સલામતી સંસાધનો અને સપોર્ટ

જરૂરિયાતમંદ Snapchatters ને સંસાધનો અને સહાય પ્રદાન કરવા માટે અમે ઉદ્યોગ નિષ્ણાતો અને બિન-સરકારી એજન્સીઓ સાથે કામ કરીએ છીએ. અહીં કેટલાક સંસાધનો છે જે તમને અથવા તમે જાણતા હોય તેવા કોઈને સમર્થનની જરૂર હોય અથવા ફક્ત ચેટ કરવા માંગતા હોય તો મદદ કરી શકે છે!

તમે અમારા Here For You શોધ સાધન વિશે વધુ જાણી પણ શકો છો જે જ્યારે તમે માનસિક સ્વાસ્થ્ય, ચિંતા, હતાશા, તણાવ, આત્મહત્યાના વિચારો, દુઃખ અને પજવણી સંબંધિત અમુક વિષયોની શોધ કરો ત્યારે નિષ્ણાત સ્થાનિક ભાગીદારો પાસેથી સંસાધનો બતાવે છે.

અમે તકલીફમાં રહેલા લોકોને ટેકો આપવાના પ્રયાસરૂપે, જાતીય જોખમો અને હાનિને સમર્પિત પૃષ્ઠ પણ વિકસાવ્યું છે. ત્યાં, તમે વૈશ્વિક સમર્થન સંસાધનોની સૂચિ શોધી શકો છો.

વૈશ્વિક 🌏

MindUP (વૈશ્વિક; યુ.એસ., યુ.કે. , અને સી.એ. માં મુખ્ય ઓફિસો)
MindUP 3 થી 14 વર્ષની વયના બાળકોને તનાવનું સંચાલન કરવા અને શાળામાં ખીલવા માટેના સાધનો અને જ્ઞાન પ્રદાન કરીને મદદ કરે છે અને આશાવાદ, સ્થિતિસ્થાપકતા અને કરુણા જાળવી રાખે છે.

ઉત્તર અમેરિકા માટે સંસાધનો

યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ) 🇺🇸

988 સુસાઇડ એન્ડ ક્રાઇસિસ લાઇફલાઇન 988
પર કૉલ અથવા પર ટેક્સ્ટ કરો અથવા 988lifeline.org
પર ચેટ કરો નેશનલ સ્યુસાઈડ પ્રિવેન્શન લાઈફલાઈન આત્મહત્યાની કટોકટી અથવા ભાવનાત્મક તકલીફમાં લોકોને દિવસના 24 કલાક, અઠવાડિયાના 7 દિવસ મફત અને ગોપનીય ભાવનાત્મક સહાય પૂરી પાડે છે, સમગ્ર યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં

નેશનલ હેલ્પલાઇન: 1-800-662-HELP (4357)

SAMHSA ની રાષ્ટ્રીય હેલ્પલાઇન માનસિક અને/અથવા સબસ્ટેન્સ અનવસ્થાનો સામનો કરી રહ્યાં હોય તેવા લોકો માટે ની:શુલ્ક, ખાનગી, 24/7 માહિતી સેવા અને સારવારની ભલામણ છે. અંગ્રેજી અને સ્પેનિશમાં ઉપલબ્ધ છે. વે
(સક્રિય યુ.એસસેવા સભ્યો, પશુચિકિત્સા અને પરિવારના સભ્યો માટે) 1 800 273 8255 અથવા SMS પર કૉલ

કરો: 838
255વેટરન્સ કટોકટી લાઇન એક મફત, ગોપનીય સ્ત્રોત છે જે કોઈપણ માટે ઉપલબ્ધ છે, જો તમે VA સાથે રજીસ્ટર ન કરી રહ્યા હોય અથવા VA આરોગ્ય

સંભાળ માં નોંધણી કરી હોય
તો પણ તે કોઈ પણ વ્યક્તિને ઉપલબ્ધ છે.રાષ્ટ્રીય ગઠબંધન પર માનસિક બીમારી 1 800 950 6264 અથવા SMS : 741741NAMI માટે ટેક્સ્ટ
NAMI વકીલ, શિક્ષણ, સપોર્ટ અને જાહેર જાગૃતિ પૂરી પાડે છે જેથી માનસિક બિમારીથી અસરગ્રસ્ત તમામ વ્યક્તિઓ અને પરિવારો વધુ સારૂ જીવન

બનાવી શકે
છે. એકટીવ માઈન્ડઝ એકટીવ માઈન્ડઝ દેશની અગ્રણી બિનનફાકારક સંસ્થા છે જે માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાગૃતિ અને શિક્ષણ માટે યુવાન વયસ્કોને મદદરૂપ છે. કેટલાક મદદરૂપ પૃષ્ઠો શામેલ છે,

ચિંતા અને ડિપ્રેશન એસોસિએશન
ઓફ અમેરિકા કૉલ 240 485 1001
(ADAA) એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય બિનનફાકારક સંસ્થા છે જે શિક્ષણ, પ્રેક્ટિસ અને સંશોધન દ્વારા ચિંતા, ડિપ્રેશન OCD, PTSD અને co-occurring ડિગ્રીના નિવારણ, સારવાર અને સાજાપણા માટે સમર્પિત છે.

નેશનલ ઈટીંગ ડિસઑર્ડર્સ ઓફ
એસોસીએશન 800 931 2237 પર કૉલ
કરો ધ નેશનલ ઈટીંગ ડિસઑર્ડર્સ ઓફ એસોસીએશન (NEDA) એ વ્યક્તિઓ અને ખાવા સંબંધી વિકારોથી પ્રભાવિત પરિવારોને ટેકો આપવા માટે સમર્પિત છે. NEDA એ વ્યક્તિઓ અને ખાવાથી વિકારથી પ્રભાવિત પરિવારોને સમર્થન આપે છે, અને નિવારણ, ઉપચાર અને ગુણવત્તાની સંભાળની પહોંચ માટેના ઉત્પ્રેરક તરીકે સેવા આપે છે.

