Projevujeme respekt a empatii na Světový den laskavosti

13. listopadu 2023

Dnes je Světový den laskavosti a je tak vhodná příležitost na podporu pozitivních myšlenek a činů tím, že povedeme veškeré interakce s respektem, empatií a soucitem – ať již ve virtuálním nebo reálném světě. Laskavost je hodnota vyznávaná společností Snap. Je zásadní pro naše podnikání a hraje klíčovou roli v naší činnosti v oblasti bezpečnosti. Bohužel řada problémů v oblasti on-line bezpečnosti může začínat negativním nebo nelaskavým chováním.

Jedním z příkladů je vytváření a sdílení intimních snímků v online prostředí bez souhlasu - politováníhodný a rostoucí trend napříč platformami a službami. 

Společnost Snap Inc. se nedávno zapojila ve spolupráci s charitativní organizací SWGfL do projektu StopNCII, aby pomohla zabránit šíření intimních snímků bez souhlasu (Non-Consensual Intimate Imagery, dále jen NCII) na Snapchatu tak, že využije databázi hashů StopNCII. StopNCII poskytuje specializovanou databázi „hashů“ snímků NCII se stejným cílem jaký má naše dlouholetá a pokračující práce na odhalování, odstraňování a hlášení známých ilegálních fotografií a videí dětského sexuálního vykořisťování a zneužívání prostřednictvím takzvaného „srovnávání hashů“. Vstřebáváním a skenováním proti těmto hashům můžeme pomoci zastavit on-line šíření závadných materiálů a podpořit oběti v jejich úsilí o opětovné získání kontroly nad svými údaji té nejvíce soukromé a osobní povahy. 

„Jsme rádi, že se k nám Snap připojil v rámci projektu StopNCII v boji proti online sdílení intimních snímků bez souhlasu" uvedl David Wright, ředitel neziskové organizace SWGfL sídlící ve Spojeném království. „Od zahájení v prosinci 2021 jsme pomohli obětem získat zpět kontrolu a zmírnit jejich obavy. Náš úspěch závisí na spolupráci s platformami jak je Snap, protože větší zapojení vede přímo ke snížení strachu obětí po celém světě.“ 

Společnost Snap Inc. zakazuje NCII a dává to jasně najevo ve svých pravidlech proti šikaně a obtěžování. Naše Pokyny pro komunitu výslovně uvádí, že tyto zákazy se vztahují na „veškeré formy sexuálního obtěžování“, a to včetně zasílání sexuálně explicitních, provokativních nebo nahotu obsahujících snímků ostatním uživatelům. Nepřejeme si na naší platformě takovýto obsah ani chování; není v souladu s cílem Snapchatu být místem pro sdílení a radost z autentického vyjádření. Pokud někdo narazí na možné porušení našich zásad, včetně výroby, sdílení nebo distribuce intimních snímků bez souhlasu, nebo je svědkem takového jednání, doporučujeme mu, aby nám to okamžitě oznámil, a případně to oznámil i místním úřadům.

Nový průzkum Snap 

Náš nejnovější průzkum napříč všemi platformami a službami – nejen v rámci Snapchatu – ukazuje, že se 54 % mladých dospělých ve věku 18 až 24 let setkalo v tomto roce s intimními snímky a více než třetina (35 %) byla požádána, aby sdíleli sexuální fotografie nebo videa online. Téměř polovina (47 %) uvedla, že obdrželi nevyžádané sexuální snímky a 16 % připustilo, že takový obsah sdíleli. Ti, kteří takové snímky skutečně sdíleli, pravděpodobně své chování uváděli v menší míře a to s ohledem na skutečnost, že ti, kteří obdrželi intimní fotografie a videa, trojnásobně převýšili ty, kteří uvedli jejich sdílení.

Tato zjištění pochází z druhého roku našeho Průzkumu digitální pohody společnosti Snap Inc. v šesti zemích: Austrálie, Francie, Německo, Indie, Spojené království a USA. Již druhý rok po sobě jsme se dotazovali dospívajících (ve věku 13 až 17 let), mladých dospělých (ve věku 18 až 24 let) a rodičů dospívajících ve věku 13 až 19 let na jejich online aktivity. Průzkum probíhal od 28. dubna do 23. května 2023. Oslovili jsme celkem 9 010 účastníků a jejich odpovědi se vztahovaly k online zkušenostem za období zhruba od února do dubna. Všechny globální poznatky zveřejníme na Den bezpečnějšího internetu v únoru 2024, ale tyto údaje uvádíme předběžně ke Světovému dni laskavosti.

