Oznámení o ochraně osobních údajů v EHP a Spojeném království

Účinnost: 6. listopadu 2023

Toto oznámení obsahuje doplňující informace pro uživatele v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Spojeném království. Uživatelé v EHP a Spojeném království mají určitá práva na ochranu soukromí stanovená právními předpisy EU a Spojeného království, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona Spojeného království o ochraně údajů z roku 2018. Naše Zásady ochrany osobních údajů a nástroje kontroly soukromí, které nabízíme všem uživatelům, jsou v souladu s těmito zákony a toto oznámení zajišťuje splnění zvláštních požadavků platných v EHP a Spojeném království. Všichni uživatelé si například mohou vyžádat kopii svých údajů, požadovat výmaz nebo zkontrolovat nastavení ochrany soukromí v aplikaci. Úplnou představu si můžete udělat přečtením našich Zásad ochrany osobních údajů.

Správce údajů

Pokud jste uživatel z EHP nebo Spojeného království, měli byste vědět, že správcem vašich osobních údajů je Snap Inc.

Práva na přístup, výmaz, opravu a přenos

Kdykoli můžete uplatnit svá práva na přístup, výmaz, opravu a přenos popsaná v kapitole Kontrola nad vašimi údaji Zásad ochrany osobních údajů.

Základy používání vašich údajů

Ve vaší zemi jsme za určitých podmínek oprávněni používat vaše osobní údaje. Společnost Snap obvykle uplatňuje jednu z těchto čtyř podmínek, tzv. „právních základů“:

  • Smlouva. Jedním z důvodů pro používání vašich údajů je dohoda, kterou jste s námi uzavřeli. Když si například koupíte Geofiltr na vyžádání a přijmete naše Podmínky pro vlastní kreativní nástroje, musíme použít některé z vašich údajů k přijetí platby a zobrazení vašeho geofiltru správným lidem na správném místě a ve správném čase.

  • Oprávněný zájem.  Dalším důvodem k použití vašich údajů je oprávněný zájem na takovém použití z naší strany nebo ze strany třetí osoby. Vaše údaje potřebujeme například používat k poskytování a vylepšování našich služeb, včetně ochrany vašeho účtu, poskytování vašich Snapů, zajištění zákaznické podpory a abychom vám usnadnili hledání přátel nebo obsahu, o kterém si myslíme, že se vám bude líbit. Většina našich služeb je zdarma, a proto používáme některé z vašich údajů k zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Pro pochopení našich oprávněných zájmů je důležité, abyste věděli, že nepřevažují nad vaším právem na soukromí. Oprávněné zájmy proto používáme jako základ, když si myslíme, že způsob použití vašich údajů významně nedopadá na vaše soukromí nebo ho můžete předpokládat, případně když k tomu máme přesvědčivý důvod. Naše oprávněné obchodní zájmy na používání vašich údajů podrobně vysvětlujeme zde.

  • Souhlas. V některých případech si vyžádáme váš souhlas s používáním vašich údajů pro konkrétní účely. Pokud tak učiníme, přesvědčte se, že můžete svůj souhlas v našich službách nebo prostřednictvím oprávnění na vašem zařízení odvolat. I v případech, kdy se na souhlas s používáním vašich údajů neodvoláváme, můžeme vás požádat o povolení přístupu k údajům, jako jsou kontakty a polohové údaje.

  • Zákonná povinnost.  Můžeme být povinni používat vaše osobní údaje za účelem dodržení zákona, například v rámci soudních řízení nebo ochrany našich uživatelů. S výjimkou některých případů snapchattery v souladu s našimi zásadami vždy upozorníme, když v rámci soudního řízení musíme poskytnout údaje o jejich účtu. Další podrobnosti najdete zde.

Vaše právo na vznášení námitek

Máte právo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů. U mnoha typů údajů vám umožňujeme jednoduché smazání, pokud už nechcete, abychom je zpracovávali. U jiných typů údajů vám umožňujeme zastavit jejich používání tím, že funkci úplně zakážete. Všechny tyto kroky můžete provést v aplikaci. Pokud existují jiné typy údajů, s jejichž zpracováním nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat.

Mezinárodní přenosy údajů

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat ve Spojených státech, přenášet je do Spojených států a uchovávat nebo zpracovávat ve Spojených státech a dalších zemích odlišných od země vašeho bydliště. Další informace o kategoriích třetích stran, se kterými sdílíme údaje, najdete zde.

Kdykoli budeme sdílet údaje s třetí stranou mimo zemi vašeho bydliště, zajistíme, aby platil odpovídající mechanismus přenosu (jako jsou Standardní smluvní doložky nebo právní rámec ochrany osobních údajů při přenosech údajů mezi EU–USA / Spojeným královstvím / Švýcarskem).

Právní rámec ochrany osobních údajů při přenosech údajů mezi EU–USA / Spojeným královstvím / Švýcarskem

Snap Inc. dodržuje právní rámec ochrany osobních údajů (DPF EU-USA) a začlenění Spojeného království pod DPF EU-USA a právní rámec ochrany osobních údajů Švýcarska-USA (DPF Švýcarska-USA), stanovený Ministerstvem obchodu Spojených států amerických.

Společnost Snap Inc. prokázala Ministerstvu obchodu USA, že:

a. dodržuje zásady DPF EU-USA v souvislosti se zpracováváním osobních údajů přijatých z Evropské unie a Spojeného království v souladu s DPF EU-USA a začleněním Spojeného království pod DPF EU- USA.

b. dodržuje zásady DPF Švýcarska-USA v souvislosti se zpracováváním osobních údajů přijatých ze Švýcarska v souladu s DPF Švýcarska- USA.

V případě rozporu mezi podmínkami našich Zásad ochrany osobních údajů a zásad DPF EU- USA anebo zásad DPF Švýcarska-USA platí tyto zásady právních rámců. Více informací o programu Právního rámce ochrany osobních údajů (DPF) a naší certifikaci naleznete na adrese https://www.dataprivacyframework.gov/.

V souladu s principy DPF je společnost Snap odpovědná za nedodržení DPF v případech, kdy sdílí vaše osobní údaje se třetími stranami působícími v našem zastoupení podle principu dalšího předání údajů (s výjimkou nedodržení, za která neodpovídáme).

V souladu s DPF EU-USA a začleněním Spojeného království pod DPF EU- DPF a DPF Švýcarska-USA se společnost Snap Inc zavazuje spolupracovat a dodržovat doporučení panelu zřízeného orgány pro ochranu údajů v EU (DPAs) a Úřadem komisaře pro informace Spojeného království (ICO) a švýcarského federálního komisaře pro ochranu údajů a informací(FDPIC), pokud jde o nevyřešené stížnosti týkající se nakládání s osobními údaji, které jsme obdrželi na základě dohody mezi DPF EU-USA a začleněním Spojeného království pod DPF EU- DPF a DPF Švýcarska-USA USA.

Naše dodržování zásad DPF zároveň podléhá vyšetřovací a vynucovací pravomoci Federální obchodní komise USA. Za určitých okolností máte právo vyvolat závazné rozhodčí řízení za účelem vyřešení stížností nevyřešených jinými prostředky, jak je popsáno v příloze I rámce DPF.

Pokud máte stížnosti nebo otázky ohledně našeho dodržování zásad DPF při zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás, jak je uvedeno níže.

Zástupce

Snap Inc. jmenovala jako svého zástupce pro EHP společnost Snap B.V. Se zástupcem se můžete spojit zde nebo na adrese:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, Nizozemsko