Trans Lifeline 877 565 8860 પર
કૉલ
કરો ટ્રાન્સ લાઈફલાઈન એ ટ્રાન્સ-નેતૃત્વ સંસ્થા છે ટ્રાન્સ લોકોને સમુદાય, સમર્થન અને સંસાધનો સાથે જોડે છે જેમને બચવાની અને સમૃદ્ધ થવાની જરૂર છે.

હો
પલાઈન કોલ 1 877 235 4525ોપલ
ાઈન તેમના કોલર્સ માટે નિર્ણય ના લઈ શકાય તેવા સાંભળવાં કાળજી પૂરી પાડવા માટે સક્રિય સાંભળલવાની તકનીકો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેઓ કૉલ પર સલાહ આપતા નથી પરંતુ તેના બદલે અન્ય સંસ્થાઓને સંસ્થાઓની ભલામણ પૂરી પાડશે.

કેનેડા (સીએ) 🇨🇦

કેનેડા આત્મહત્યા નિવારણ સેવાઓ (CSPS)
1 833 456 4566
આપત્તિ સેવા કેનેડા (CSC) કૉલ કરો કેનેડા લોકોના માટે આત્મહત્યા નિવારણ અને સમર્થન પૂરૂ પાડે છે.

યૂથસ્પેસ (ઑનલાઇન કટોકટી અને લાગણીશીલ ચૅટ. ચૅટ ગુપ્ત અને અનામી છે.)
એસએમએસ કરો: 778 783 0177 પર
Youthspace.ca ઑનલાઇન કટોકટી અને લાગણીશીલ સપોર્ટ ચૅટ છે. અમે નિર્ણાયક બન્યાં વગર સાંભળીએ છીએ, અને ચેટને ગોપનીય અને અનામી રાખીએ છીએ. આત્મહત્યા ક્રિયા મોન્ટ્રે


લ 1 866 APPELLE (277-3553) આત્
મહત્યા ક્રિયા મોનટરેલના મિશન તરીકે ઓળખાતા જ આત્મહત્યા રોકવા માટે અને તેના અસરોને કારણે આત્મહત્યા લોકો, તેમના પરિવારો અને તેમના આસપાસના લોકો માટે ગુણવત્તા સેવાઓ સુધી પહોંચાડીને સુનિશ્ચિત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત, SAM સમુદાયના વ્યક્તિઓ અને સંગઠનોની પ્રતિબદ્ધતા અને કુશળતા વિકાસ પર આધાર રાખે છે.

Hope for Wellness Helpline
કૉલ કરો 1 855 242 3310
પર દિવસમાં 24 કલાક, અઠવાડિયામાં 7 દિવસ ટોલ ફ્રી હેલ્પલાઇન પર કૉલ કરો અથવા ઑનલાઇન ચૅટ કરો. ફોન અને ચેેટ કરો અંગ્રેજી અને ફ્રેંચ માં ઉપલબ્ધ છે અને ક્રી, ઓજીબવે અને ઈનુકટીટૂટ

પણ વિનંતી કર્યાથી ઉપલબ્ધ છે એમીલીયા રાઈઝી
ંગ કૉલ 705 476 3355 3355
એમીલીયા રાઇઝિંગ હિંસા સપોર્ટ સેન્ટર મફત પૂરું પાડે છે, 12 વર્ષની ઉંમર અને તે કરતાં મોટા લોકો માટે સંપૂર્ણપણે ગોપનીય આધાર તેઓનાં માટે કે જેમણે જાતીય હિંસાને અનુભવ કર્યો છે.

કટોકટી ટેક્સ્ટ લાઇન
SMS : કિડ્સ હેલ્પલાઇન ફોન દ્વારા સંચાલિત 686868
કટોકટી ટેક્સ્ટ લાઇન માટે ટેક્સ્ટ હોમ કિડ્સ હેલ્પલાઇન અને ટેકનોલોજી પાયોનિયર કટોકટી ટેક્સ્ટ લાઇન વચ્ચે સેવા ભાગીદારી છે, જે કેનેડા માં પ્રથમ વખત 24/7 સાથે યુવાન લોકોને પૂરી પાડે છે, જે મફત રાષ્ટ્રવ્યાપી ટેક્ષટીંગ પૂરું પાડે છે.

યુરોપ માટે સંસાધનો

ઓસ્ટ્રિયા (AT) 🇦🇹


રેટ ઓફ ધ્રાત કોલ 147
પર કૉલ કરો રેટ ઓફ ધ્રાત (રૅટ ઓફ દ્રા) કોઈપણ સમયે બાળકો અને કિશોરો માટે સલાહ આપે છે - અનામી - મફત.

ટેલિફોનસીલશ્રોગ
કૉલ 142
ટેલીફોન સીલશ્રોગ કટોકટી સ્થિતિ આધાર આપે છે. ઇમરજન્સી નંબર 142 હેઠળ તમે દિવસમાં 24 કલાક નિઃશુલ્ક અમારો સંપર્ક કરી શકો છો.

બેલ્જિયમ (બીઇ) 🇧🇪

ઝેલ્ફમુર્ડ 1813

કૉલ કરો 1813 સેન્ટર ફોર સ્યુસાઇડ પ્રીવેન્શન એ એક બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે આત્મહત્યા સમાપ્ત કરવા માટે સમર્પિત છે. આ સંસ્થા આત્મહત્યા હોટલાઇન તેમજ વ્યાપક સંશોધન સેવાઓ પ્રદાન કરે છે.

ચા
લ્ડ ફોકસ કૉલ કરો 116 000 પર ચા
ઈલ્ડ ફોકસ ગુમ થયેલ બાળકો અને સગીરોના જાતીય શોષણની જાણ કરવા માટે એક અજ્ઞાત હોટલાઇન પૂરી પાડે છે.

ક્રોએશિયા (HR) 🇭🇷

HRABRI Telefon 0800 0800 (પુખ્તો માટે) અથવા 116 111 (કિશોરો માટે) પર કૉલ
કરો
બાળકો અને માતાપિતા માટે મદદ અને સહાયતા - બાળકો માટે The Brave Phone 116 111; માતા અને પિતા બાળકો માટે બ્રેવ ફોન 0800 0800. ચેેટ અને ઈ-મેલ.

