EEZ un Apvienotās Karalistes privātuma paziņojums

Stāšanās spēkā: 2023. gada 6. novembris

Šis paziņojums sniedz papildinformāciju lietotājiem Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) un Apvienotajā Karalistē (AK). Lietotājiem EEZ un Apvienotajā Karalistē ir noteiktas privātuma tiesības, kā norādīts ES un Apvienotās Karalistes tiesību aktos, tostarp Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (GDPR) un Apvienotās Karalistes 2018. gada Datu aizsardzības likumā. Mūsu privātuma principi un privātuma vadīklas, ko piedāvājam visiem lietotājiem, atbilst šiem tiesību aktiem. Šis paziņojums nodrošina, ka ievērojam EEZ un Apvienotās Karalistes īpašās prasības. Piemēram, visi lietotāji var pieprasīt savu datu kopiju un datu dzēšanu, kā arī kontrolēt savus privātuma iestatījumus lietotnē. Pilnīgu informāciju skatiet mūsu privātuma politikā.

Datu kontrolieris

Ja esat lietotājs EEZ vai Apvienotajā Karalistē, jūsu personas datu kontrolieris ir Snap Inc.

Piekļuves, dzēšanas, labošanas un pārnesamības tiesības

Jūs varat īstenot savas piekļuves, dzēšanas, labošanas un pārnesamības tiesības, kā aprakstīts privātuma politikas sadaļā Jūsu informācijas kontrolēšana.

Jūsu informācijas izmantošanas pamati

Jūsu valsts ļauj mums izmantot jūsu personas datus, kad ir spēkā noteikti apstākļi. Šos apstākļus sauc par “juridiskajiem pamatiem”, un uzņēmums Snap parasti vadās pēc kāda no četriem pamatiem:

  • Līgums. Viens no iemesliem jūsu informācijas izmantošanai ir fakts, kas esat noslēdzis ar mums līgumu. Piemēram, kad iegādājaties ģeofiltru pēc pieprasījuma un akceptējat mūsu pielāgoto radošo rīku noteikumus, mums ir jāizmanto daļa no jūsu informācijas, lai iekasētu maksājumu un nodrošinātu, kā rādām jūsu ģeofiltru atbilstošajām personām pareizajā vietā un laikā.

  • Likumīgās intereses.  Cits iemesls, kāpēc varam izmantot jūsu informāciju, ir fakts, ka mums vai trešajai pusei ir likumīgas intereses šādi rīkoties. Piemēram, mums ir nepieciešams izmantot jūsu informāciju, lai nodrošinātu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, tostarp aizsargātu jūsu kontu, piegādātu jūsu Snapus, nodrošinātu klientu atbalstu un palīdzētu jums atrast draugus un saturu, kas varētu jums patikt. Vairums pakalpojumu ir pieejami bezmaksas, tāpēc mēs izmantojam daļu jūsu informācijas, lai mēģinātu rādīt reklāmas, kas varētu jums interesēt. Saistībā ar likumīgajām interesēm ir svarīgi saprast, ka mūsu intereses nepārsniedz jūsu tiesības uz privātumu, tāpēc mēs balstāmies uz likumīgajām interesēm tad, kad uzskatām, ka veids, kādā izmantojam jūsu datus, būtiski neietekmē jūsu privātumu, vai ir jums paredzams, vai kad pastāv nopietns iemesls šādi rīkoties. Detalizētāku informāciju par mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības apsvērumiem jūsu informācijas izmantošanai varat atrast šeit.

  • Piekrišana. Dažos gadījumos mēs lūgsim piekrišanu izmantot jūsu informāciju konkrētiem nolūkiem. Lūdzot piekrišanu, mēs nodrošināsim, ka varat atsaukt savu piekrišanu mūsu pakalpojumos vai savas ierīces atļauju iestatījumos. Pat tad, ja nelūdzam piekrišanu izmantot jūsu informāciju, mēs varam lūgt jums atļauju piekļūt tādiem datiem kā kontaktpersonas un atrašanās vieta.

  • Juridiskās saistības.  Mums var būt pienākums izmantot jūsu personas datus saskaņā ar tiesību aktiem, piemēram, reaģējot uz likumīgu tiesvedību vai rodoties nepieciešamībai aizsargāt mūsu lietotājus. Mūsu politikas mērķis ir informēt Snapchat lietotājus, kad saņemam informāciju par tiesvedību, kuras ietvaros jāizpauž šo lietotāju konta informāciju (ar dažiem izņēmumiem). Uzziniet vairāk šeit.

