bílý dům. Spolupracujeme také s orgány činnými v trestním řízení v návaznosti na zákonné postupy týkající se aktivit na Snapchatu, které mohou poskytnout důkazy o trestné činnosti.


Jak tyto zásady prosazujeme

Obsah porušující naše pravidla pro nezákonné či regulované činnosti bude odstraněn. V řadě případů obdrží uživatelé sdílející, propagující nebo šířící obsah porušující tato pravidla oznámení s upozorněním a uživatelům, kteří opakovaně porušují tyto zásady, bude omezen jejich přístup k účtu. Existují však určité nezákonné činnosti – jako je například obchodování s drogami nebo obchodování s lidmi - u kterých uplatňujeme skutečně nulovou toleranci. Tato porušení budou mít za následek ztrátu oprávnění k účtu i po jediném přestupku. 

Důležitý způsob, jak nám pomůžete udržovat Snapchat v bezpečí je okamžité nahlášení nezákonných činností pomocí našeho nástroje pro nahlášení v aplikaci. Jakmile obdržíme hlášení, naše týmy pro důvěru a bezpečnost mohou rychle přijmout opatření k odpovídajícímu řešení škod.  Na našich službách s vysokým dosahem jako je To nejlepší a Objevujte přistupujeme k moderování obsahu a podpoře informační integrity velmi proaktivně, ale přesto je nesmírně cenné přijímat uživatelská hlášení o škodlivém obsahu, na který zde případně narazíte; pomáhají nás upozorňovat na případná selhání v našich procesech pro udržení těchto míst bez nezákonných či nebezpečných aktivit.


Co z toho plyne

Náš podíl na podpoře veřejné bezpečnosti a ochraně Snapchatterů před škodlivými nebo nezákonnými aktivitami je zodpovědnost, kterou bereme velmi vážně.

Jak budeme v tomto úsilí pokračovat, zavazujeme se poskytovat transparentní informace o účinnosti našeho přístupu. Prostřednictvím našich Zpráv o transparentnosti poskytujeme informace na úrovni jednotlivých zemí týkající se našich zákroků proti nezákonným nebo regulovaným činnostem. Abychom poskytli další podrobnosti týkající se tohoto úsilí, rozdělili jsme v naší Zprávě o transparentnosti naše údaje o hlášení a zákrocích pro porušení v souvislosti s drogami a zbraněmi a plánujeme poskytnout podrobnější rozbory těchto porušení v našich budoucích zprávách.

Vyzýváme uživatele, aby hlásili případy nezákonné činnosti a pomohli tak udržovat Snapchat jako bezpečný a inkluzivní prostor pro všechny. Vždy hledáme příležitosti pro zlepšení naší schopnosti řešit škodlivý obsah nebo chování a jsme odhodláni spolupracovat s nejrůznějšími předními subjekty napříč celou bezpečnostní komunitou, abychom zajistili, že tyto cíle budeme prosazovat zodpovědně. Více informací o našich bezpečnostních snahách naleznete v našem Centru pro soukromí a bezpečnost