ડેન્માર્ક (DK) 🇩🇰

Livslinien
કૉલ કરો 70 201 201 પર
Livslinien એક આત્મહત્યા એડવાઇઝરી હોટલાઇન છે જે આત્મહત્યા પ્રયત્નોને ઓછી કરવા માટે વ્યાવસાયિક સલાહ અને સહાય આપે છે.

BørneTelefonen
Call 116 111 ચિ
લ્ડ્રન્સ ફોન counseling, આરામ અથવા માત્ર એક પુખ્ત વયના બાળકો માટે લાઇન છે, જે સાંભળવા માટે સમય ધરાવે છે.

એસ્ટોનિયા (EE) 🇪🇪

Eluliin
Call 655 8088
લાઇફ લાઇન તરીકે રાહત કેન્દ્ર તરીકે બનાવવામાં આવ્યું હતું, ઐરી વારનીક ના નેતૃત્વમાં ઈસ્ટોનીલાં સ્વીડિશ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સ્યુસાઈડોલોજી ડાયરેક્ટર તરીકે આ લાઇન છે. એકલા, નાખુશ,, હતાશ અને/ અથવા આત્મહત્યા કરનારા લોકોને લાગણીનો ટેકો પૂરો પાડે છે.

ફિનલેેેેેન્ડ (FI) 🇫🇮

સુઓમેન મીલેન્ટએવરીશ્રી
કૉલ કરો 09 2525 0111
MIELI ફિનિશ માનસિક આરોગ્ય એસોસિયેશન જાહેર આરોગ્ય અને બિન-સરકારી સંસ્થા છે. ક્લબ ફિનલેન્ડમાં માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપે છે અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય નિવારક કાર્ય કરે છે.

ફ્રાંસ (FR) 🇫🇷

E-Enfance

Call 3018 હિંસા સામે નવી રાષ્ટ્રીય સંખ્યા, તેમના ડિજિટલ ઉપયોગ સાથે સંબંધિત સમસ્યાઓ સામનો કરતી બાળકો અને કિશોરો માટે મફત છે


Suicide Écoute કૉલ કરો 01 45 39 40 00 પર
Suicide Écoute એ એવા લોકોની સહાય કરે છે જેઓ પોતાનું જીવન સમાપ્ત કરવા વિશે વિચારે છે અથવા તેમ કરવાનું નક્કી કરે છે. Suicide Ecoute દરેકને અજ્ઞાત રીતે પોતાની પીડા વ્યક્ત કરવાની અનુમતી આપે છે. 

SOS Suicide Phénix

કૉલ કરો 01 40 44 46 45 પર SOS Suicide Phoenix France Federationનો ઉદ્દેશ્ય આત્મહત્યાને રોકવા અને તબીબી-સામાજિક ક્ષેત્રના કલાકારો સાથે પૂરકતામાં નિવારક ક્રિયાઓના પ્રમોશનનો છે.

જર્મની (DE) 🇩🇪

TelefonSeelsorge
0800 111 0 111 અથવા 0800 111 0 222 પર કૉલ
કરો Telefonseelsorge (ટેલિફોનસેલસોર્ટ) એ એક સ્વયંસેવી સંસ્થા છે જે 8,000 થી વધુ સ્વયંસેવી કર્મચારીઓની બનેલી છે જે ફોન, ચૅટ, ઇમેઇલ અને વ્યક્તિગત રીતે જેમને પણ માનસિક સ્વાસ્થ્ય અંગે સહાયની જરૂર હોય તેવા દરેકને સલાહ આપે છે.

Nummer gegen Kummer
116 111 પર
કૉલ કરો Nummer gegen Kummer eV (NgK) (ન્યુમર ગેજેન કુમર) એ સંપૂર્ણ જર્મનીમાં બાળકો, કિશોરો અને માતાપિતા માટે સૌથી મોટી મફત ટેલિફોન સલાહકાર સેવા ધરાવતી મુખ્ય સંસ્થા છે.

ગ્રીસ (GR) 🇬🇷

Hamogelo 1056
પર કૉલ
કરો "The Smile of the Child” એક નોંધણી કરાવેલ NGO છે, જેની સ્થાપના 1995માં 10 વર્ષના એન્ડ્રિયાસ યાનોપોલોસ દ્વારા બાળકોના અધિકારોની રક્ષા માટે કરવામાં આવી હતી. 18 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના કિશોર માટે. 

આયર્લેન્ડ (IE) 🇮🇪

Pieta House
Call 1 800 247 247 અથવા SMS કરો: 51444
માટે ટેક્સ્ટ help પિટા આત્મહત્યા કરતા લોકો માટે મફત થેરાપી પૂરી પાડે છે, આત્મહત્યા કરતા વિચાર, અથવા આત્મહત્યા દ્વારા અસર પામેલ.

Belong To
કૉલ કરો 01 670 6223 પર
BeLonG To નું સ્વપ્ન એવા વિશ્વનું છે જ્યાં LGBTI+ સમુદાયના યુવાન લોકો તેમની ઓળખ અને અનુભવોની વિવિધતા સાથે સમાન, સલામત અને મૂલ્યવાન છે.

જીગ સો - રાષ્ટ્રીય યુવા માનસિક
આરોગ્ય કેન્દ્ર 353 1 472 7010 પર
કૉલ કરો Jigsaw એ એક ચેરિટેબલ સંસ્થા જે માર્ગદર્શન, સંશોધન, શિક્ષણ અને તાલીમ દ્વારા યુવાન લોકોના માનસિક સ્વાસ્થ્યને ટેકો આપે છે.


ReachOut Ireland ReachOut Ireland એ એક ઑનલાઇન માનસિક આરોગ્ય સેવા પ્રદાતા છે જે યુવાન લોકોને માનસિક સ્વાસ્થ્યના પ્રશ્નો સાથેની માહિતી અને વ્યવહારું સાધનો પ્રદાન કરે છે.

