„Snapchat“ moderavimas, vykdymas ir skundai

Bendruomenės gairių paaiškinimo serija

Atnaujinta: 2024 m. gegužės mėn.

„Snapchat“ programoje esame įsipareigoję didinti saugumą, gerbdami savo bendruomenės privatumo interesus. Mes laikomės subalansuoto, rizika pagrįsto požiūrio į kovą su žala – apjungiame skaidrią turinio moderavimo praktiką, nuoseklų ir teisingą vykdymą bei aiškią komunikaciją, kad patys būtume atsakingi už sąžiningą politikos taikymą.


Turinio moderavimas


Sukūrėme „Snapchat“ atsižvelgdami į saugumą, o šis modelis yra labai svarbus, siekiant užkirsti kelią žalingo turinio plitimui. „Snapchat“ nesiūlo atviro naujienų kanalo, kur nepatvirtinti leidėjai ar asmenys turėtų galimybę transliuoti neapykantą, dezinformaciją ar smurtinį turinį.

Be šių projektavimo apsaugos priemonių, mes naudojame automatinių įrankių ir žmogaus peržiūros derinį, kad moderuotume savo viešojo turinio išorę (pvz., „Dėmesio centre“, „Viešosios istorijos“ ir „Žemėlapiai“), įskaitant mašininius mokymosi įrankius ir paskirtas tikrų žmonių komandas, kad peržiūrėtume galimai netinkamą turinį viešuosiuose įrašuose.

Pavyzdžiui, „Dėmesio centre“, kur kūrėjai gali pateikti kūrybingus ir linksmus vaizdo įrašus, kad galėtų bendrinti juos su platesne „Snapchat“ bendruomene, visą turinį, prieš jį platinant, pirmiausia automatiškai peržiūri dirbtinis intelektas. Kai turinys sulaukia daugiau peržiūrų, jį peržiūri gyvieji moderatoriai, prieš suteikiant galimybę pasiekti didelę auditoriją. Šis daugiasluoksnis požiūris į turinio moderavimą „Dėmesio centro“ programėlėje sumažina dezinformacijos, neapykantos kurstymo ar kito potencialiai žalingo turinio skleidimo riziką, be to, tai skatina smagią, pozityvią ir saugią patirtį.

Panašiai ir su redaguojamu turiniu, kurį sukūrė žiniasklaidos įmonės, pvz., publikuotojų istorijos ar laidos, kurioms taikomos turinio gairės — kurios draudžia platinti dezinformaciją, neapykantą kurstančią kalbą, sąmokslo teorijas, smurtą ir daugelį kitų žalingo turinio kategorijų, laikantis šių partnerių aukštesnių saugos ir vientisumo standartų. Be to, kituose viešuose ar gerai matomuose paviršiuose, pvz., „Istorijose", naudojame aktyvią žalos aptikimo technologiją, kad padėtume nustatyti žalingą turinį, o raktinių žodžių filtravimo pagalba paieškos rezultatuose padedame išvengti žalingo turinio (pvz., paskyrose, kuriose bandoma reklamuoti neteisėtus narkotikus arba kitokį nelegalų turinį).

Visuose mūsų produktų sąveikose naudotojai gali pranešti apie paskyras ir turinį dėl galimų Bendruomenės gairių pažeidimų. Suteikiame galimybę „Snapchatters“ lengvai pateikti konfidencialią ataskaitą tiesiogiai mūsų pasitikėjimo ir saugos komandai, kuri yra apmokinta įvertinti ataskaitą; imtis atitinkamų veiksmų pagal mūsų politiką; ir pranešti šaliai apie rezultatą – paprastai per kelias valandas. Norėdami gauti daugiau informacijos apie pranešimą apie žalingą turinį ar elgesį, apsilankykite šiame mūsų palaikymo svetainės šaltinyje. Apie pastangas atpažinti ir pašalinti žalingą turinį bei skatinti gerovę ir saugumą „Snapchat“ daugiau sužinoti galite čia.

Nepiktnaudžiaukite „Snap“ ataskaitų teikimo sistemomis, kartodami nepagrįstus pranešimus apie kitų turinį ar paskyras arba pakartotinai pranešdami apie turinį ar paskyras, kurios yra leistinos pagal mūsų bendruomenės gaires. Jei pateiksite čia kelias ataskaitas dėl tokio elgesio, pirmiausia pateiksime jums įspėjimą, bet jei tai tęsite, 90 dienų nenagrinėsime jūsų gautų ataskaitų.

