Oznámení o ochraně osobních údajů pro Brazílii

Účinné od: 30. září 2021

Toto oznámení jsme vypracovali speciálně pro uživatele v Brazílii. Uživatelé v Brazílii mají určitá práva na ochranu osobních údajů, jak je stanoveno podle brazilského práva, včetně Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Naše Zásady ochrany osobních údajů a nástroje kontroly soukromí, které nabízíme všem uživatelům, jsou v souladu s těmito zákony a toto oznámení zajišťuje splnění zvláštních požadavků platných v Brazílii. Všichni uživatelé si například mohou vyžádat kopii svých údajů, požadovat výmaz nebo zkontrolovat nastavení ochrany soukromí v aplikaci. Úplnou představu si můžete udělat přečtením našich Zásad ochrany osobních údajů.

Správce údajů

Pokud jste uživatelem v Brazílii, měli byste vědět, že správcem vašich osobních údajů je společnost Snap Inc.

Práva na přístup, výmaz, opravu a přenos

Kdykoli můžete uplatnit svá práva na přístup, výmaz, opravu a přenos popsaná v kapitole Kontrola nad vašimi údaji Zásad ochrany osobních údajů.

Základy používání vašich údajů

Ve vaší zemi jsme za určitých podmínek oprávněni používat vaše osobní údaje. Společnost Snap Inc. obvykle uplatňuje jednu z těchto čtyř podmínek, tzv. „právních základů“:

  • Smlouva. Jedním z důvodů pro používání vašich údajů je dohoda, kterou jste s námi uzavřeli. Když si například koupíte Geofiltr na vyžádání a přijmete naše Podmínky pro vlastní kreativní nástroje, musíme použít některé z vašich údajů k přijetí platby a zobrazení vašeho geofiltru správným lidem na správném místě a ve správném čase.

  • Oprávněný zájem. Dalším důvodem k použití vašich údajů je oprávněný zájem na takovém použití z naší strany nebo ze strany třetí osoby. Vaše údaje potřebujeme například používat k poskytování a vylepšování našich služeb, včetně ochrany vašeho účtu, poskytování vašich Snapů, zajištění zákaznické podpory a abychom vám usnadnili hledání přátel nebo obsahu, o kterém si myslíme, že se vám bude líbit. Většina našich služeb je zdarma, a proto používáme některé z vašich údajů k zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat. Pro pochopení našich oprávněných zájmů je důležité, abyste věděli, že nepřevažují nad vaším právem na soukromí. Oprávněné zájmy proto používáme jako základ, když si myslíme, že způsob použití vašich údajů významně nedopadá na vaše soukromí nebo ho můžete předpokládat, případně když k tomu máme přesvědčivý důvod. Naše oprávněné obchodní zájmy na používání vašich údajů podrobně vysvětlujeme zde.

  • Souhlas. V některých případech si vyžádáme váš souhlas s používáním vašich údajů pro konkrétní účely. Pokud tak učiníme, zajistíme, abyste mohli svůj souhlas odvolat v našich službách nebo prostřednictvím oprávnění na vašem zařízení. I v případech, kdy se na souhlas s používáním vašich údajů neodvoláváme, můžeme vás požádat o povolení přístupu k údajům, jako jsou kontakty a polohové údaje.

  • Zákonná povinnost. Můžeme být povinni používat vaše osobní údaje za účelem dodržení zákona, například v rámci soudních řízení nebo ochrany našich uživatelů.

Vaše právo na vznášení námitek

Máte právo vznést námitku proti našemu používání vašich údajů. U mnoha typů údajů vám umožňujeme jednoduché smazání, pokud už nechcete, abychom je zpracovávali. U jiných typů údajů jsme vám dali možnost zastavit používání vašich údajů úplným vypnutím funkce. Všechny tyto kroky můžete provést v aplikaci. Pokud existují jiné typy údajů, s jejichž zpracováním nesouhlasíte, můžete nás kontaktovat.