ઈટાલી (IT) 🇮🇹

Telefono Amico
Call પર કૉલ કરો 199 284 284 284
Telefono Telefono Amico એ એક સ્વયંસેવક સંસ્થા છે જે એકત્વ, દુઃખ, અસુવિધા અથવા ક્રોધને લાગે છે તે કોઈને સાંભળવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

લિથુનીયા (LT) 🇱🇹

Lithuanian Association of Emotional Support Lines
LEPTAનો હેતુ કટોકટીના સમયે નિઃશુલ્ક, સરળતાથી સુલભ, અજ્ઞાત લાગણીશીલ ટેકો પૂરો પાડવો, વ્યક્તિની ભાવનાત્મક પીડાને ઓછી કરવી, મુશ્કેલીઓ સામે ટકી રહેવા અને મુશ્કેલીઓ દૂર કરવામાં મદદ કરવાનો છે.

જયુનીમો લીનજા
કોલ 8 800 28888
જયુનીમો લીનજા ફોન, લખેલા કાગળ અથવા ઓનલાઈન વાતચીત આધાર કે જેઓ જરૂરીયાતમાં છે તેમને પૂરો પાડે છે. તમે તેમને જણાવો છો તે બધું તમારી અને યુથ લાઇન વચ્ચે રહેશે.

લક્ઝમબર્ગ (LU) 🇱🇺

Kanner-Jugendtelefon
(કનેર - જુગેન્ડટેલિફોન
) કૉલ કરો 116 111 પર KJT ની ક્રિયા એ બાળકો, યુવાનો અને માતા-પિતાને તેમને સાંભળવા અને સહાયતા પ્રદાન કરીને પૂરા પાડવામાં આવેલ સંસાધન છે જે સરળતાથી સુલભ અને અવરોધો વિના છે.


BEE SECURE BEE SECURE (બિ સિક્યોર) લક્ઝમબર્ગનું સુરક્ષિત ઇન્ટરનેટ સેન્ટર છે. ઇન્ટરનેટ પર સલામત રહેવા સમાચાર, તથ્યોપત્રો, ઇવેન્ટ અને ટીપ્સ દ્વારા સંસાધનો પૂરા પાડે છે!

મોરિશિયસ (MU) 🇲🇺

Befrienders મોરિશિયસ
230 800 93 93 પર
કૉલ કરો Befrienders વિશ્વભરમાં કેન્દ્રો જે લોકો માટે મુશ્કેલીમાં છે અને સાંભળવા માટે એક ઓપન જગ્યા પૂરી પાડે છે. આ ટેલિફોન હેલ્પલાઇન, એસએમએસ મેસેજિંગ અને ફેસ ટુ ફેસ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઈન્ટરનેટ ચેટ, આઉટરીચ અને લોકલ ભાગીદારી દ્વારા છે,

નેધરલેન્ડ્ઝ (NL) 🇳🇱

113 આત્મહત્યા નિવારણ
0900 0113 પર
કૉલ કરો ફાઉન્ડેશન 113 એ એક રાષ્ટ્રીય સંસ્થા છે જે આત્મહત્યા અટકાવવા માટે છે. આ સંગઠનનું લક્ષ્ય એવો દેશ બનાવવા તરફ કામ કરવાનું છે કે જ્યાં કોઈ વ્યક્તિ એકલતા અને દુઃખના કારણે આત્મહત્યા દ્વારા ન મૃત્યુ પામે.

MiNd Netherlands
કૉલ કરો 088
554 32 22 પર ઇન્ટરનેટ પર ગેરકાયદેસર, ભેદભાવપૂર્ણ નિવેદનો માટે MiNd Netherlands (માઇન્ડ નેધરલેન્ડ્ઝ) રાષ્ટ્રીય હોટલાઇન છે. હોટલાઇનની સ્થાપના 2013 માં કરવામાં આવી હતી.

નોર્વે (NO) 🇳🇴

Kirkens SO
S 322 40 00 403 પર
કૉલ કરો Kirkens SOS એ 24-કલાકના ટેલિફોન, ટેક્સ્ટ અને ઇન્સ્ટન્ટ મેસેજ સપોર્ટ સાથે ભાવનાત્મક અશાંતિને દૂર કરવા અને આત્મહત્યા અટકાવવા માગતી ધાર્મિક સંસ્થા છે.

Mental Helse Hjelpetelefonen 3116 1233 પર
કૉલ
કરો માનસિક સ્વાસ્થ્ય વધેલી નિખાલસતા, માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓના નિવારણ અને સારી આરોગ્ય સંભાળ માટે પ્રયત્ન કરે છે. વપરાશકર્તાઓ અને સંબંધીઓ પાસે માનસિક સ્વાસ્થ્ય વિશેના અનુભવ અને જ્ઞાન છે જે અમે જાહેર અધિકારીઓ, વ્યાવસાયિક સમુદાયો, સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવા માંગીએ છીએ.

પોલેન્ડ (PL) 🇵🇱

Telefon Zaufania Dzieci Młodzieży
116 111 પર કૉલ કરો
અમે મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓને સામનો કરવામાં મદદ કરનારા લોકોનું ગ્રુપ છીએ. તમે જે મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઇ રહ્યા છો તે વિશે તમે અમને કહી શકો.

પોર્ટુગલ (PT) 🇵🇹

SOS VOZ AMIGA
Call 808 237 327 અથવા 210 027 159
અમે એકત્વ, બીમારી, તૂટેલા કુટુંબ સંબંધ, ડ્રગ વ્યસન અને દુરુપયોગ અને વિવિધ લાગણીશીલ પરિસ્થિતિઓના કારણે થયેલી સમસ્યાઓ સાથે લોકોને કૉલ કરીએ છીએ. અમારી મદદ માટેલી કૉલમાં, અમે મૂલ્યાંકન કરતા નિર્ણયો લેતા નથી. અનામી અને ગુપ્ત રીતે, અમે કાનને ખભા તરીકે પ્રદાન કરીએ છીએ. જો તમને જરૂર હોય તો અચકાવું નહીં. અમને કૉલ કરો. અમે કાળજી લઈએ છીએ!

રોમાનિયા (RO) 🇷🇴

Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului

કૉલ કરો 0800 801 200 પર The Romanian Suicide Prevention Alliance (ARPS) એક બિન-નફાકારક સંસ્થા છે, જે આત્મહત્યા અટકાવીને જીવનની ગુણવત્તા જાળવવા અને પ્રોત્સાહન આપવાનાં હેતુથી સ્થાપિત છે.

