O podávání zpráv o transparentnosti
1. ledna 2023 – 30. června 2023

V rámci této Zprávy o transparentnosti upozorňujeme na to, jak prosazujeme bezpečnost a soukromí napříč naší platformou Nad rámec prostého hlášení našich údajů zde poskytujeme další kontext a vhled do našich principů bezpečnosti, zásad a postupů, jakož i odkazy na různé prostředky v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí.

Historie Zpráv o transparentnosti Snapu

Od roku 2015 jsme vypracovali Zprávy o transparentnosti, které poskytují důležitý vhled do objemu a povahy vládních dožádání týkajících se informací o účtu uživatelů Snapchatu a dalších hlášení v souladu s právem.

Od listopadu 2015 je naší zásadou informovat uživatele Snapchatu o tom, že obdržíme právním postupem žádost o informace k jejich účtu, a to s výjimkami případů, kdy máme právně zakázáno tak učinit, nebo pokud se domníváme, že existují výjimečné okolnosti (jako je sexuální vykořisťování dětí nebo bezprostřední riziko úmrtí či vážného ublížení na zdraví).

V roce 2020 jsme rozšířili naši Zprávu o transparentnosti, aby poskytla vhled do objemu a povahy účtů hlášených na Snapchat z důvodu porušení našich Podmínek služby nebo Pokynů pro komunitu. Také jsme zahrnuli přehledy na úrovni jednotlivých zemí, které jsou k dispozici pro všechny země ke stažení ve formátu CSV. V roce 2021 jsme rozšířili naše kategorie, aby zahrnovaly nepravdivé informace, upozornění na ochrannou známku a Míru zobrazení násilí.

V současné době probíhá další rozšiřování naší Zprávy o transparentnosti v souladu s požadavky Zákona o digitálních službách. Tyto informace doplní informace, které jsme již poskytli v naší Zprávě o transparentnosti za 1. pololetí 2023 a na naší Stránce pro transparentnost v EU.

Další prostředky v oblasti bezpečnosti a ochrany soukromí

Snap je odhodlán v rámci naší platformy rozvíjet ekosystém bezpečnosti. Zde jsou některé další prostředky vysvětlující a informující o našich zásadách, krocích a pohledu na bezpečnost a transparentnost.  

Průvodce Vysvětlivkami Zprávy o transparentnosti Snapu

Zprávy o transparentnosti zahrnují mnoho informací, které mohou být někdy náročné z hlediska plného porozumění pro rodiče, pečovatele a další zúčastněné osoby, které se hluboce zajímají o bezpečnost naší komunity. Tento průvodce vysvětlivkami je vytvořen, aby vám pomohl lépe porozumět naší nejnovější zprávě a pomohl vám snadno srovnat, co je tento rok nového.

Centrum pro bezpečnost

Snapchat je platforma pro dospívající ve věku 13 a více let a my chceme pomoci jak uživatelům tak jejich rodičům pochopit, jak používat naši aplikaci bezpečně, a jakých zásadních otázek ochrany by si měli být vědomi. Naše Centrum pro bezpečnost obsahuje vhled do našich zásad bezpečnosti, seznamu bezpečnostních prostředků, návod, jak nahlásit obavy ohledně Snapchatu a prostředky pro rodiče a pečující osoby. Dále obsahuje informace o Rodinném centru Snapchat, našem systému rodičovské kontroly. 

Pokyny pro komunitu

Naše Pokyny pro komunitu tvoří základ našich bezpečnostních zásad a mají informovat uživatele o odpovědném používání Snapchatu. Běžně hodnotíme naše Pokyny jakožto jeden ze způsobů, jak aktivně pracujeme na udržování bezpečnosti Snapchatu.

Hlášení v aplikaci

Zatímco bezpečnostní týmy a pokročilá umělá inteligence pracují nepřetržitě, aby pomáhaly udržet Snapchat bezpečný, spoléháme také na naše uživatele, že nahlásí své obavy. K tomuto účelu nabízíme nástroje jak v rámci aplikace, tak on-line, pro účely nahlášení obsahu a osob, které porušují naše zásady.  

Rodinné centrum

Rodinné centrum je naším nástrojem rodičovské kontroly v rámci aplikace, který pomáhá rodičům získat lepší vhled do toho, s kým se přátelí na Snapchatu jejich dospívající děti a s kým komunikovali, aniž by došlo k odhalení obsahu těchto konverzací.

Návod pro rodiče

Tento návod má pomoci rodičům a pečujícím osobám pochopit, jak Snapchat funguje, klíčové prvky ochrany, kterou poskytujeme dospívajícím, jak používat naše nástroje rodičovské kontroly a zodpovědět běžné otázky.

Here for You

Blaho a bezpečnost našich uživatelů jsou pro nás ve Snap prvořadé. Abychom našim uživatelům poskytli poutavé a osobní prostředky, vyvinuli jsme v rámci aplikace nástroje jako je Here For You, který poskytuje uživatelům Snapchatu proaktivní podporu v aplikaci pro případ, že by zažívali krizi v oblasti duševního zdraví či v emoční oblasti. 

Centrum ochrany soukromí

Ve Snapu považujeme vaše soukromí za prioritu. Snažíme se získat vaši důvěru pokaždé, když používáte Snapchat nebo některý z našich produktů – a proto přistupujeme k vašim informacím jinak, než většina ostatních technologických společností. Přestože se naše produkty neustále vyvíjejí, naše Zásady ochrany osobních údajů a silný závazek vůči soukromí uživatelů zůstává beze změn.

Průvodce pro orgány prosazující právo

Tento průvodce poskytuje informace pro pracovníky orgánů prosazujících právo, kteří žádají od Snapu záznamy o Účtu na Snapchatu (tj. data uživatele Snapchatu).

Blog o bezpečnosti a dopadu

Od svého spuštění v dubnu 2021 si blog klade za cíl sloužit jako užitečný zdroj pro řadu zúčastněných stran a podporovatelů, kteří se zajímají o to, jak pracujeme na podpoře bezpečnosti, ochrany soukromí a blaha naší komunity Snapchatu.