Oznámení o ochraně osobních údajů pro Korejskou republiku

Účinnost od: 22. května 2024

Toto oznámení jsme vytvořili speciálně pro uživatele v Korejské republice. Uživatelé v Korejské republice mají určitá práva na ochranu osobních údajů dle práva Korejské republiky včetně Zákona na ochranu osobních údajů.  Naše Zásady ochrany osobních údajů a nástroje kontroly soukromí, které nabízíme všem uživatelům, jsou v souladu s těmito zákony a toto oznámení zajišťuje splnění zvláštních požadavků platných pro Korejskou republiku. Všichni uživatelé si například mohou vyžádat kopii svých údajů, požadovat výmaz nebo zkontrolovat nastavení ochrany soukromí v aplikaci. Úplnou představu si můžete udělat po přečtení našich Zásad ochrany osobních údajů.

Správce údajů

Pokud jste uživatel v Koreji, měl byste vědět, že správcem vašich osobních údajů je Snap Inc. 

Účel nakládání s osobními údaji

Seznamte se prosím s částí Jak používáme informace v Zásadách ochrany osobních údajů.

Sdělování osobních údajů třetím stranám

Někteří poskytovatelé služeb třetí strany uvedení zde a/nebo pobočky společnosti Snap v rámci Rodiny společností Snap Inc. mohou plnit úkoly jménem společnosti Snap a mohou mít přístup k vašim osobním údajům, je-li to třeba k výkonu těchto úkolů.

Můžeme také sdílet informace o vás s partnery a tvůrci, s nimiž spolupracujeme, abychom mohli do Snapchatu přidat nové zábavné funkce. Pro další informace o shromažďovaných údajích třetími stranami o našich službách navštivte naši Stránku podpory. Seznamte se prosím se Zásadami ochrany osobních údajů každého partnera, kde jsou uvedeny příslušné doby uchovávání.

Upozorňujeme, že nebudeme sdílet osobní údaje o vás s třetími stranami bez vašeho souhlasu, není-li to jinak povoleno zákony.

Postupy a metody zničení osobních údajů

Vaše osobní údaje zničíme, jakmile vyprší lhůta, se kterou jste souhlasili, nebo když se vaše osobní údaje stanou zbytečnými pro účely, k nimž byly shromážděny. Jak je popsáno v našich Zásadách ochrany osobních údajů, pokud se někdy rozhodnete přestat používat Snapchat, stačí jen požádat o smazání vašeho účtu. Smažeme také většinu údajů, které jsme o vás shromáždili, když budete nějakou dobu neaktivní – ale nebojte se, pokusíme se vás nejprve kontaktovat! Když zničíme vaše údaje, přijmeme obchodně přiměřená a technicky proveditelná opatření k zajištění trvalého zničení daných osobních údajů.

Vaše práva

Chceme, abyste měli kontrolu nad svými informacemi, a proto vám poskytujeme řadu práv týkajících se vašich osobních údajů. Seznamte se prosím s částí Kontrola nad vašimi informacemi v Zásadách ochrany osobních údajů.

Mezinárodní přenosy údajů

Zahraniční Rodina společností a poskytovatelů služeb Snap Inc.  Abychom vám poskytli naše služby, můžeme shromažďovat vaše osobní údaje od, předávat je do a uchovávat a zpracovávat je ve vztahu k Rodině společností Snap Inc. a určitým poskytovatelům služeb třetí strany, abychom mohli vykonávat funkce jménem společnosti Snap popsané zde ve Spojených státech a dalších zemích mimo místo, kde žijete. Kdykoli sdílíme informace mimo místo, kde žijete, zajistíme, aby dané předání bylo v souladu s vašimi místními zákony, aby byly vaše osobní údaje náležitě chráněny. 

  • Země, do které jsou osobní údaje předávány: Spojené státy

  • Datum a metoda předávání: Předáváno k odeslání pro účely uchovávání a zpracování

  • Předávané osobní údaje: Seznamte se prosím s částí Údaje, které shromažďujeme v Zásadách ochrany osobních údajů

  • Uchovávání osobních údajů: Seznamte se prosím s částí Jak dlouho uchováváme vaše údaje v Zásadách ochrany osobních údajů

Zahraniční partneři.  Můžeme sdílet informace o vás s partnery a tvůrci, s nimiž spolupracujeme, kteří se nachází mimo Korejskou republiku, abychom mohli přidat do Snapchatu nové zábavné funkce. Další informace o našich partnerech získáte na naší Stránce podpory.

  • Země, do nichž jsou osobní údaje předávány: Seznamte se prosím se Zásadami ochrany osobních údajů partnerů dostupnými zde na Stránce podpory

  • Datum a metoda předávání: Předáváno k odeslání pro účely uchovávání a zpracování

  • Předávané osobní údaje: Seznamte se prosím s částí Údaje, které shromažďujeme v Zásadách ochrany osobních údajů

  • Uchovávání osobních údajů: Seznamte se prosím se Zásadami ochrany osobních údajů partnerů zde na Stránce podpory

Oddělení odpovědné za ochranu osobních údajů a vyřizování stížností

Pracovníka pro ochranu soukromí společnosti Snap můžete kontaktovat prostřednictvím místního zástupce společnosti Snap: General Agent Co. Ltd (zástupce: paní Eun-Mi Kim)
Adresa: Rm. 1216, 28, Saemunan-ro 5ga-gil, Jongno-gu, Soul
Telefon: 02 735 6118
E-mail: snap @ generalagent.co.krDelegovaná činnost:
 Záležitosti týkající se domácího zástupce ve smyslu zákona na ochranu osobních údajů a zákona o síti

Navíc můžete kontaktovat pověřence pro osobní údaje společnosti Snap níže uvedeným způsobem. 

Snap Inc.
Attn: Legal Dept. (Korean member query)
3000 31st Street
Santa Monica, CA 90405
USA
Telefon: 02 735 6118
E-mail: koreaprivacy @ snap.com