நீங்கள் ஒரு பெற்றோரா? Snapchat பயனர்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க உதவ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பது பற்றி மேலும் தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.

பாதுகாப்பாக Snap செய்யுங்கள்

Snapchat இல் பதின்ம வயதினரைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க நாங்கள் எவ்வாறு செயல்படுகிறோம் என்பதைப் பார்க்கவும்.

முதல் நாளில் இருந்தே கட்டமைக்கப்பட்ட தனியுரிமையும் பாதுகாப்பும்.

திறந்தவுடனேயே உள்ளடக்கத்தின் ஃபீடிற்கு செல்லாமல், கேமராவுக்குச் செல்லு.

Snapchat என்பது வழக்கமான சமூக ஊடகத்திற்கான ஒரு மாற்றாகும்-இது உங்களின் நண்பர்கள், குடும்பம் மற்றும் உலகத்துடன் உங்கள் உறவை மேம்படுத்துவதற்கு உதவும் ஒரு காட்சி செய்தியனுப்பல் செயலி ஆகும். அதனால்தான் Snapchat திறந்தவுடனேயே உள்ளடக்க ஃபீடுக்கு செல்லாமல் நேரடியாக கேமராவுக்கு சென்று, உண்மையான வாழ்க்கையில் ஏற்கனவே நண்பர்களாக இருப்பவர்களை இணைப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது. நீங்கள் உங்களை வெளிப்படுத்தவும், பின்தொடரலை அதிகரிப்பதற்கான அழுத்தமோ, லைக்குகளுக்கான போட்டியோ இல்லாமல் நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கவும் Snapchat உங்களுக்கு அதிகாரம் அளிக்கிறது.

உண்மையான வாழ்க்கையைப் பிரதிபலிக்கும் தகவல் தொடர்புகள்

செய்திகள் இயல்பாகவே அழிக்கப்படும் என்பதால், நீங்கள் பொதுவாக நேருக்கு நேராக அல்லது தொலைபேசியில் நண்பர்களுடன் எவ்வாறு தொடர்புகொள்கிறீர்கள் என்பதை Snapchat பிரதிபலிக்கிறது.

உங்களுக்கான காப்புகளும் பாதுகாப்புகளும்

Snapchat அனைவருக்கும் பாதுகாப்பானதாக இருக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம். இளைஞர்களுக்குக் கூடுதல் பாதுகாப்பை நாங்கள் வழங்குகிறோம், மேலும் சரிபார்க்கப்படாத உள்ளடக்கங்களைப் பிரபலமாக நாங்கள் அனுமதிப்பதில்லை.

எங்களின் மதிப்புகளுடன்

முன்னேறி செல்கிறோம்

முதலாவது நாளிலிருந்தே, எங்கள் சமூகத்தின் தனியுரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தயாரிப்புகளை நாங்கள் உருவாக்கியுள்ளோம்.

தனியுரிமை மையம்

உங்களின் உண்மையான வாழ்க்கை உறவுகளில் நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் தனியுரிமையை Snapchat பிரதிபலிக்கிறது. எங்களின் தனியுரிமைக் கோட்பாடுகள் செயலில் இருப்பதைக் காணவும்.

பாதுகாப்பு மையம்

எங்களின் கொள்கைகள் மற்றும் செயலியில் உள்ள பாதுகாப்பு அம்சங்கள், தங்களைத் தாங்களே வெளிப்படுத்தவும், தங்களுக்கு உண்மையிலேயே தெரிந்த நபர்களுடன் பாதுகாப்பாக இணையவும் Snapchatter-களுக்கு உதவுகின்றன.

வெளிப்படைத்தன்மை அறிக்கைகள்

Snapchatter-களின் தனியுரிமையை மதிக்கும் அதே நேரத்தில் அவர்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்பதை வெளிப்படையாக வைத்துக்கொள்வதில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கிறோம்.