Sexuální obsah

Průvodce Pokyny pro komunitu na pokračování

Aktualizováno: leden 2024

  • Zakazujeme jakoukoli činnost, která zahrnuje sexuální vykořisťování nebo zneužívání nezletilé osoby, včetně sdílení obrazového obsahu se sexuálním vykořisťováním nebo zneužíváním dětí, groomingu nebo sexuálního vydírání („sextortion“). Pokud takovou činnost odhalíme, hlásíme úřadům všechny případy sexuálního vykořisťování dětí, včetně pokusů o takové jednání. Nikdy nezveřejňujte, neukládejte, neposílejte, nepřeposílejte ani nežádejte o obsah obsahující nahotu nebo sexuálně explicitní obsah týkající se jakékoli osoby mladší 18 let (to se týká i odesílání nebo ukládání takových snímků zobrazujících vás samotné).

  • Zakazujeme propagaci, distribuci nebo sdílení pornografického obsahu. Také nepovolujeme komerční aktivity týkající se pornografie nebo sexuálních interakcí (ať už online nebo offline). Kojení a jiné zobrazování nahoty v nesexuálním kontextu je obecně povoleno.Přehled

Snažíme se chránit všechny Snapchattery před škodlivým nebo zneužívajícím obsahem. Za tímto účelem jsme vyvinuli naše Pokyny pro komunitu s cílem zajistit, aby se uživatelé mohli na Snapchatu pohodlně vyjádřit a volně komunikovat, aniž by byli vystaveni nevyžádanému sexuálnímu obsahu nebo zneužívání. Tyto zásady zakazují sdílení, podporu nebo distribuci sexuálně explicitního obsahu - to zahrnuje celou škálu obsahu včetně pornografie, sexuální nahoty nebo nabídek sexuálních služeb – a ostře odsuzují jakýkoli obsah, který zneužívá děti. 


Co můžete očekávat


Pornografický obsah včetně nahoty, kde je hlavním záměrem sexuální vzrušení nebo nahota, která zobrazuje sexuální vzrušení, jsou zakázány. Příklady pornografického obsahu zahrnují fotografie nebo videa, nebo také velmi realistické animace, kresby či jiná zobrazení explicitních sexuálních aktů. Toto se však nevztahuje například na nahotu, jejímž účelem je umělecké vyjádření, nebo na nahotu v nesexuálním kontextu, jako je kojení, lékařské zákroky nebo aktuální či historické události ve veřejném zájmu.  


Tyto zásady také zakazují nabídky sexuálních služeb, a to jak offline služeb (jako je například erotická masáž), tak online zážitků (jako je například nabídka sexuálního chatu nebo video služeb). 


Sexuální vykořisťování jakéhokoli člena naší komunity, zejména nezletilých, je nezákonné, nepřijatelné a zakázané. Vykořisťování může zahrnovat sexuální obchodování s lidmi; snahy o přinucení nebo lákání uživatelů, aby poskytovali nahé fotografie, jakož i jakékoliv chování využívající intimní snímky nebo sexuální materiál k vyvíjení tlaku nebo vyhrožování členům naší komunity. Zakazujeme jakoukoli komunikaci nebo chování, které se snaží přesvědčit nebo přinutit nezletilou osobu s úmyslem sexuálního zneužití nebo vykořisťování, nebo které využívá strach či stud s cílem nezletilou osobu umlčet.


Jak tyto zásady prosazujeme


Obsah porušující naše Pokyny pro komunitu bude odstraněn. Uživatelé, kteří sdílejí, propagují či šíří porušující obsah, budou na porušení upozorněni. Závažné nebo opakované porušení našich zásad bude mít dopad na přístup uživatele k účtu. 


Pokud někdy obdržíte nebo uvidíte Snap, o kterém si myslíte, že je sexuálně explicitní - pokud se cítíte nepříjemně - neváhejte použít naše menu pro nahlášení v aplikaci. Tato hlášení jsou přezkoumávána s ohledem na opatření, která pomáhají chránit soukromí a bezpečnost uživatelů podávajících hlášení. Také doporučujeme uživatelům, aby zvážili blokování nežádoucích zpráv. 

Naše služby s vysokým dosahem, včetně Toho nejlepšího a Objevujte, jsou proaktivně monitorovány a podléhají dalším ochranným opatřením. Tyto platformy mohou příležitostně obsahovat sugestivní obsah, který není považován za sexuálně explicitní (například odhalující plavky), avšak uživatelé jsou důrazně vyzýváni, aby nahlásili jakýkoli obsah, o kterém se domnívají, že je v rozporu s našimi Pokyny pro komunitu.

Prevence, odhalování a vymýcení obrazového materiálu sexuálního zneužívání a vykořisťování dětí (CSEAI, Child Sexual Exploitation and Abuse Imagery) na naší platformě je pro nás hlavní prioritou a neustále rozvíjíme naše schopnosti řešit CSEAI a další typy obsahu se sexuálním vykořisťováním dětí. Porušení těchto zásad hlásíme americkému Národnímu centru pro pohřešované a zneužívané děti (NCMEC), jak to vyžaduje zákon. Centrum NCMEC pak podle potřeby spolupracuje s domácími nebo mezinárodními orgány činnými v trestním řízení.


Co z toho plyneNaším cílem je podporovat bezpečnou komunitu, kde se Snapchatteři mohou vyjadřovat, a netolerujeme sexuálně explicitní nebo vykořisťující obsah. Pokud se někdy budete cítit nepříjemně, neváhejte se obrátit na důvěryhodného člověka ve vašem okolí, nahlásit porušující obsah a zablokovat jakékoliv obtěžující uživatele.