Napastowanie i zastraszanie

Seria objaśnień do Wytycznych dla społeczności

Aktualizacja: styczeń 2023 r.

  • Jakiegokolwiek rodzaju napastowanie lub zastraszanie jest zakazane. Ten zakaz dotyczy wszystkich form napastowania seksualnego, w tym wysyłania innym użytkownikom zdjęć o charakterze seksualnym lub przedstawiających nagość. W przypadku zablokowania przez innego użytkownika nie można kontaktować się z nim z innego konta.

  • Udostępnianie informacji prywatnych innych osób oraz Snapów osób znajdujących się w przestrzeniach niepublicznych, takich jak łazienka, sypialnia, szatnia lub placówka służby zdrowia, bez ich wiedzy i zgody jest zakazane.

  • Użytkownik powinien usunąć swoje Snapy na prośbę przedstawionych na nich osób! Szanuj prawo do prywatności innych osób.

Przegląd


Na Snapchacie nie ma miejsca na zastraszanie i napastowanie. Tego rodzaju krzywdy mogą przybierać wiele form, dlatego nasze podejście do polityki połączyliśmy z zabezpieczeniami produktowymi i materiałami dla użytkowników, aby stawić czoła tym zagrożeniom w dynamiczny wieloaspektowy sposób.

Zasadniczo nasze polityki chronią wszystkich członków naszej społeczności przed treściami i zachowaniem o charakterze poniżającym, zniesławiającym lub dyskryminującym. Zabronione jest również udostępnianie prywatnych informacji lub Snapów osób bez ich wiedzy lub zgody.

Oprócz konsekwentnego egzekwowania tych polityk, wykorzystujemy projekt naszych produktów, aby ograniczyć szkodliwe zachowania, które mogą naruszać te zasady. Obejmuje to domyślne ustawienia, które wymagają zaakceptowania połączenia przez obu znajomych zanim zaczną się komunikować oraz powiadomienia użytkowników w przypadku wykonywania zrzutów ekranu prywatnych Snapów, wiadomości i profili.


Dzięki funkcji Here For You zapewniamy użytkownikom dostęp do materiałów i informacji w aplikacji, aby pomóc rozpoznać i rozwiązać problem zastraszania i napastowania. Dostarczamy również narzędzia, dzięki którym każde zachowanie naruszające politykę Snapchata można w łatwy sposób zgłosić.


Czego powinieneś(-aś) się spodziewać

Naruszenia naszych zasad dotyczących napastowania i zastraszania obejmują wszelkie niepożądane zachowania, które mogą spowodować wystąpienie emocjonalnego cierpienia u nękanej osoby. Obejmuje to przemoc słowną, groźby lub zawstydzanie innych użytkowników oraz każde zachowanie mające na celu zawstydzenie lub upokorzenie.

Te zasady zabraniają również wszelkich form napastowania seksualnego. Może to obejmować składanie niechcianych propozycji, udostępnianie graficznych i niechcianych treści lub wysyłanie nieprzyzwoitych próśb lub zaproszeń innym użytkownikom. Nie tolerujemy udostępniania intymnych zdjęć bez zgody (NCII) – w tym zdjęć lub filmów o charakterze seksualnym wykonanych lub udostępnionych bez zgody, a także zachowań typu „porno-zemsta” lub zachowań grożących udostępnieniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem intymnych zdjęć lub filmów osób bez ich zgody.

Zasady te wymagają również od użytkowników poszanowania osobistej prywatności innych osób. Aby uniknąć naruszenia tych zasad, użytkownicy nie powinni robić zdjęć ani nagrywać filmów z udziałem innych osób bez ich zgody, a także nie powinni udostępniać prywatnych informacji o innych osobach, takich jak adres zamieszkania, data urodzenia, numery telefonów itp. Jeśli ktoś poprosi Cię o usunięcie zdjęcia lub informacji o nim, zrób to!

Zachęcamy użytkowników do zgłaszania sytuacji, gdy doświadczają lub obserwują naruszenia tych zasad. Nasze zespoły moderujące mają na celu dopilnowanie, aby każdy użytkownik czuł się bezpiecznie i komfortowo korzystając ze Snapchata, a zgłaszając nieprawidłowe zachowanie, użytkownicy mogą pomóc nam w osiągnięciu tego celu.


Wniosek

Naszym celem jest stworzenie bezpiecznej społeczności, w której użytkownicy Snapchata mogą wyrażać siebie. Nie tolerujemy napastowania i zastraszania żadnego rodzaju. Zastraszanie i napastowanie przybiera różne formy, a nasze podejście polega na tym, aby być świadomym tego, jak czują się nasi użytkownicy podczas korzystania z naszej platformy.

Prosimy o poszanowanie godności i prywatności innych osób – jeśli wyrażają dyskomfort, uszanuj ich granice. Jeśli proszą o usunięcie treści o nich, zrób to. I ogólnie powstrzymaj się od udostępniania zdjęć ludzi lub informacji o nich bez ich zgody. Jeśli kiedykolwiek poczujesz się niekomfortowo, nie wahaj się wysłać do nas zgłoszenia i zablokować innego użytkownika – te funkcje służą Twojemu bezpieczeństwu.

Zobowiązujemy się do ciągłego udoskonalania działania naszych zasad, aby poprawiać naszą zdolność do reagowania na szkodliwe treści lub zachowania. Chociaż raporty użytkowników pomagają nam w kształtowaniu naszego podejścia, zobowiązujemy się do współpracy z różnymi liderami z całej społeczności ds. bezpieczeństwa, aby zapewnić realizowanie tych celów w sposób odpowiedzialny. Więcej informacji o naszych działaniach na rzecz bezpieczeństwa można znaleźć na stronie values.snap.com/news.