સર્બિયા (RS) 🇷🇸

Centar Srce
Call 0800 300 303 પર
કૉલ કરો કેન્દ્ર મિશન ઓફ ધ સેન્ટર (મિશન, ટેલિફોન, ઈ-મેલ ચેેટ કરો અને કટોકટીમાં લોકો અને આત્મહત્યા નિવારણ માટે ભાવનાત્મક આધાર પૂરો પાડવા માટે છે. અમે માનીએ છીએ કે વ્યક્તિ જે દુઃખની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે તેને શાંત કરી શકીએ છીએ અને આત્મહત્યાની લાગણીની તીવ્રતા અમે ઘટાડી શકીએ છીએ.

સ્લોવાકિયા (SK) 🇸🇰

Linka Detskej Istoty
116 000 પર કૉલ
કરો જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે બાળકો અને યુવાન લોકોને કોઈને સુધી પહોંચવું જોઈએ. લાઇન ફોન દિવસના 24 કલાક, વર્ષમાં 365 દિવસ રણકાયા કરે છે.

સ્લોવેનિયા (SI) 🇸🇮

Enska Svetovalnica - Krizn
i Center પર
કૉલ કરો 031 233 211 ધ વુમન કાઉન્સેલિંગ સોસાયટી એક જાહેર હિત ધરાવતી માનવતાવાદી સંસ્થા છે જે મહિલાઓ હિંસાનો શિકાર બની છે તેમના માટે માનસિક સામાજિક સહાય અને સ્વ-સહાય ક્ષેત્રમાં સક્રિય છે.

TOM - Mladostnike MladostnikeCall
116 111 માં
Telefon Za Otroke (Tom) એ Slovenia ફ્રેન્ડ ઓફ યુથ એસોસિએશન (ZPMS) ના ફ્રેમવર્ક અંદર કાર્યરત બાળકો અને કિશોરો માટે ટેલિફોન છે.

Društvo Zaupni ટેલિફોન Samarij
an
પર કૉલ કરો 116 123 સોસાયટીની મિશન વ્યક્તિને દિવસના કોઈપણ સમયે અને વર્ષના બધા જ દિવસોએ મુશ્કેલીમાં વાત કરવા માટે ઉપલબ્ધ હોવું જોઈએ અને સપ્તાહના રોજ બે ફોન પર સપ્તાહના રોજ જાહેર રજાઓ સહિત લોકોને આપવામાં આવે છે.

સ્પેન (ES) 🇪🇸

Teléfono de la Esperanza
717 003 717 પર કૉલ
કરો Telefono de la Esperanza સંક્ટની સ્થિતિમાં ભાવનાત્મક સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપતી એક સામાજિક સંસ્થા છે, જે સ્પેનિશ-પોર્ટુગીઝ બોલતા વિશ્વમાં તાત્કાલિક કટોકટીની પરિસ્થિતિમાં વિનામુલ્યે હસ્તક્ષેપ કરે છે.

Internet Segura for Kids
017 પર કૉલ કરો Internet Segura for Kids
(IS4K) સ્પેનમાં સગીર લોકો માટે ઇન્ટરનેટ સેફ્ટી સેન્ટર છે અને તેનો હેતુ બાળકો અને કિશોરોમાં ઇન્ટરનેટ અને નવી ટેકનોલોજીઓના સલામત અને જવાબદાર ઉપયોગને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે.

સ્વીડન (SE) 🇸🇪

Mind
Call 90 101
પર કૉલ કરો માનસિક આરોગ્ય સંભાળને પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ, માનસિક સંતુલન અને સ્વસ્થ વ્યક્તિઓના આરોગ્યને જાળવી રાખવા માટે, નાશને આરે હોય તેવી વ્યક્તિઓના નર્વસ અને માનસિક બીમારીને રોકવા માટે અને આવા રોગો દ્વારા જેઓને અસર પહોંચી છે તેમની યોગ્ય કાળજી સમર્પણ મારફતે સુધારો.

સ્વિટ્ઝર્લૅન્ડ (CH) 🇨🇭

ટેલ. 143 કૉલ
કરો 143
લોકો કે જેઓ મદદ વાતચીત અથવા સહાયક ઑનલાઇન સંપર્ક કરવા માંગે છે.

યુનાઇટેડ કિંગ્ડમ (યુકે) 🇬🇧

સમરિટાન્સ
116 123 પર કૉલ કરો
સમરિટાન્સ એક ચેરિટી સંસ્થા છે જે લોકો પાસેથી તેમની ચિંતાઓ અને માનસિક અસ્વસ્થતાઓની વાત સાંભળીને તેમની મદદ કરવા માંગે છે.

પેપિરસ પ્રિવેન્શન ઓફ યંગ સુસાઈડ હોપલાઈનયુકે
0 800 068 41 41 પર કૉલ કરો અથવા SMS કરો: 07860039967
પેપિરસ એ જેમને આત્મહત્યાના વિચારો આવી રહ્યા છે અને એવી કોઈ પણ વ્યક્તિ જે ચિંતિત છે કે યુવાન વ્યક્તિ જે આત્મહત્યા વિશે વિચારી શકે છે તેવાં 35 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો અને યુવાનો માટે એક ગોપનીય સમર્થન અને સલાહ સેવા છે.

યુકે સેફર ઈન્ટરનેટ સેન્ટર
યુકે સેફર ઈન્ટરનેટ સેન્ટર એ ત્રણ અગ્રણી ધર્માદાની ભાગીદારી છે; બાળકો, દક્ષીણ પશ્ચિમ ગ્રીડ અને ઈન્ટરનેટ વોચ ફાઉન્ડેશન.

