Izkazovanje spoštovanja in sočutja na mednarodni dan prijaznosti

13. november 2023

Danes je svetovni dan prijaznosti in kakšen je boljši čas za spodbujanje pozitivnih misli in dejanj kot vodenje s spoštovanjem, empatijo in sočutjem v vseh interakcijah – tako na spletu kot zunaj njega. Prijaznost je vrednota družbe Snap. Na njej temelji naše poslovanje in je ključna pri naših prizadevanjih za varnost. Žal se lahko številne težave z varnostjo na spletu začnejo z negativnim ali neprijaznim vedenjem.

Tako je tudi ustvarjanje in deljenje intimnih posnetkov na spletu brez privolitve, ki je obžalovanja vreden trend v vzponu na vseh platformah in storitvah. 

Družba Snap se je nedavno pridružila uporabi orodja StopNCII organizacije SWGfL za preprečevanje širjenja intimnih posnetkov brez privolitve na Snapchatu s pomočjo zbirke digitalnih prstnih odtisov. Podobno kot si mi že dolga leta nenehno prizadevamo za odkrivanje, odstranjevanje in prijavljanje nezakonitih fotografij in videov spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok s tako imenovanim "ujemanjem digitalnih prstnih odtisov‎", orodje StopNCII vodi posebno zbirko "digitalnih prstnih odtisov" intimnih posnetkov brez privolitve. Z vnašanjem in skeniranjem teh digitalnih prstnih odtisov lahko pomagamo ustaviti spletno širjenje zlonamernega gradiva in pomagamo žrtvam pri prizadevanjih, da ponovno pridobijo nadzor nad svojimi najbolj intimnimi osebnimi podatki. 

"Veseli smo, da se nam je družba Snap pridružila pri StopNCII v boju proti spletnemu deljenju intimnih posnetkov," pravi David Wright, izvršni direktor nevladne organizacije SWGfL s sedežem v Združenem kraljestvu. "Od začetka delovanja decembra 2021 skrbimo za opolnomočenje žrtev pri ponovni pridobitvi nadzora in blaženju njihovih strahov. Naš uspeh je odvisen od sodelovanja s platformami kakršna je tista družbe Snap, saj večja kot je udeležba, manj je strahu za žrtve po vsem svetu." 

Družba Snap prepoveduje intimne slike brez privolitve, kar je jasno zapisano v naših pravilih za preprečevanje ustrahovanja in nadlegovanja. Naše skupnostne smernice izrecno določajo, da te prepovedi veljajo za vse oblike spolnega nadlegovanja, vključno s pošiljanjem spolno nazornih, provokativnih ali golih posnetkov drugim uporabnikom. Taka vsebina ali ravnanje na naši platformi ni zaželeno in ni v skladu s ciljem Snapchata, da zagotavlja prostor za deljenje in razveseljevanje ob uživanju v pristnem izražanju. Če kdo doživi ali zazna kršitev naših pravilnikov, vključno z izdelovanjem, deljenjem ali razširjanjem intimnih posnetkov brez privolitve, ga spodbujamo, da to takoj prijavi nam in po možnosti tudi lokalnim organom.

Nove raziskave družbe Snap 

Naše najnovejše raziskave glede vseh platform in storitev – ne samo Snapchata – kažejo na to, da je na začetku tega leta 54 % mladih odraslih, starih od 18 do 24 let, naletelo na intimne posnetke, več kot tretjina (35 %) pa jih je bilo pozvanih, da delijo spolne fotografije ali videoposnetke na spletu. Skoraj polovica (47 %) je navedla, da so prejeli neželene spolne posnetke, 16 % pa jih je priznalo, da so tako vsebino delili. Tisti, ki so dejansko delili takšne posnetke, svojega ravnanja verjetno niso v celoti omenili, saj je tistih, ki so prejeli intimne fotografije in videe, trikrat več kot tistih, glede katerih je bilo navedeno, da jih delijo.

Te ugotovitve izhajajo iz drugega leta raziskave družbe Snap glede digitalnega dobrega počutja v šestih državah: Avstraliji, Franciji, Nemčiji, Indiji, Združenem kraljestvu in ZDA. Že drugo leto zapored smo anketirali najstnike (stare od 13 do 17 let), mlade odrasle (stare od 18 do 24 let) in starše najstnikov, starih od 13 do 19 let, o njihovih spletnih dejavnostih. Raziskava je potekala od 28. aprila do 23. maja 2023. Skupno smo anketirali 9 010 udeležencev, njihovi odgovori pa se nanašajo na spletne izkušnje od približno februarja do aprila. Celovite ugotovitve bomo objavili na dan varnejšega interneta leta 2024, predogled podatkov pa že na mednarodni dan prijaznosti.