Jūsu tiesības izteikt iebildumus

Jums ir tiesības izteikt iebildumus pret jūsu informācijas izmantošanu. Daudziem datu tipiem esam nodrošinājuši jums iespēju vienkārši izdzēst šos datus, ja vairs nevēlaties, lai tos apstrādājam. Citiem datu tipiem esam nodrošinājuši iespēju apturēt šo datu lietošanu, pilnībā atspējojot funkciju. Šīs darbības varat veikt lietotnē. Ja pastāv citi tādas informācijas veidi, kuras apstrādei nepiekrītat, varat sazināties ar mums.

Starptautiska datu pārsūtīšana

Mēs varam apkopot jūsu personas datus no Amerikas Savienotajām Valstīm un citām valstīm, ārpus kurām dzīvojat, pārsūtīt tos uz šīm valstīm, kā arī glabāt un apstrādāt tos šajās valstīs. Papildinformāciju par to trešo pušu kategorijām, ar kurām kopīgojam informāciju, varat atrast šeit.

Ikreiz, kad kopīgojam informāciju ar trešo pusi ārpus jūsu dzīvesvietas valsts, mēs nodrošinām atbilstoša pārsūtīšanas mehānisma izmantošanu (piemēram ES–ASV vai līguma standartklauzulas. /Apvienotās Karalistes/Šveices datu privātuma regulējumus).

ES–ASV /Apvienotās Karalistes/Šveices datu privātuma regulējums

Snap Inc. nodrošina atbilstību ES–ASV datu privātuma regulējumam (ES–ASV DPF) un ES–ASV DPF Apvienotās Karalistes paplašinājumam, kā arī Šveices–ASV datu privātuma regulējumam (Šveices–ASV DPF), kā to nosaka ASV Tirdzniecības ministrija.

Uzņēmums Snap Inc. ir apliecinājis ASV Tirdzniecības ministrijai, ka tas:

a. ievēro ES–ASV DPF principus attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas saņemti no Eiropas Savienības un Apvienotās Karalistes, pamatojoties uz ES–ASV DPF un ES–ASV DPF Apvienotās Karalistes paplašinājumu.

b) ievēro Šveices–ASV DPF principus attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas saņemti no Šveices, pamatojoties uz Šveices–ASV paplašinājumu.

Ja pastāv jebkādas pretrunas starp noteikumiem mūsu Privātuma politikā un ES–ASV DPF Principiem un/vai Šveices–ASV DPF Principiem, par noteicošajiem ir uzskatāmi Principi.  Lai uzzinātu vairāk par datu privātuma regulējuma (DPF) programmu un skatītu mūsu sertifikāciju, apmeklējiet vietni https://www.dataprivacyframework.gov/.

Atbilstoši DPF principiem uzņēmums Snap ir juridiski atbildīgs par DPF neievērošanu, kopīgojot jūsu personas datus ar trešajām pusēm, kuras strādā mūsu vārdā, saskaņā ar tālākas nosūtīšanas principu (izņemot gadījumus, kad neesam atbildīgi par neievērošanu).

Atbilstoši ES–ASV DPF un ES–ASV DPF Apvienotās Karalistes DPF, un Šveices–ASV DPF, Snap Inc apņemas sadarboties un attiecīgi ievērot ES datu aizsardzības iestāžu (DPA), Apvienotās Karalistes informācijas komisāra biroja (ICO) un Šveices federālā datu aizsardzības un informācijas komisāra (FDPIC) dibinātā paneļa ieteikumus attiecībā uz neatrisinātām sūdzībām par to personas datu apstrādi, kas saņemti, pamatojoties uz ES–ASV DPF un ES–ASV DPF Apvienotās Karalistes DPF, un Šveices–ASV paplašinājumu.

Uz atbilstības nodrošināšanu DPF principiem attiecas arī ASV Federālās tirdzniecības komisijas izmeklēšanas un izpildes pilnvaras. Noteiktos apstākļos jums ir tiesības ierosināt saistošu šķīrējtiesas procesu, lai atrisinātu sūdzības, kas nav atrisinātas citos veidos, kā aprakstīts I pielikumā DPF regulējumā.

Ja jums ir sūdzības vai jautājumi par to, kā ievērojam DPF principus, apstrādājot jūsu personas datus, iesniedziet savus pieprasījumus, kā paskaidrots tālāk.

Pārstāvis

Uzņēmums Snap Inc. ir iecēlis uzņēmumu Snap B.V. par savu pārstāvi EEZ. Jūs varat sazināties ar pārstāvi šeit vai pa adresi:

Snap B.V.
Keizersgracht 165, 1016 DP
Amsterdam, The Netherlands