દયાજનક સ્થિતિમાં જીવવાં સામે ઝુંબ
ેશ 0 800 58 58 પર કૉલ
કરો અમારી હેલ્પલાઇન યુકેમાં લોકો માટે છે જે નીચે છે અથવા કોઈપણ કારણોસર દિવાલ પર અસર કરે છે,કોને માહિતી અને આધાર માટે વાત કરવાં અથવા માહિતી શોધવાની જરૂર છે જે કોઈપણ માનસિક સ્વાસ્થયની મુશ્કેલી અનુભવે છે તેને સશકત કરવા માટે અમે સલાહ અને આધાર પૂરો પાડીએ છીએ. રિ

વેન્જ પોર્ન હેલ્પ
લાઈન 0345 6000 459 પર ક
ૉલ કરો રિવેન્જ પોર્ન હેલ્પલાઈન 18+ ને મદદ કરે છે કે જેઓ ગંદા ચિત્રો, સામાન્યપણે રઈવેન્જ પોર્ન તરીકે જાણીતા છે તેવી ઈન્ટીમેટ છબીને અનુભવે છે, તેમને સલાહ અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડવા દ્વારા અ સામગ્રીને દૂર કરે છે. ઇમેઇલ help@revengepornhelpline.org.uk.

એક્શન ફ્રોડ
0300 123 2040 પર કૉલ કરો
એક્શન ફ્રોડ એ છેતરપિંડી અને સાયબર ક્રાઇમ માટે યુકેનું રાષ્ટ્રીય રિપોર્ટિંગ કેન્દ્ર છે જ્યાં જો તમારી સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોય, સ્કેમ કરવામાં આવ્યો હોય અથવા ઈંગ્લેન્ડ, વેલ્સ અને ઉત્તરી આયર્લૅન્ડમાં સાયબર ક્રાઇમનો અનુભવ થયો હોય તો તમારે છેતરપિંડીનો રિપોર્ટ કરવો જોઈએ

લ્યુસી ફેઇથફુલ ફાઉન્ડેશન
0808 1000 900
પર કૉલ કરો લ્યુસી ફેઇથફુલ ફાઉન્ડેશન એ યુકે સ્થિત બાળ-સંરક્ષણ ચેરિટી છે જે તેના પ્રોગ્રામ સ્ટોપ ઇટ નાઉ! દ્વારા બાળકો અને બાળ જાતીય શોષણ અને દુરુપયોગના અપરાધીઓ બંને સાથે કામ કરે છે

લેટિન અમેરિકા અને કેરિબિયન માટે સંસાધનો

આર્જેન્ટિના (AR) 🇦🇷


હેબલીમોસ ડિ ટોડો Hablemos de Todo (હેબલમોસ દ ટોડો) વેબસાઇટ દ્વારા અનામી ચૅટ પૂરી પાડે છે. . તમને જે થઈ રહ્યું છે તે વિશે વાત કરવા, પ્રશ્નો પૂછવા અને તમારી બધી શંકાઓ વિશે મુક્તપણે વાત કરવાનું સ્થાન.

બહામાસ (BS) 🇧🇸

નેશનલ હોટલાઈન ફોર ક્રા

યસીસ ઈન્ટરવેન્શન કૉલ 242 322 2763 સામાજિક સેવા વિભાગ બાળ દુરુપયોગ હોટલાઇન પૂરી પાડે છે અને તાજેતરમાં આયોજિત સેવા પૂરી પાડે છે જેથી વ્યક્તિઓ માટે કાઉન્સેલિંગ સામેલ કરી શકાય, જે કદાચ નિરાધાર હોય, અચકાટ હોય અથવા અનુભવ કરે છે.

બ્રાઝિલ (BR) 🇧🇷

O CVV – Centro de Valorização da Vida
કૉલ કરો 188
પર Centro de Valorização da Vida (CVV) એક બિન-નફાકારક છે જે મફત, સમજદાર લાગણીશીલ ટેકો અને આત્મહત્યા નિવારણ સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

ચિલી (CL) 🇨🇱

ટોડો મેજોરા
જાતીય પ્રવર્તન પર આધારિત ભેદભાવ હોવાથી જે બાળકો અને કિશોરો કે જેઓ પજવણી અને આત્મહત્યા વર્તનથી પીડાતા હોય તેવા બાળકોની સુખાકારીને પ્રોત્સાહન આપે છે. સોમવારથી શુક્રવાર અને રવિવારે ટોડો મેજોરા સલામત કલાકને હોસ્ટ કરે છે, જ્યાં સ્ટાફ તમારી સાથે વાસ્તવિક સમયમાં ચૅટ કરવા માટે ઉપલબ્ધ હોય છે.

ગુયાના (GY) 🇬🇾

The Caribbean V
oice The Caribbean Voice આત્મહત્યા નિવારણ, માનસિક સ્વાસ્થ્ય, ઘરેલુ હિંસા અને જાતીય શોષણ સામે લડવું અને બાળ સુરક્ષા જેવા મુદ્દાઓ પર વૈશ્વિક સંસાધનો પ્રદાન કરે છે.

મેક્સિકો (MX) 🇲🇽


SAPTEL કૉલ કરો 55 5259 8121
પર SAPTEL એક માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને ડિસ્ટન્સ મેડિસિન સેવા છે, જે 30 વર્ષથી સંચાલિત છે.  SAPTEL એક વ્યાવસાયિક કાર્યક્રમ છે, જેમાં પસંદગી પામેલા, તાલીમબદ્ધ, તાલીમ પામેલા અને દેખરેખ ધરાવતા મનોવૈજ્ઞાનિકો સામેલ છે, જે મફત સલાહ, રેફરલ, મનોવૈજ્ઞાનિક સહાય, મનોરોગ ચિકિત્સા સલાહ અને ભાવનાત્મક કટોકટીમાં હસ્તક્ષેપ પ્રદાન કરે છે.  SAPTEL સંપૂર્ણપણે મેક્સિકન ગણરાજ્યને તેની સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

Alianza por la seguridad en internet Alianza p
or la seguridad en internet (ASI) મેક્સિકો એક ગેર-નફાકારક સંસ્થા છે જે ડિજિટલ નાગરિકતા અને ઇન્ટરનેટના એક જવાબદાર ઉપયોગ વિશે પરિવારો અને યુવાઓને શિક્ષિત કરવા માટે કામ કરી રહી છે.