S kom so delili

Ugotovitve kažejo, da najstniki in mladi po svojih besedah intimne ali spolno sugestivne posnetke delijo predvsem s tistimi, ki jih v resničnem življenju poznajo. Kot vemo, pa se lahko le-ti hitro razširijo onkraj predvidenega prejemnika. Od 42 % anketirancev generacije Z, ki so imeli opravka z intimnimi posnetki (54 % mladih odraslih in 30 % najstnikov), jih je skoraj tri četrtine (73 %) navedlo, da so posnetke poslali nekomu, ki ga poznajo v resničnem življenju, 44 % pa jih je intimne fotografije poslalo nekomu, ki ga poznajo zgolj na spletu. V tretjini primerov (33 %) je bilo gradivo poleg prvotnega predvidenega prejemnika deljeno tudi z drugimi. V spodnjem grafu so navedeni rezultati za tiste, ki so delili s spletnimi stiki. 

Praznovanje brez deljenja

V naši raziskavi nas je še posebej zanimalo mnenje tistih mladih, ki so bili pozvani k deljenju intimnih posnetkov na spletu, vendar jih niso, v upanju, da bi sprožili kritično razmišljanje in premislek. Razlogi za to so bili raznoliki, obe starostni skupini pa sta izpostavili predvsem to, da se jim je zdelo deljenje neprijetno. Poleg tega je najstnike bolj skrbelo to, da bodo za to izvedeli njihovi starši ali skrbniki, tiste stare od 18 do 24 let pa to, da bi takšna dejanja vplivala na njihove možnosti v prihodnosti, na primer vpis na višjo šolo ali pridobitev zaposlitve. Več o glavnih razlogih, ki so jih anketiranci navedli za to, da ne delijo:

  • Neprijetno jim je deliti take posnetke: Mladi odrasli: 55 %, Najstniki: 56 %

  • Skrbi jih, da bodo posnetki objavljeni: Mladi odrasli: 27 %, Najstniki: 25 % 

  • Skrbi jih morebiten vpliv na možnosti v prihodnosti (npr. vpis na višjo šolo, zaposlitev, odnosi): Mladi odrasli: 23 %, Najstniki: 18 % 

  • Skrbi jih, da bodo posnetki deljeni tudi z drugimi poleg predvidenega prejemnika: Mladi odrasli: 21 %, Najstniki: 20 %

  • Skrbi jih, da bodo izvedeli starši/skrbniki : Mladi odrasli: 12 %, Najstniki: 20 %


Snapchatova orodja in viri 

Snapchat v aplikaciji zagotavlja uporabnikom orodja, s katerimi lahko blokirajo kršitelje in prijavijo določene Snape (fotografije ali videoposnetki) in račune. Snapchaterji lahko določeno vsebino preprosto pritisnejo in držijo, da nam jo prijavijo, ali izpolnijo ta spletni obrazec na naši strani za podporo. Obrazec lahko predloži kdorkoli, ne glede na to, ali imajo račun Snapchat. (Več informacij o prijavljanju vsebin na Snapchatu je na voljo tukaj.) Prijave pregledajo in na njihovi podlagi ukrepajo ekipe družbe Snap za zaupanje in varnost, ki delujejo 24 ur na dan in sedem dni na teden po vsem svetu. Ukrepi lahko zajemajo opozorilo kršitelju ter začasno ali dokončno ukinitev računa. 

Vse pozivamo k uporabi naših orodij in k zavedanju, da to koristi celotni skupnosti. Po našem mnenju bi bilo bolje, da incidenti ne bi prišli v fazo prijave, tudi zato smo želeli sodelovati pri StopNCII, prijavljanje pa je kljub temu pomembno. 

Mlade in vse druge uporabnike Snapchata prav tako spodbujamo k ogledu naše epizode o varnostnem posnetku glede sekstanja in deljenja golih posnetkov. V aplikaciji preprosto, poiščite "varnostni posnetek". Nedavno smo dodali štiri nove epizode o različnih spolnih tveganjih. Vse je pregledal Nacionalni center ZDA za pogrešane in zlorabljene otroke, poudarjajo pa premislek, dvom v motivacijo drugih in kritično razmišljanje.

Veselimo se deljenja več naših raziskav in našega trenutnega dela, da bo Snapchat varnejše, bolj zdravo in zabavno okolje za ustvarjalnost in povezovanje. Do takrat vam želimo vesel mednarodni dan prijaznosti, bodimo prijazni celo leto, ne samo 13. novembra. 

- Jacqueline Beauchere, Globalni vodja družbe Snap za varnost platform

Nazaj na novice