સમુદાયના દિશાનિર્દેશો

અહીં Snap માં, અમે લોકોને પોતાને વ્યક્ત કરવા, ક્ષણમાં જીવવા, દુનિયા વિશે શીખવા, અને સાથે મળીને આનંદ માણવા અધિકારી આપીને માનવ પ્રગતિમાં ફાળો આપીએ છીએ! અમે આ સમુદાય દિશાનિર્દેશો સ્વ-અભિવ્યક્તિની વ્યાપક શ્રેણીને પ્રોત્સાહિત કરવા માટે બનાવ્યા છે, Snapchat ના ઉપયોગકર્તાઓ દરરોજ અમારી સેવાઓનો સલામત ઉપયોગ કરવામાં સક્ષમ છે તેની ખાતરી કરવામાં સહાય કરે છે.

સેવાની શરતો

અમે સેવાની શરતોના મુસદ્દા તૈયાર કર્યા છે જેથી તમને તે નિયમો ખબર રહે જે તમારી સાથેના અમારા સંબંધોને સંચાલિત કરશે. શરતો તમારા અને Snap વચ્ચે કાનૂની રીતે બંધનકર્તા કરાર બનાવે છે. કૃપા કરીને તેમને કાળજીપૂર્વક વાંચો.

ગોપનીયતા નીતિ

Snap Inc. કૅમેરા કંંપની છે. અમારી સેવાઓ - જેમાં Snapchat, Bitmoji, અને અન્ય શામેલ છે જે આ ગોપનીયતા નીતિ સાથે જોડાય છે - પોતાને વ્યક્ત કરવા, ક્ષણમાં જીવવાની, દુનિયા વિશે શીખવાની, અને સાથે મળીને આનંદ માણવાની ઝડપી અને મનોરંજક રીતો પ્રદાન કરે છે! અમે તેને તે રીતે લખવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે જે આનંદપૂર્વક કાયદાથી મુક્ત હોય જે આ દસ્તાવેજોને હંમેશાં શંકાશીલ બનાવે છે. અલબત્ત, જો તમને હજી પણ અમારી પ્રાઇવસી પોલિસીમાં કોઈપણ વિશે પ્રશ્નો હોય, તો અમારા સમર્પિત ગોપનીયતા કેન્દ્રની મુલાકાત લો અથવા અમારો સીધો સંપર્ક કરો.