Nový výzkum: Pro rodiče bylo v roce 2023 náročnější držet krok s online aktivitami svých dospívajících dětí

5. února 2024

Rodiče a pečovatelé po celém světě po celé generace vždy říkali, že rodičovství je naplňující a radostné stejně jako únavné a stresující. S přechodem do digitálního věku se tyto radosti a strasti staly ještě výraznějšími. Dnes, na mezinárodní den Bezpečnějšího internetu, zveřejňujeme nový výzkum, podle kterého bylo pro rodiče v roce 2023 náročnější držet krok s online aktivitami svých dospívajících dětí, a také klesla důvěra rodičů v jejich zodpovědné chování na internetu. Tento výzkum byl proveden napříč všemi druhy zařízení a platforem – nejen na Snapchatu. 

Výsledky našeho nejnovějšího výzkumu ukazují, že v roce 2023 klesla důvěra rodičů v to, že se jejich dospívající děti na internetu chovají zodpovědně, pričemž pouze čtyři z 10 (43 %) rodičů souhlasí s tvrzením, že „důvěřuje svému dítěti, že se bude na internetu chovat zodpovědně, a necítí potřebu ho aktivně kontrolovat.“ To je o šest procentních bodů méně než 49 % v podobném výzkumu v roce 2022. Kromě toho méně mladistvých ve věku od 13 do 17 let uvedlo, že by vyhledalo pomoc rodiče nebo dospělé osoby, které důvěřují, pokud by čelili riziku v prostředí internetu; jedná se o pokles o pět procentních bodů, z 64 % v roce 2022 na 59 %. 

Rodiče podcenili vystavení svého dospívajícího dítěte intimnímu nebo sugestivnímu obsahu o 11 procentních bodů – tato otázka byla přidána v roce 2023. Zhoršila se také schopnost rodičů odhadnout vystavení jejich dětí rizikům na internetu. V roce 2022 byl rozdíl mezi údaji dospívajících o vystavení riziku na internetu a přesností odhadu rodičů dva procentní body. V loňském roce se tento rozdíl zvětšil na tři procentní body. 

Výsledky jsou součástí probíhajícího výzkumu společnosti Snap Inc. zaměřeného na digitální pohodu generace Z a představují druhé měření našeho každoročního Indexu digitální pohody (DWBI), který ukazuje, jak si dospívající děti (ve věku 13 až 17 let) a mladí dospělí (ve věku 18 až 24 let) vedou v prostředí internetu v šesti zemích: Austrálii, Francii, Německu, Indii, Spojeném království a Spojených státech. Dotazovali jsme se také rodičů dětí ve věku 13 až 19 let na zkušenosti jejich dospívajících s online riziky na jakékoli platformě nebo zařízení, které používají, nejen na Snapchatu. Průzkum proběhl v období od 28. dubna 2023 do 23. května 2023 a zúčastnilo se ho 9 010 respondentů ve třech věkových skupinách a šesti regionech. 

Zde je několik významných zjištění:

  • 78 % dětí generace Z a mladých dospělých uvedlo, že na začátku roku čelili nějaké online hrozbě; jedná se o dvoubodový nárůst ze 76 % v roce 2022.

  • 57 % respondentů z generace Z uvedlo, že se oni nebo jejich přátelé v předchozích třech měsících setkali s intimním nebo sexuálním obsahem, který buď obdrželi (48 %), byli požádáni o zaslání vlastního obsahu (44 %) nebo se jednalo o sdílení nebo rozesílání fotografií nebo videí někoho jiného (23 %). Dále 33 % respondentů uvedlo, že se tento obsah rozšířil mimo zamýšleného příjemce. 

  • Polovina (50 %) rodičů uvedla, že si nejsou jistí, jak nejlépe sledovat aktivity svých dětí na internetu.   

Druhý ročník DWBI 

Na základě toho, jak respondent souhlasí s řadou výroků, přiřazuje index digitální pohody každému respondentovi skóre v rozmezí 0 až 100 bodů. Skóre jednotlivých respondentů se poté použije k vytvoření skóre jednotlivých zemí i průměru všech šesti zemí. Index DWBI v roce 2023 zůstal napříč šesti regiony stejný jako v roce 2022 – 62 bodů, což je poměrně průměrná hodnota. Pokud jde o šestici jednotlivých zemí, uživatelé v Indii již podruhé v řadě dosáhli nejvyššího indexu DWBI s 67 body, a to díky výrazné kultuře rodičovské podpory, přesto šlo o jednobodový pokles z 68 bodů v roce 2022. Austrálie, Německo, Spojené království a Spojené státy americké dosáhly stejného počtu bodů jako v roce 2022 – 63, 60, 62 a 64 bodů. Francie si se svými 59 body taktéž pohoršila z 60 bodů v roce 2022. 