Politikos vykdymas @ Snap

Mums Snap programoje svarbu, kad mūsų politika skatintų nuoseklų ir sąžiningą vykdymą. Dėl šios priežasties, norėdami nustatyti tinkamas nuobaudas už Bendruomenės gairių pažeidimus, mes svarstome veiksnių derinį. Svarbiausi iš šių veiksnių yra žalos sunkumas ir bet kokia susijusi „Snapchatter“ ankstesnių pažeidimų istorija.

Siekiant atskirti didžiausią žalą darančius pažeidimus nuo kitų rūšių pažeidimų, kurie gali būti ne tokie pat pavojingi, taikome rizika pagrįstą metodą. Norėdami suteikti informacijos apie mūsų vykdomą didelės žalos atskyrimą, ir į tokią kategoriją patenkančius pažeidimus, sukūrėme šį šaltinį.

Paskyros, kurios, mūsų nuomone, pirmiausia naudojamos siekiant pažeisti Bendruomenės gaires arba padaryti didelę žalą, bus nedelsiant išjungtos. Pavyzdžiai: paskyros, susijusios su rimtomis patyčiomis ar priekabiavimu, apsimetinėjimu, sukčiavimu, ekstremistinės ar teroristinės veiklos propagavimu arba kitu būdu naudojant „Snap“ neteisėtai veiklai.

Dėl kitų Bendruomenės gairių pažeidimų „Snap“ paprastai taiko trijų dalių vykdymo procesą:

  • Pirmas žingsnis: įžeidžiantis turinys pašalinamas.

  • Antras veiksmas: „Snapchatter“ gauna pranešimą, nurodantį, kad buvo pažeistos mūsų Bendruomenės gairės, kad toks turinys buvo pašalintas ir kad pakartotiniai pažeidimai lems papildomus vykdymo veiksmus, įskaitant paskyros išjungimą.

  • Trečias žingsnis: mūsų komanda užfiksuoja įspėjimą „Snapchatter“ paskyroje.

Įspėjimas sukuria konkretaus „Snapchatter“ padarytų pažeidimų įrašą. Prie kiekvieno įspėjimo pridedamas pranešimas „Snapchatter“; jei per nustatytą laikotarpį „Snapchatter“ surinks per daug įspėjimų, tokia paskyra bus išjungta.

Ši įspėjimų sistema užtikrina, kad „Snap“ nuosekliai taikytų savo politiką ir taip, kad naudotojai, pažeidžiantys Bendruomenės gaires, būtų įspėti ir mokomi. Pagrindinis mūsų politikos tikslas yra užtikrinti, kad kiekvienas galėtų mėgautis naudojimusi „Snapchat“ tokiais būdais, kurie atspindi mūsų vertybes ir misiją; sukūrėme šią vykdymo sistemą, kad ji padėtų pasiekti šį tikslą plačiu mastu.


Įspėjimų ir skundų procesai

Siekdami užtikrinti, kad „Snapchatters“ aiškiai suprastų, kodėl buvo imtasi veiksmų prieš jų paskyrą, ir kad suteiktume galimybę prasmingai užginčyti vykdymo rezultatus, sukūrėme Įspėjimų ir skundų procesus, kurie apsaugo mūsų Bendruomenės interesus ir kartu apsaugo „Snapchatters“ teises.

Kad geriau suprastumėte, kodėl buvo imtasi vykdymo veiksmų, atminkite, kad vertindami, ar paskyrai taikyti nuobaudas, atsižvelgiame į Bendruomenės gaires ir Paslaugų teikimo sąlygas ir taikome mūsų Bendruomenės gaires, Paslaugų teikimo sąlygas, ir Turinio gaires Tinkamumo rekomendacijoms kad galėtume moderuoti „Snaps“, paskelbtus „Atradimų“ ir „Dėmesio centro“ parinktyse.

Norėdami suteikti informacijos apie tai, kaip veikia mūsų skundų procesai, parengėme pagalbinius straipsnius apie skundus dėl paskyros ir skundus dėl turinio.

Kai „Snapchat“ patenkina apeliacinį skundą dėl paskyros užrakinimo, prieiga prie „Snapchatter“ paskyros bus atkurta. Nepriklausomai nuo to, ar skundas bus patenkintas, ar ne, apie savo sprendimą informuosime skundą pateikusią šalį.