S kým sdíleli

Zjištění ukazují, že dospívající a mladí lidé sdíleli intimní nebo sexuálně vyzývavé snímky především s lidmi, které znají ve skutečném životě. Ale jak víme, může se tento materiál rychle šířit i dále, než jen k zamýšlenému příjemci. Ze 42 % respondentů Generace Z, kteří se zapojili do sdílení intimních snímků (54 % mladých dospělých a 30 % dospívajících), uvedly téměř tři čtvrtiny (73 %), že zaslali snímky někomu, koho znají v reálném životě, zatímco 44 % poslalo intimní fotografie nebo videa někomu, koho znají pouze online. Ve třetině případů (33 %) byl materiál sdílen dále nad rámec původně zamýšleného příjemce. Níže uvedený graf uvádí výsledky těch, kteří sdíleli s on-line kontakty. 

Slavíme nesdílení

V naší studii jsme se zajímali zejména o názory těch mladých lidí, kteří byli požádáni, aby sdíleli intimní snímky online, ale neučinili tak, v naději, že tím podnítíme kritické myšlení a reflexi. Jejich důvody byly mnohočetné, přičemž obě věkové skupiny primárně uvedly, že pro ně bylo nepříjemné snímky sdílet. Navíc se dospívající více obávali, že by se o tom dozvěděli jejich rodiče nebo pečující osoby, a osoby ve věku 18 až 24 let se více obávaly, že by takové jednání mohlo mít dopad na jejich budoucí možnosti, jako dostat se na vysokou školu nebo získat zaměstnání. Více informací o hlavních důvodech, které respondenti uvedli pro to, že snímky nesdíleli:

  • Nemělo dobrý pocit ze sdílení těchto snímků: mladí dospělí: 55%, dospívající: 56%

  • Obavy z toho, že se snímky dostanou na veřejnost: mladí dospělí: 27 %, dospívající: 25 % 

  • Obavy z toho, že by to mohlo ovlivnit budoucí možnosti (např. přijetí na vysokou školu, do práce, vztahy): mladí dospělí: 23%, dospívající: 18% 

  • Obavy z toho, že se snímky dostanou dále než jen k zamýšlenému příjemci: mladí dospělí: 21%, dospívající: 20%

  • Obavy z toho, že to zjistí rodiče/opatrovníci: mladí dospělí: 12%, dospívající: 20%


Nástroje a prostředky Snapchatu 

Snapchat má pro uživatele v aplikaci nástroje k blokování pachatelů a k nahlášení konkrétních Snapů (fotografií nebo videí) a účtů. Snapchatteři nám mohou daný obsah jednoduše nahlásit stisknutím a podržením jeho části nebo vyplněním tohoto on-line formuláře na našich stránkách podpory. Tento formulář může být odeslán kýmkoli bez ohledu na to, zda má účet na Snapchatu. (Další informace o tom, jak funguje hlášení na Snapchatu, najdete zde.) Hlášení jsou přezkoumávána a reagují na ně týmy společnosti Snap Inc. pro důvěru a bezpečnost, které pracují nepřetržitě a po celém světě. Následkem může být upozornění pachatele, pozastavení daného účtu nebo úplné zrušení účtu. 

Vyzýváme všechny, aby využívali naše nástroje a aby si uvědomili, že tím prospívají celé komunitě. Byli bychom raději, kdyby se incidenty nedostaly do fáze hlášení – to je další důvod, proč chceme být součástí projektu StopNCII, ale hlášení má svůj důležitý účel. 

Rovněž doporučujeme mladým lidem a všem Snapchatterům, aby se podívali na náš nový díl seriálu Bezpečnostní snímek týkající se sextingu a sdílení nahých snímků. Stačí v aplikaci vyhledat „Bezpečnostní snímek“. Nedávno jsme přidali celkem čtyři nové díly týkající se různých sexuálních rizik. Všechny byly zkontrolovány americkým Národním centrem pro pohřešované a zneužívané děti a upozorňují na to, že je třeba se zastavit, zamyslet se nad motivací dotyčného a kriticky uvažovat.

Těšíme se, až se s vámi podělíme o další informace z našeho průzkumu a o naší pokračující práci na tom, aby byl Snapchat bezpečnějším, zdravějším a zábavnějším prostředím pro kreativitu a propojení. Do té doby přejeme šťastný Světový den laskavosti a snažme se o laskavost nejen 13. listopadu, ale po celý rok. 

- Jacqueline Beauchere, Globální vedoucí bezpečnosti platformy Snap

Zpět na Novinky