Index využívá model PERNA, variaci na stávající teorii pohody1, který se skládá z 20 vyjádření ohledně pocitů napříč pěti kategoriemi: pozitivní emoce (Positive Emotion), zapojení (Engagement), vztahy (Relationships), negativní emoce (Negative Emotion) a dosažení cíle (Achievement). Vzali jsme v potaz veškeré zkušenosti v online prostředí na jakémkoli zařízení nebo aplikaci, nejen na Snapchatu, za poslední tři měsíce. Respondenty jsme požádali, aby uvedli, v jaké míře souhlasí s každým z 20 tvrzení. Jedno z tvrzení v kategorii pozitivních emocí například bylo: „Často se cítím hrdý“ a „Často se cítím potěšený“, a v kategorii dosažení úspěchu: „Naučil jsem se dělat věci, které jsou pro mě důležité.“ (Viz tento odkaz, kde naleznete seznam všech 20 tvrzení DWBI ohledně pocitů.) 

Poučení z výsledků

Ve společnosti Snap Inc. tyto i další poznatky z výzkumů nadále využíváme při navrhování a vývoji našich produktů a funkcí, například pro Rodinné centrum na Snapchatu. Rodinné centrum, které jsme spustili v roce 2022, nabízí řadu rodičovských nástrojů navržených tak, aby rodičům a opatrovníkům poskytovaly lepší přehled o tom, s kým si jejich dospívající píší na Snapchatu, aniž by bylo narušeno jejich soukromí, protože skutečný obsah této komunikace nebude zveřejněn. 

V první verzi Rodinného centra jsme také rodičům nabízeli možnost důvěrně nahlásit účty, které jsou pro ně znepokojivé, a nastavit prvky kontroly obsahu. Prvky kontroly obsahu jsou od loňského roku pro nové uživatele Rodinného centra automaticky zapnuté – šlo o změnu, kterou si přáli zastánci bezpečnosti dětí. Minulý měsíc jsme oznámili spuštění dalších funkcí Rodinného centra a nyní mají rodiče možnost deaktivovat My AI, chatbota s umělou inteligencí na Snapchatu, aby nereagoval na chaty od jejich dospívajících. Také jsme zlepšili nalezitelnost Rodinného centra obecně, a nabízíme rodičům přehled o nastavení bezpečnosti a soukromí jejich dospívajících dětí. Ta jsou automaticky nastavena na nejpříšnější úroveň a rodiče si mohou nyní zobrazit nastavení týkající se toho, kdo si může zobrazit příběh jejich dospívajících dětí na Snapchatu, kdo je může kontaktovat, a zda se jejich dítě rozhodlo sdílet svou polohu s některými ze svých přátel na Mapě Snap.  

Dospívající ve Spojených státech: Staňte se součástí naší Rady pro digitální pohodu 

Abychom oživili náš probíhající výzkum, spustili jsme minulý měsíc možnost přihlásit se do naší první Rady pro digitální pohodu, pilotního programu pro dospívající v USA. Sestavujeme první radu, která bude složená z rozmanité skupiny přibližně 15 mladých lidí ve věku 13 až 16 let. Chceme si vzájemně naslouchat, učit se od sebe, a nadále tvořit ze Snapchatu – a našeho technologického ekosystému obecně – bezpečnější, zdravější a pozitivnější místo podporující kreativitu a propojení s přáteli. Přihlášky bude možné posílat do 22. března a na jaře nabídneme vybraným uchazečům pozici v radě. 

Program bude zahrnovat měsíční hovory, práce na projektu, zapojení do naší globální Rady pro bezpečnost, osobní účast na summitu v prvním roce a na dalších veřejných událostech v dalším roce, kde budou moci dospívající ukázat své znalosti a vědomosti. Další informace o zaslání přihlášky naleznete v tomto příspěvku, a přihlásit se můžete zde

Těšíme se na vytvoření této pilotní rady pro dospívající a těšíme se, až s nimi oslavíme Den bezpečnějšího internetu 2025! Mezitím doporučujeme všem, aby se zapojili do Dne bezpečnějšího internetu dnes i v průběhu roku 2024!   

- Jacqueline Beauchere, globální vedoucí pro bezpečnost platformy

V rámci našeho výzkumu digitální pohody jsme získali informace o vystavení generace Z hrozbám na internetu, jejich vztazích a jejich reflexi online aktivit v předchozích měsících. Výzkum však poskytuje mnohem více informací než to, co je možné sdělit v jediném příspěvku. Další informace o Indexu digitální pohody a výzkumu naleznete na našich webových stránkách nebo v tomto aktualizovaném vysvětlení, úplných výsledcích výzkumu a infografice každé z šesti zemí: Austrálie, Francie, Německo, Indie, Spojené království a Spojené státy.

Zpět na Novinky
1 Stávající výzkumnou teorií je model PERMA, který se skládá z následujících částí: pozitivní emoce (P, positive emotion), zapojení (E, engagement), vztahy (R, relationships), smysl (M, meaning) a dosažení úspěchu (A, accomplisment).