આફ્રિકા માટે સંસાધનો

મોરિશિયસ (MU) 🇲🇺

Befrienders મોરિશિયસ
230 800 93 93 પર
કૉલ કરો Befrienders વિશ્વભરમાં કેન્દ્રો જે લોકો માટે મુશ્કેલીમાં છે અને સાંભળવા માટે એક ઓપન જગ્યા પૂરી પાડે છે. આ ટેલિફોન હેલ્પલાઇન, એસએમએસ મેસેજિંગ અને ફેસ ટુ ફેસ ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઈન્ટરનેટ ચેટ, આઉટરીચ અને લોકલ ભાગીદારી દ્વારા છે,

દક્ષિણ આફ્રિકા (ZA) 🇿🇦

SADAG - દક્ષિણ આફ્રિકન ડિપ્રેશન અને ચિંતા ગ્રુપ
કૉલ કરો 0800 567 567
પર દક્ષિણ આફ્રિકન ડિપ્રેશન અને ચિંતા ગ્રુપ (SADAG) દેશમાં માનસિક બીમારીના દર્દીની વકીલ, શિક્ષણ અને નિરાશાને સૌથી આગળ સ્થાન ધરાવે છે. તેમની કુશળતા સમગ્ર દક્ષિણ આફ્રિકામાં માનસિક આરોગ્ય સંબંધિત પ્રશ્નો સાથે દર્દીઓ અને ફોન કરવાવાળાઓને સહાય આપવામાં છે.

Lifeline

Call કરો 0861 322 322 પર કૉલ કરો Ekurhuleni બધી જ વ્યક્તિઓ અને સમુદાયો માટે લાગણીશીલ સુખાકારીને અપનાવે છે.

ત્રિકોણ પ્રોજેક્ટ (LGBTI વ્યક્તિ, ભાગીદારો અને તેમના પરિવારના સભ્યો માટે)
021 422 0255
પર કૉલ કરો Triangle પ્રોજેક્ટ બિન-નફાકારક માનવ અધિકાર સંસ્થા છે જે સ્ત્રી સમલિંગી, પુરૂષ સમલિંગી, પુરૂષ ને સ્ત્રી બંન્ને સાથે જાતિયતા ધરાવનાર, નપુંસક માટે બંધારણીય અને માનવ હકો આપવાનું સુનિશ્ચિત કરે છે.

intersex અને કતારમાં (LGBTIQ) વ્યક્તિ, તેમના ભાગીદારો અને પરિવારો LifeLine Pietermaritzburg
Call 033 342 4447 પર
LifeLine Pietermaritzburg ટ્રેડિંગ તરીકે LifeLine અને Rape Crisis એક રજિસ્ટર્ડ નાગરિક સામાજીક સંસ્થા છે જે કોઈને પણ મફતમાં જેનરીક કાઉન્સેલીંગ પૂરું પાડે છે કે જેને આ સેવાઓની જરૂર છે.

એશિયા માટે સ્રોતો

ચાઇના (સીએન) 🇨🇳

બેઇજિંગ આત્મહત્યા સંશોધન અને નિવારણ કેન્દ્ર 010 8295 1332
બેઇજિંગ આત્મહત્યા સંશોધન અને નિવારણ કેન્દ્ર પર કૉલ
કરો જે લોકોને મુશ્કેલીમાં મદદ કરે છે.

લાઇફલાઇન શાંઘાઈ
કૉલ કરો 400 821 1215
પર લાઇફલાઇન મફત, ગુપ્ત અને અનામી સપોર્ટ સેવા પ્રદાન કરે છે; ભાવનાત્મક તણાવ અથવા કટોકટીના સમયે વ્યક્તિઓ માટે સલામત સ્રોત પૂરા પાડવા સહાયકો ઉપલબ્ધ છે.

હોંગ કોંગ વિસ્તાર

The Samaritan Befrienders Hong Kong(香港撒瑪利亞防止自殺會)
2389 2222 પર કૉલ કરો
ધી સેમરીટન્સ બિફ્રેન્ડર્સ હોંગકોંગ સેવા ઉત્સાહી સ્વયંસેવકોના એક જૂથ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે. બીજાને મદદ કરવાની ભાવના સાથે, તેઓ લાગણીશીલ દુઃખ, નિરાશા, લાચારી અથવા આત્મહત્યાનો ઇરાદો ધરાવતા લોકોને 24 કલાકની તાત્કાલિક લાગણીશીલ રાહત સેવાઓ પૂરી પાડે છે.

The Samaritans Hong Kong(香港 撒瑪利亞 會)
2896 0000 પર કૉલ કરો
સમરિટન્સ સાંભળવા માટે અહીં છે, ભલે ગમે તેટલી અવ્યવસ્થિત અથવા સામાન્ય સમસ્યા લાગે. અમે સલાહ આપતા નથી, અથવા તમને શું કરવું તે કહીશું નહીં. અમે અહીં બિનશરતી લાગણીશીલ ટેકો આપવા માટે આવ્યા છીએ.

ઈન્ડીયા (IN) 🇮🇳


AASRa કોલ 022 2754 6669 આ
સરા એ એકલ, મુશ્કેલીથી અને આત્મહત્યા માટે કટોકટી હસ્તક્ષેપ કેન્દ્ર છે. અમે હતાશા અને આત્મહત્યા કરનારાઓને સ્વૈચ્છિક, વ્યાવસાયિક અને આવશ્યકપણે ગોપનીય સંભાળ અને સહાયતા આપીને માનસિક બીમારીને રોકવા અને સંચાલિત કરવામાં મદદ કરવાનું લક્ષ્ય રાખીએ છીએ.

સ્નેહા
ઈન્ડિયા કોલ 91 44 2464 0050 પર S
neha એ ચેન્નઇ, ભારતમાં આત્મહત્યા નિવારણ સંસ્થા છે. અમે વ્યથિત, હતાશ અથવા આત્મહત્યા કરી શકે તેવી કોઈપણ વ્યક્તિને બિનશરતી લાગણીશીલ ટેકો આપીએ છીએ.

જાપાન (JP) 🇯🇵

ટોક્યો આત્મહત્યા કેન્દ્ર (℃)
કૉલ કરો 03 5286 9090 ટોક્યો આત્મહત્યા નિવારણ કેન્દ્ર (ટોક્યો આત્મહત્યા કેન્દ્ર 03 5286 9090 ટો
ક્યો આત્મહત્યા કેન્દ્ર પર ભાવનાઓ નિરાશામાં જેઓ માટે ગોપનીય અને ભાવનાત્મક આધાર પૂરો પાડે છે, જેમાં લાગણીઓનો સમાવેશ થાય છે

Aichi Suicide Prevention
Center Aichi Suicide Prevention Center એક સ્વયંસેવી સંસ્થા છે જેનો હેતુ તે લોકો માટે લાગણીશીલ ટેકો પૂરો પાડવાનો છે જે કોઈપણ સમયે, કોઈપણ જગ્યાએ આત્મહત્યા કરવાનું વિચારતા હોય છે.

મલેશિયા (MY) 🇲🇾

Befrienders Kuala 603 7956 8145 પર
કૉલ
કરો Befrienders એ એક બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે દિવસના 24 કલાક અઠવાડિયાના સાત દિવસ ભાવનાત્મક આધાર કોઈ પણ દર વગર પૂરો પાડે છે એવાં લોકોને કે જેઓ એકલા છે, હતાશામાં છે, નિરાશામાં છે અને આત્મહત્યાના વિચારો ધરાવે છે

ફિલિપાઇન્સ (PH) 🇵🇭

નતાશા ગોલબોર્ન ફાઉન્ડેશન
0917 558 4673 પર કૉલ ક
રો નતાશા ગોલબોર્ન ફાઉન્ડેશન એક બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે સકારાત્મક અને પ્રતિરોધક પ્રવૃત્તિઓના ઉપયોગ દ્વારા સમાજને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સમર્પિત છે જે તમામ માટે માનસિક સુખાકારી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.

સિંગાપોર (SG) 🇸🇬

સિંગાપોરના Samaritans (℃)
કૉલ કરો 1800 221 4444
સિંગાપોરના Samaritans (SOS) પર કૉલ (SOS) એ એક કટોકટી સામે રહેલા વ્યક્તિઓ માટે ગોપનીય ભાવનાત્મક ટેકો પૂરો પાડવા માટે સમર્પિત છે, જે આત્મહત્યા અથવા અસર કરે છે.

Silver Ribbon (Singapore)

કૉલ કરો 65 6386 1928 પર માનસિક આરોગ્ય લાંછનનો સામનો કરવા, વહેલી તકે મદદ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને સમાજમાં માનસિક બિમારીવાળા લોકોને એકીકરણની સુવિધા આપવા નવીન માધ્યમો દ્વારા માનસિક આરોગ્ય સાક્ષરતાને પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.

ઓશનિયા માટે સંસાધનો

ઓસ્ટ્રેલિયા (AU) 🇦🇺
લાઇફલાઇન 13 11 14 લાઈફલાઈન આત્મહત્યા નિવારણ સેવાઓ, હિંસા તાલીમ અને નાણાકીય કલ્યાણ કાર્યક્રમો માટે 24 કલાક સુધી પહોંચની સાથે વ્યક્તિગત સંકટને અનુભવી રહ્યા હોય તે માટે ઑસ્ટ્રેલિયાને પૂરું પાડે છે.

બાળકો હેલ્પલાઇન 1 800 55 1800
બાળકો હેલ્પલાઇન ઓસ્ટ્રેલિયા માત્ર 5-25 વર્ષથી વય ધરાવતા યુવાનો માટે જ મફત ખાનગી અને ગોપનીય ફોન કાઉન્સેલીંગ સેવા છે.

બિયોન્ડ
બ્લૂ કોલ 1300 22 4636 4636
બિયોન્ડબ્લ્યુ એ એક બિન-નફાકારક સંસ્થા છે જે સારા માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કામ કરે છે, સ્ટીગમ અને ભેદભાવ સાથે વ્યવહાર કરવા માટે કામ કરે છે અને ચિંતા, નિરાશા અને આત્મહત્યા પર આધાર અને માહિતી પૂરી પાડે છે.

ન્યૂઝીલેન્ડ (NZ) 🇳🇿

Depression Hotline


Call ઉપર કોલ કરો 0800 111 757
આ વેબસાઈટ ન્યુ જીલેન્ડરના વ્યક્તિને ઓળખાવામાં મદદ કરે છે અને વહેલી ઓળખ અને મદદની શોધને પ્રોત્સાહન આપવા દ્વારા હતાશા અને આતુરતાને ઓળખી અને સમજી શકે છે ધ લોડા
ઊન SMS : 5626
ધ લોડાઉન વહેલી ઓળખ અને ડિપ્રેશન અથવા ચિંતાને વહેલી ઓળખ માટે ઉતેજન આપે છે. સાઇટ પર યુવા લોકો ચિંતા, હતાશા (અને અન્ય મુદ્દાઓ જેવા કે શાળા છોડવી અથવા તેમના માતાપિતા સાથે સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય) વિશે ઉપયોગી માહિતી શોધી શકે છે, 12 વાસ્તવિક યુવાનોના વીડિયો તેમની સ્ટોરી અને ઘણુંબધું જણાવી રહ્યા છે.

Youthline
કૉલ કરો 0 800 376 633 પર અથવા એસએમએસ કરો: 234 પર
Youthline એ યુવા લોકો, તેમના પરિવારો અને યુવાનોને ટેકો આપનારા લોકો સાથે કામ કરે છે.
અમારી સંસ્થાઓ સ્વયંસેવક અને પગારદાર સ્ટાફ મેમ્બર્સની બનેલી છે - અને અમારી પાસે દેશભરમાં કેન્દ્રો

છે. મફતમાં 357 યપ
ર ટેક્ષ્ટ મદદ અમારું મિશન હતાશાને ઘટાડવાનું છે અને સલામત, ઉપયોગમાં લઈ શકાય, અસરકારક, વ્યાવસાયિક અને નવીન સેવાઓ પૂરી પાડવા દ્વારા જીવનનોને બચાવે છે. અમે ન્યૂઝીલેન્ડમાં ખાસ કરીને આત્મહત્યા અટકાવવા અંગે જાગૃતિ અને સમજૂતી વધારવા કામ કરીએ છીએ અને સંલગ્ન કલંકને ઘટાડવા તથા સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક ક્ષેત્રમાં હકારાત્મક યોગદાન આપવા માટે અન્ય લોકો સાથે કામ કરીએ છીએ.